WAŻNA INFORMACJA 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w naszym kościele na nabożeństwie może przybywać 80 osób. Pierwszeństwo mają osoby, których intencja jest ofiarowywana na danej Mszy Świętej. Prosimy przestrzegać zarządzenia, aby nie dochodziło do sytuacji konfliktowych czy też obowiązku uiszczenia obowiązującej kary finansowej.

Ksiądz Biskup udziela dyspensy osobom w podeszłym wieku, osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura itp.), dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę, osobom, które czują obawę przed zarażeniem. Prosi się, aby osoby te przeżyły Mszę Świętą w domach, oglądając ją w telewizji bądź też wysłuchując w radio. Nie przychodząc do świątyni, również w Niedzielę i święta, nie popełniają grzechu.

 

Msze święte możesz obejrzeć online np: 

https://dominikanie.pl/

https://www.youtube.com/user/archidiecezjalodzka/featured msze  Abp Grzegorza Rysia Przewodniczącego Komisji Episkopatu do spraw Nowej Ewangelizacji - codziennie o 7:30, niedziela 9:00

https://diecezjasandomierska.pl/ -codziennie o godz 18, niedziela 11.15

 

Moi ukochani Parafianie!
Czas pandemii jest dla nas wszystkich bardzo trudnym doświadczeniem. Z powodu bezpieczeństwa ograniczona jest także liczba wiernych na Mszy Świętej. Z tego powodu brak jest ofiar składanych na tacę, która jest wsparciem dla funkcjonowania naszej Parafii. Prace dotychczas wykonane w naszej świątyni cieszą oczy i radują serce. Firma, która wykonała prace zaufała nam, że Parafia w miarę możliwości spłaci swoje zadłużenie. Proszę o wsparcie materialne dla naszej Parafii, abyśmy zmniejszyli swoje zadłużenie względem firmy i nie stracili zaufania potrzebnego do dalszego realizowania prac w kościele. Ofiary można przynosić jak dotychczas do zakrystii przed Mszą Świętą, bądź też przesłać na konto parafialne podane poniżej. Proszę także o telefoniczne przekazywanie tej informacji sąsiadom. Za zrozumienie powagi sytuacji i otwartość Waszych serc składam – Bóg zapłać! Polecam Was w modlitwie, szczególnie opiece Królowej Polski i naszego patrona św. Kazimierza Królewicza!

Konto
Parafia rzym.-kat. pw. św. Kazimierza Królewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim:
PKO SA 16 12405035 1111 0010 6706 3889

 

Poniedziałek

godz. 7:00           Przez pośrednictwo Matki Bożej i św. Kazimierza Królewicza o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla ks. Grzegorza z okazji 19 rocznicy święceń kapłańskich

godz. 18:00         1) + Piotr Budzeń 19 r. śm.

                            2) + Julia + Marian Marynowscy + Julia + Barbara + Piotr + Jan Koszelak

                                              

Wtorek

godz. 7:00           + Roman + Andrzej + Julianna + Piotr Sadowscy + Bronisława + Jan + Marian Pierścińscy i zm. z rodz. Piechotów

godz. 18:00         1) + Michał Musiał

                            2) Przez pośrednictwo Matki Bożej i św. Kazimierza Królewicza o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Pawła

                                              

Środa

godz. 7:00           + Maria Dziewic – od sąsiadów

godz. 18:00         1) Przez pośrednictwo Matki Bożej i św. Kazimierza Królewicza o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Kasi z okazji 10 rocznicy urodzin

      2) + Tadeusz Sobczyński 5 r. śm. i zm. z rodz. Sobczyńskich, Guzalów, Susków

Czwartek

godz. 7:00           + Cecylia Wróbel 24 r. śm.

godz. 18:00         1) + Janina Gryz 6 r. śm.

      2) + Maria Woźniak 3 r. śm. + Stanisław 23 r. śm.

