WAŻNA INFORMACJA 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w naszym kościele na nabożeństwie może przybywać 80 osób. Pierwszeństwo mają osoby, których intencja jest ofiarowywana na danej Mszy Świętej. Prosimy przestrzegać zarządzenia, aby nie dochodziło do sytuacji konfliktowych czy też obowiązku uiszczenia obowiązującej kary finansowej.

Ksiądz Biskup udziela dyspensy osobom w podeszłym wieku, osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura itp.), dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę, osobom, które czują obawę przed zarażeniem. Prosi się, aby osoby te przeżyły Mszę Świętą w domach, oglądając ją w telewizji bądź też wysłuchując w radio. Nie przychodząc do świątyni, również w Niedzielę i święta, nie popełniają grzechu.

 

Msze święte możesz obejrzeć online np: 

https://dominikanie.pl/

https://www.youtube.com/user/archidiecezjalodzka/featured msze  Abp Grzegorza Rysia Przewodniczącego Komisji Episkopatu do spraw Nowej Ewangelizacji - codziennie o 7:30, niedziela 9:00

https://diecezjasandomierska.pl/ -codziennie o godz 18, niedziela 11.15

 

Moi ukochani Parafianie!
Czas pandemii jest dla nas wszystkich bardzo trudnym doświadczeniem. Z powodu bezpieczeństwa ograniczona jest także liczba wiernych na Mszy Świętej. Z tego powodu brak jest ofiar składanych na tacę, która jest wsparciem dla funkcjonowania naszej Parafii. Prace dotychczas wykonane w naszej świątyni cieszą oczy i radują serce. Firma, która wykonała prace zaufała nam, że Parafia w miarę możliwości spłaci swoje zadłużenie. Proszę o wsparcie materialne dla naszej Parafii, abyśmy zmniejszyli swoje zadłużenie względem firmy i nie stracili zaufania potrzebnego do dalszego realizowania prac w kościele. Ofiary można przynosić jak dotychczas do zakrystii przed Mszą Świętą, bądź też przesłać na konto parafialne podane poniżej. Proszę także o telefoniczne przekazywanie tej informacji sąsiadom. Za zrozumienie powagi sytuacji i otwartość Waszych serc składam – Bóg zapłać! Polecam Was w modlitwie, szczególnie opiece Królowej Polski i naszego patrona św. Kazimierza Królewicza!

Konto
Parafia rzym.-kat. pw. św. Kazimierza Królewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim:
PKO SA 16 12405035 1111 0010 6706 3889

 

Poniedziałek

godz. 7:00                   + Henryk Piotrowski – 15 r. śm.

godz. 18:00                 1) Przez pośrednictwo Matki Bożej Fatimskiej i św. Kazimierza Królewicza o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski, łaskę zdrowia dla Czesławy

                                    2) + Ireneusz 5 r. śm. + Teresa + Zdzisław + Zdzisław Kaniewscy

                                    3) + Teresa Choina

                                  

Wtorek

godz. 7:00                   + Julian Maj 23 r. śm. i zm. z rodz. Majów i Marczewskich

godz. 18:00                 1) + Stefan Wójcik 2 r. śm. i zm. z rodz. Wójcików, Surowców, Sikorów

                                    2) + Władysław 30 r. śm. + Jan + Tadeusz Łyś + Marianna + Julian + Jadwiga Chochół + Jan Rogaliński

                                  

Środa – Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki

godz. 8:00                   + Leokadia Zieja – greg. (1)

godz. 10:30                 + Marcin Widerski

godz. 12:00                 Przez pośrednictwo Matki Bożej Fatimskiej i św. Kazimierza Królewicza o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Damiana z okazji 30 urodzin

godz. 18:00                 Przez pośrednictwo Matki Bożej Fatimskiej i św. Kazimierza Królewicza o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski, łaskę zdrowia dla Tadeusza Świstak

Czwartek

godz. 7:00                   + Leokadia Zieja – greg. (2)

godz. 18:00                 1) + Jerzy Glibowski – od uczestników warsztatów z ul. Żabiej

                                    2) + Pelagia + Józef + Henryk Sałapa

Piątek

godz. 7:00                   + Leokadia Zieja – greg. (3)

godz. 18:00                 1) O błogosławieństwo Boże dla Wspólnoty Trudnych Małżeństw „Sychar”

                                    2) + Mieczysław Przydatek 15 r. śm.