Piątek

godz. 7:00           + Stefania Gzyl 1 r. śm. + Władysław

godz. 18:00         1) Przez pośrednictwo Matki Bożej i św. Kazimierza Królewicza o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Wspólnoty Sychar

       2) + Teresa Kamińska

Sobota

godz. 7:00           + Stefania Gzyl 1 r. śm.

godz. 18:00         1) Przez pośrednictwo Matki Bożej i św. Kazimierza Królewicza o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla dzieci

                                              

Niedziela

godz. 7:00           O dary Ducha Świętego dla członków Legionu Maryi

godz. 9:00           Za parafian

godz. 10:30         1) Przez pośrednictwo Matki Bożej i św. Kazimierza Królewicza o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Jadwigi i Czesława z okazji 60 rocznicy ślubu

                              2) + Marianna + Józef Turek + Janina + Zygmunt + Józef Soja

godz. 12:00         + Janina Kasprzyk + Maria + Andrzej + Zofia + Marian + Stanisław Skarbów

godz. 18:00         + Janina + Zdzisław Piotrowscy

Poniedziałek

godz. 7:00           + Adam Religa – od siostry Joli i Zuzi

godz. 18:00         1) + Tadeusz Kaczorowski + Julianna + Piotr + Roman + Andrzej Sadowscy

                               2) + Zofia + Jan Powrózek

                                              

Wtorek

godz. 7:00           + Adam Religa – od koleżanek i kolegów z pracy Madzi

godz. 18:00         1) + Krystyna Mosiołek 14 r. śm. + Franciszek Mosiołek

                                2) Przez pośrednictwo Matki Bożej i św. Kazimierza Królewicza o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla ks. Proboszcza z okazji 25 rocznicy święceń kapłańskich

                                              

Środa

godz. 7:00           + Teresa + Adam Religa – od Wandy Dziadowicz

godz. 18:00         1) + Janina + Zbigniew Skowrońscy + Dorota Gulińska

2) + Stefania 14 r. śm. + Józef + Krzysztof Gierada i zm. z rodz. + Helena + Aleksander Kalinowscy

Czwartek

godz. 7:00           + Helena + Marian Lipicki + Elżbieta + Roman Orłowscy + Józef + Bolesław Wójcik

godz. 18:00         1) + Anna + Michał + Antoni Czerniak + Gustaw Czarnecki

2) + dusze w czyśćcu cierpiące

Piątek

godz. 7:00           + Danuta Majdak

godz. 18:00         1) + Marianna + Stanisław Rogus i zm. z rodz. + Marzec Dołowiec

2) + Lucyna + Piotr Lis + Marianna + Kazimierz Kalinowscy i zm. z rodz.

Sobota

godz. 7:00           Koła Żywego Różańca

godz. 18:00         1) + Julia Mroczkowska

2) Wynagradzająca za grzechy popełnione przeciwko Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny

                                              

Niedziela

godz. 7:00           + Waleria + Stanisław Cieszkowscy + Marianna + Franciszek Klarzyńscy

godz. 9:00           Za parafian

godz. 10:30         1) + Henryk Zdyb 1 r. śm.

                                2) Przez pośrednictwo Matki Bożej i św. Kazimierza Królewicza o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Anety i Sebastiana z okazji 17 rocznicy ślubu

godz. 12:00         + Stanisław Smętek + Antoni + Stefania + Lucjan + Tadeusz Radziszewscy + Stefan Kucharski

godz. 18:00         + Jan + Aleksandra + Eugeniusz Żywczyk + Zdzisław + Teresa + Ireneusz + Zdzisław + Tadeusz Kaniewscy i zm. z rodz.

Poniedziałek

godz. 7:00       Przez pośrednictwo Matki Bożej i św. Kazimierza Królewicza o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Mateusza Skoczewskiego z okazji urodzin

godz. 18:00     1) + Zofia 16 r. śm. + Tadeusz + Jan + Władysław Łyś + Marianna + Józef + Zdzisław + Julian + Jadwiga Chochół + Jan Rogaliński

                       2) + Marianna Leśkiewicz 16 r. śm. + Paweł 6 r. śm. + Katarzyna + Marian + Stanisław Krasa

                                  

Wtorek

godz. 7:00       + Adam Religa – od Anny z mężem, Barbary, Piotra

godz. 18:00     1) + Edwarda + Albert Lerke + Genowefa + Jan + Zdzisław Marzec

                        2) + Zofia Juszczel + Maria + Józef Sitarscy

                                  

Środa

godz. 7:00       + Robert Malik 2 r. śm.

godz. 18:00     1) + Stanisław Lubowiecki 3 r. śm. + Krzysztof Gembski

                        2) + Stanisław Łebek + Zofia + Wacław Wielgus

Czwartek

godz. 7:00       + Stanisław + Katarzyna Górczyńscy + Andrzej + Jadwiga Ściegienni + Rozalia Zielińska

godz. 18:00     1) + Jan + Kamila Głaz + Janina + Walenty Ścibisz + Jacek Skoczkowski

                        2) + Włodzimierz + Stefan + Władysława Czaja i zm. z rodz.

Piątek

godz. 7:00       + Krzysztof Szczerski – od pracowników Pogotowia Ratunkowego w Ostrowcu Św.

godz. 18:00     1) + Aurelia Kaczor 24 r. śm. i zm. z rodz.

                        2) + Władysława Borkowska 1 r. śm. i zm. z rodz. Borkowskich

Sobota

godz. 7:00       + Stanisława Bednarczyk + Stanisław Nowakowski + Marianna + Jan Pietruszka

godz. 18:00     1) Przez pośrednictwo Matki Bożej i św. Kazimierza Królewicza o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Legionu Maryi z okazji 16 rocznicy powstania

                        2) Przez pośrednictwo Matki Bożej i św. Kazimierza Królewicza o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Henryki z okazji urodzin

                                  

Niedziela

godz. 7:00       + Zofia + Stanisław Pająk

godz. 9:00       Za parafian

godz. 10:30     1) zm. z rodz. Kiełb, Wierzekowskich, Zielińskich

                       2) + Henryk + Cecylia Starzomscy + Anna Łukaszek

godz. 12:00     25-LECIE KAPŁAŃSTWA KS. PROBOSZCZA oraz ROCZNICA PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ

godz. 18:00     + Andrzej + Józefa + Władysław Jabłońscy + Danuta + Stanisława + Mieczysław Kolasa

Dnia 12.05.2019r zmarła Teresa Grdeń (lat 65).


Msza Święta  Żałobna zostanie odprawiona w naszym kościele 16 maja 2019 r (czwartek) o godz.11

Po Mszy Św. Pogrzebowej  Ciało   zostanie złożone na  Cmentarzu Parafialnym przy ul. Denkowskiej.

O czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim  Mama, Synowie z Rodzinami, Siostra z Rodziną, Teściowa i  Rodzina.

Bus podstawiony pod Kościół- oczekuje i odwozi uczestników ceremonii.

Poniedziałek

godz. 7:00       + ks. Andrzej Sala

godz. 18:00     1) + Piotr Litwiński 9 r. śm.

                        2) + Stanisław Jaguś i zm. z rodz. Jaguś, Kopyś

                                  

Wtorek

godz. 7:00       + Stanisław Leszczyk 9 r. śm. i zm. z rodz.

godz. 18:00     1) + Adam Kowalski + Daniela + Teresa Strojna

                        2) Przez pośrednictwo Matki Bożej i św. Kazimierza Królewicza o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Matyldy z okazji urodzin

                                  