Sobota

godz. 7:00                   + Leokadia Zieja – greg. (4)

godz. 18:00                 1) + Michał Musiał

2) + Koła Żywego Różańca

3) Wynagradzająca za grzechy popełnione przeciwko Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny

Niedziela

godz. 7:00                   + Leokadia Zieja – greg. (5)

godz. 9:00                   Za parafian

godz. 10:30                 Przez pośrednictwo Matki Bożej Fatimskiej i św. Kazimierza Królewicza o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Sylwestra Krakowiak z okazji 40 urodzin

godz. 12:00                 + Krystyna Rutkowska – od rodziny Tabaków, Dziedurów z Ożarowa

godz. 18:00                 + Jadwiga + Henryk Kwiecień i zm. z rodz.

Poniedziałek

godz. 7:00                   + Stanisław Serwicki – od rodziny Kulgów ze Szczawnika

godz. 18:00                 1) + Aleksandra Rycąbel

                                    2) + Eugeniusz Pietrzyk + Zofia + Szczepan Czerwińscy i zm. z rodz.

                                  

Wtorek – Wigilia Narodzenia Pańskiego

godz. 7:00                   + Marianna + Adam Bańda

                                  

Środa – Uroczystość Narodzenia Pańskiego

godz. 0:00                   1) Przez pośrednictwo Matki Bożej Fatimskiej i św. Kazimierza Królewicza o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski, łaskę zdrowia dla Haliny z okazji 70 urodzin

                                    2) + Piotr + Julia + Olga Perlik 11 r. śm. + Jan Szustak + Zofia + Jan Kołda

godz. 7:00                   + Leokadia 6 r. śm. + Andrzej Miśkiewicz i zm. z rodz. Spałów i Miśkiewiczów

godz. 9:00                   + Stanisław + Stanisława Dąbrowscy + Marianna Skrzypczak + Józef + Janina + Jadwiga + Ryszard + Zbigniew Gryz + Aniela Lewandowska

godz. 10:30                 1) + Janusz Kurzyński

                                    2) + Andrzej Opala 5 r. śm. – od żony z dziećmi

godz. 12:00                 Przez pośrednictwo Matki Bożej Fatimskiej i św. Kazimierza Królewicza o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Jadwigi i Stanisława w 55 rocznicę ślubu

godz. 18:00                 + Patryk Stańczyk

Czwartek

godz. 7:00                   + Adam Dukielski

godz. 9:00                   Za parafian

godz. 10:30                 1) + Jadwiga + Marian Foremniak i zm. z rodz.

                                    2) + Henryk r. śm. + Irena Szymańskich i zm. z rodz. Szymańskich i Misiurów

godz. 12:00                 + Wanda + Marian Nachyła + Zofia Cis

godz. 18:00                 + Jadwiga + Adam Wawrzkiewicz

Piątek

godz. 7:00                   + Ludwika Kaczmarczyk + Anna + Andrzej + Rafał r. śm. + Bolesław

godz. 18:00                 1) + Jerzy Glibowski

                                    2) + Ryszard + Witold + Szczepan + Władysława Błasiak + Maria + Franciszek + Stanisław Kopyra + Leszek Wąsicki + Piotr Bober

Sobota

godz. 7:00                   + Jerzy 15 r. śm. + Zofia + Jan Brozińskich

godz. 18:00                 1) + Władysław Wieczerzak 11 r. śm.