Środa

godz. 7:00       + Zofia Jasińska + Józef + Bogumił i zm. z rodz. Jasińskich, Jaroszów, Śliwków, Myszkowskich

godz. 18:00     1) + Bogusław Pater

2) + Michał Sala + Zofia + Jan + Kazimierz Pawlak + Janina + Ireneusz Pawełczak

Czwartek

godz. 7:00       + Krzysztof Szczerski – od sąsiadów

godz. 18:00     1) + Jan Zaręba

2) + Tadeusz Zieliński

Piątek

godz. 7:00       + Krystyna Sabat – od Barbary Madej i Małgorzaty Wiącek

godz. 18:00     1) + Wanda + Janina + Bogusław + Janusz Szyszkowscy + Czesław Wiączek i zm. z rodz. Wiączków

2) + Genowefa + Władysław Ciecieląg

Sobota

godz. 7:00       + Bolesław Socha 31 r. śm.

godz. 18:00     1) + Czesław + Marianna Nachyła

2) + Zofia Stępień

                                  

Niedziela

godz. 7:00       + Mieczysław + Jadwiga Krawczyk 9 r. śm.

godz. 9:00       Intencja za parafian, dziękczynna za pielgrzymkę do Wilna

godz. 10:30     1) + Danuta + Ryszard Majdak – od Heleny Ślusarz

                        2) + Lucjan + Tomasz Kolasa + Józef Żuk i zm. z rodz. Kolasów, Rzepeckich, Wesołowskich

godz. 12:00    PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA

godz. 18:00     + Jerzy Grala + Magdalena + Franciszek + Stanisław + Wiktoriai zm. z rodz. Stępniów

Dnia 07.05.2019r zmarł Eugeniusz Morka (lat 72).


Msza Święta  Żałobna zostanie odprawiona w naszym kościele 11 maja 2019 r (sobota) o godz.12.30

Po Mszy Św. Pogrzebowej  Ciało   zostanie złożone na  Cmentarzu Parafialnym przy ul. Denkowskiej.

O czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim   Żona, Córka, Syn, Synowa, Zięć, Wnuczki, Siostry i  Rodzina.

Bus podstawiony pod Kościół- oczekuje i odwozi uczestników ceremonii.

Dnia 1.05.2019r zmarłaStanisława Szczypciak (lat 90).


Msza Święta  Żałobna zostanie odprawiona w naszym kościele 4 maja 2019 r (sobota) o godz.14.00

Po Mszy Św. Pogrzebowej  Ciało   zostanie złożone na  Cmentarzu Komunalnym.

O czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim   Córki, Zięć, Wnuki , Prawnuki i  Rodzina.

Bus podstawiony pod Kościół- oczekuje i odwozi uczestników ceremonii na ul. Sienieńską pod sklep meblowy

Dnia 30.04.2019r zmarła Izabela Smętek (lat 81).


Msza Święta  Żałobna zostanie odprawiona w naszym kościele 4 maja 2019 r (sobota) o godz.11.30

Po Mszy Św. Pogrzebowej  Ciało   zostanie złożone na  Cmentarzu Komunalnym.

O czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim   Córka, Zięć, Wnuki  i  Rodzina.

Bus podstawiony pod Kościół- oczekuje i odwozi uczestników ceremonii.

Poniedziałek

godz. 7:00           + Jan Orłowski – greg.

godz. 18:00         1) + Edward r. śm. + Natalia + Józefa + Franciszek + Stanisław Ciosek

                            2) + Zdzisław 8 r. śm. + Zdzisław + Teresa + Ireneusz Kaniewscy

                                              

Wtorek

godz. 7:00           + Jan Orłowski – greg.

godz. 18:00         1) + Roman Opałka 1 r. śm.

                            2) Przez pośrednictwo Matki Bożej Fatimskiej i św. Kazimierza Królewicza o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i zdrowie dla Mariana z okazji imienin

Środa

godz. 7:00           + Jan Orłowski – greg. (ostatnia)

godz. 18:00         1) + Antoni Kopacz r. śm.

       2) + Genowefa Wąsik i zm. z rodz. Starzyków, Wąsików

Czwartek

godz. 7:00           + Krystyna Sabat – od sąsiadek córki Ewy

godz. 18:00         1) + Zdzisław 1 r. śm. + Bronisława + Bolesław Tworek

       2) + Jan + Wincent + Zofia Gniazdo

Piątek

godz. 7:00           + Andrzej 21 r. śm. + Leokadia Miśkiewicz + Marcin + Marianna Miśkiewicz + Władysław + Stanisław Spałów

godz. 18:00         1) Przez pośrednictwo Matki Bożej Fatimskiej i św. Kazimierza Królewicza o Boże błogosławieństwo dla Wspólnoty Sychar

       2) + Antonina + Władysław Orłowski + Jan + Marianna + Katarzyna Koryckich

Sobota

godz. 7:00           Wynagradzająca za grzechy popełnione przeciwko Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny

godz. 18:00         1) Koła Żywego Różańca

       2) + Michał Musiał

Niedziela

godz. 7:00           + Monika–Katarzyna Sas imieninowa

godz. 9:00           Za parafian

godz. 10:30         1) + Marianna 3 r. śm. + Stefan Sykutowscy

                            2) + Krystyna Sabat – od córki Ewy z mężem i dziećmi

godz. 12:00         1) + Barbara Konieczna

                            2) + Danuta + Jadwiga Batory + Józef Kołt

godz. 18:00         + Stanisław + Józefa + Tomasz + Dawid Skotnicki i zm. z rodz. Skotnickich, Zająców

Poniedziałek

godz. 7:00           + Janusz Kurzyński + Józef + Bogumiła Gajda

godz. 9:00          

godz. 10:30         1) + Jerzy Mazur – imieninowa

                                2) + Marianna + Stanisław Utnik + Julia + Jan + Czesław Soboń

godz. 12:00         + Andrzej Wróblewski 19 r. śm. + Marianna + Stanisław + Wanda Czopka i zm. z rodz.

godz. 18:00         + Jan Orłowski – greg.

                                              

Wtorek

godz. 7:00           + Jan Orłowski – greg.

godz. 18:00         1) + Lidia + Bogumił Szklarczyk

                                2) + Wojciech Kryj - imieninowa

                                              

Środa

godz. 7:00           + Marian Dudek 2 r. śm.

godz. 18:00         1) + Jan Orłowski – greg.

2) + Izabela Karabin – od sąsiadów z bl. 5

Czwartek

godz. 7:00           + Jan Orłowski – greg.

godz. 18:00         1) Przez pośrednictwo Matki Bożej Fatimskiej i św. Kazimierza Królewicza o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i zdrowie dla ks. prob. Marka z okazji imienin

2) + Czesław Kania

Piątek

godz. 7:00           + Jan Orłowski – greg.

godz. 18:00         1) + Marianna Krajewska 3 r. śm. + Roman + Marek i zm. z rodz. Krajewskich i Skibów

2) + Mieczysław Nowak 1 r. śm.

Sobota

godz. 7:00           + Jan Orłowski – greg.

godz. 18:00         1) + Helena + Marian Rycąbel i zm. z rodz. Rycąblów i Grabowców

2) Przez pośrednictwo Matki Bożej Fatimskiej i św. Kazimierza Królewicza o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i zdrowie dla Wiesławy i Andrzeja Pytel z okazji 45 rocznicy ślubu

Niedziela

godz. 7:00           + Zdzisław Kaniewski 9 r. śm. i zm. z rodz. Kaniewskich, Kochańskich, Żywczyków, Perlików

godz. 9:00           Za parafian

godz. 10:30         1) + Marianna + Henryk Majewski + Zofia + Laura + Konstanty Szymański

                                2) + Zofia + Czesław r. śm. Zawolscy

godz. 12:00         1) + Joanna + Franciszek + Sławomir Łapeccy i zm. z rodz.

                                2) + Marian Wareliś 5 r. śm.

godz. 18:00         + Jan Orłowski – greg.