2) + Florentyna + Stanisław Barańscy + Mariusz Glanda + Włodzimierz + Michał Bidzińscy

Niedziela

godz. 7:00                   + Teresa Choina r. śm.

godz. 9:00                   Za parafian

godz. 10:30                 1) Przez pośrednictwo Matki Bożej Fatimskiej i św. Kazimierza Królewicza o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski, łaskę zdrowia dla s. Bonawentury w 93 urodziny i 65 rocznicę ślubów

                                    2) + Eugeniusz Wastag - imieninowa

godz. 12:00                 1) Przez pośrednictwo Matki Bożej Fatimskiej i św. Kazimierza Królewicza o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Bartosza w 7 urodziny

                                    2) + Zofia Frydecka 1 r. śm.

godz. 18:00                 + Michał + Helena + Andrzej Zaręba + Maria Żak

Poniedziałek

godz. 7:00                   + Marianna Bańda – od sąsiadów z klatki

godz. 18:00                 1) + Marian Klusek 19 r. śm.

                                    2) + Lidia + Bogumił Szklarczyk

                                  

Wtorek

godz. 7:00                   + Dorota Sitko 4 r. śm. + Aleksander i zm. z rodz. Borowców

godz. 18:00                 1) + Kazimiera Piotrowska

                                    2) + Mariusz Kusztal r. śm. i zm. z rodz. Kusztal i Janików

                                  

Środa

godz. 7:00                   + Stanisław Serwicki – od szwagrów i szwagierek z rodzinami

godz. 18:00                 1) + Bogusław Pater

2) + Mieczysław Wojteczek 17 r. śm.

Czwartek

godz. 7:00                   + Stanisław Serwicki – od wnuków Mateusza i Bartka

godz. 18:00                 1) + Czesław Turno r. śm.

2) + Tadeusz Płaza 6 r. śm. + Leokadia + Władysław + Helena
+ Paweł Lipiec

Piątek

godz. 7:00                   + Stanisław Serwicki – od rodziny Kwiczalów

godz. 18:00                 1) + Jan + Marianna + Alfred Bzowscy i zm. z rodz. Masternaków i Bzowskich + Magdalena + Anna Genowefa

                                    2) + Andrzej + Marcina + Stanisław Strzębskich + Janina + Jan Ptasińscy

Sobota

godz. 7:00                   + Marianna Socha 5 r. śm.

godz. 18:00                 1) + Genowefa r. śm. + Władysław Ciecieląg

2) + Ryszard Bębas r. śm.

Niedziela

godz. 7:00                   + Danuta Majdak

godz. 9:00                   Za parafian

godz. 10:30                 1) + Barbara + Władysław Kucharski

                                    2) + Wiktoria + Tadeusz Stępień + Antoni Książka

godz. 12:00                 + Jan 18 r. śm. + Marianna + Robert Połowniak

godz. 18:00                 Przez pośrednictwo Matki Bożej Fatimskiej i św. Kazimierza Królewicza o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski, łaskę zdrowia dla Leokadii i rodziny

Poniedziałek

godz. 7:00                   + Leokadia Zieja

godz. 18:00                 1) Przez pośrednictwo Matki Bożej Fatimskiej i św. Kazimierza Królewicza o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Leokadii z okazji imienin

                                    2) + Kazimierz Kamiński

                                  

Wtorek

godz. 7:00                   + Marian Dudek

godz. 18:00                 1) + Stanisław Kurpias i zm. z rodz.

                                    2) + Eugeniusz Kłonica 10 r. śm. + Stanisław + Marian + Regina + Andrzej + Ryszard + Fryderyk Skrzypczak

                                  

Środa

godz. 7:00                   + Marcin Niewójt

godz. 18:00                 1) + Julia Mroczkowska

2) + Anna Miernikiewicz 2 r. śm.

3) + Tadeusz Wróblewski 1 m. po śmierci

Czwartek

godz. 7:00                   + Stanisław Serwicki – od żony

godz. 18:00                 1) + Zofia + Józef + Bogumił Jasiński i zm. z rodz. Śliwków, Jaroszów + Mieczysława + Maksymilian Myszkowski

2) + Antonina + Jan Kamińscy i zm. z rodz.

Piątek

godz. 7:00                   + Stanisław Serwicki – od rodziny Statuchów

godz. 18:00                 1) + ks. Andrzej Sala

                                    2) + Elżbieta Osiadły 2 r. śm.

                                    3) Przez pośrednictwo Matki Bożej Fatimskiej i św. Kazimierza Królewicza o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Marii z okazji 65 urodzin i Jasia z okazji 5 urodzin

Sobota

godz. 7:00                   + Stefania + Władysław Syrek

godz. 18:00                 1) + Adam Mordon r. śm.

     2) + Maria + Kazimierz Serwin i zm. z rodz. Serwin, Głód, Gabryś

Niedziela

godz. 7:00                   + Kazimierz Rdzanek 3 r. śm.

godz. 9:00                   Za parafian

godz. 10:30                 1) + Helena + Gustaw Stępień i zm. z rodz. Stępniów, Piaseckich

                                    2) Przez pośrednictwo Matki Bożej Fatimskiej i św. Kazimierza Królewicza o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla córek, siostry, żony, wnucząt oraz o szczęśliwą operację

godz. 12:00                 + Genowefa + Jan + Zdzisław Marzec + Edwarda + Albert Lerke

godz. 18:00                 + Zbigniew Świerszcz 1 r. śm. – od żony, dzieci, zięcia i wnuka

Poniedziałek

godz. 7:00                  + Janina + Stanisław Cichecki + Maria + Henryk Oleś

godz. 18:00                1) + Janina + Władysław Sarnecki

                                   2) + Cezary Gałka 3 r. śm.

                                  

Wtorek

godz. 7:00                  + zm. z rodz. Mroczkowskich, Mularskich, Religów, Kusalów

godz. 18:00                1) + Henryk Stafijanowski 6 r. śm. i zm. z rodz.

                                   2) + Jan Orłowski 1 r. śm.

                                  

Środa

godz. 7:00                  + Mirosław + Tadeusz Chlewicki

godz. 18:00                1) + Michał Musiał

2) Przez pośrednictwo Matki Bożej Fatimskiej i św. Kazimierza Królewicza o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Barbary z okazji imienin

Czwartek

godz. 7:00                  Dziękczynno-błagalna przez pośrednictwo Matki Bożej Fatimskiej i św. Kazimierza Królewicza o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i zdrowie dla Teresy z okazji urodzin

godz. 18:00                1) + Stanisław Serwicki – od córki i zięcia

2) + Władysław Lepiarz + Janina + Edward Zacz

3) Przez pośrednictwo Matki Bożej Fatimskiej i św. Kazimierza Królewicza o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Juliana Świstak z okazji 2 ur. i Krystiana Świstak z okazji 9 ur.

Piątek – rekolekcje adwentowe

godz. 7:00                  1) + Tadeusz Lelas

                                   2) + Marianna Pytlak – od sąsiadów z klatki

godz. 18:00                1) + Marianna + Marian Łowiccy

                                   2) Sychar

Sobota – rekolekcje adwentowe

godz. 7:00                  Wynagradzająca za grzechy popełnione przeciwko Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny

godz. 18:00                1) Koła Żywego Różańca

2) + Irena Boroń

Niedziela – rekolekcje adwentowe

godz. 7:00                  + ks. Jan + Zofia + Stefan Taras + Wacław Wołowski + Janina Walasek

godz. 9:00                  Za parafian

godz. 10:30                1) + Jan Saracyn 3 r. śm.

                                   2) + Tadeusz Pachniak 2 r. śm.

godz. 12:00                1) + Waldemar + Jan + Janina i zm. z rodz. Kądziela

                                   2) Przez pośrednictwo Matki Bożej Fatimskiej i św. Kazimierza Królewicza o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Kacpra z okazji 19 urodzin

godz. 18:00                + Zofia Stępień 4 r. śm.

Poniedziałek

godz. 7:00                   + Tadeusz Kaczorowski + Julianna + Piotr + Roman + Andrzej Sadowski

godz. 18:00                 1) + Mariusz Wojciechowski 1 r. śm.

                                    2) + Andrzej Opala

                                  

Wtorek

godz. 7:00                   + Stanisław Serwicki – od rodz. Stańków

godz. 18:00                 1) Przez pośrednictwo Matki Bożej Fatimskiej i św. Kazimierza Królewicza o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Barbary i Stanisława Lucima z okazji 57 rocznicy ślubu

                                    2) + Danuta Majdak

                                  

Środa

godz. 7:00                   + Stanisław Serwicki – od rodz. Boduła i Sobczyński

godz. 18:00                 1) + Kazimierz Słomka 12 r. śm. + Janina + Kazimierz Smorąg

2) + Edward + Kazimierz + Andrzej Malik

Czwartek

godz. 7:00                   + Zdzisław 3 miesiąc po śm. + Janina + Franciszek Kapsiak

godz. 18:00                 1) + Kazimiera + Marian + Zdzisław i zm. z rodz. Jankowskich

2) + Janusz Domagalski 3 r. śm.

Piątek

godz. 7:00                   + Stanisław Serwicki – od rodz. Wisów

godz. 18:00                 1) + Stanisław-Andrzej Bocheński - imieninowa

                                    2) + Andrzej Tylutki i zm. z rodz.

Sobota

godz. 7:00                   + ks. Andrzej Sala

godz. 18:00                 1) + Paweł Kostrzewa i zm. z rodz. Kostrzewów, Dudków i Nawarskich

2) Przez pośrednictwo Matki Bożej Fatimskiej i św. Kazimierza Królewicza o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Aleksandry i Ireneusza z okazji 50 rocznicy ślubu

Niedziela

godz. 7:00                   Przez pośrednictwo Matki Bożej Fatimskiej i św. Kazimierza Królewicza o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Kamila z okazji 18 urodzin – od babci i dziadka

godz. 9:00                   Za parafian

godz. 10:30                 + Donata 10 r. śm. + Zofia + Stanisław Spychaj

godz. 12:00                 + Jerzy Farys 12 r. śm. i zm. z rodz. Farysów i Zagajów

godz. 18:00                 + Jadwiga + Janusz Żylińscy + Stanisław + Edward Myśliwiec

Poniedziałek

godz. 7:00                   + Tadeusz Kaczorowski + Julianna + Piotr + Roman + Andrzej Sadowski

godz. 18:00                 1) + Mariusz Wojciechowski 1 r. śm.

                                    2) + Andrzej Opala

                                  

Wtorek

godz. 7:00                   + Stanisław Serwicki – od rodz. Stańków

godz. 18:00                 1) Przez pośrednictwo Matki Bożej Fatimskiej i św. Kazimierza Królewicza o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Barbary i Stanisława Lucima z okazji 57 rocznicy ślubu

                                    2) + Danuta Majdak

                                  

Środa

godz. 7:00                   + Stanisław Serwicki – od rodz. Boduła i Sobczyński

godz. 18:00                 1) + Kazimierz Słomka 12 r. śm. + Janina + Kazimierz Smorąg

2) + Edward + Kazimierz + Andrzej Malik

Czwartek

godz. 7:00                   + Zdzisław 3 miesiąc po śm. + Janina + Franciszek Kapsiak

godz. 18:00                 1) + Kazimiera + Marian + Zdzisław i zm. z rodz. Jankowskich

2) + Janusz Domagalski 3 r. śm.

Piątek

godz. 7:00                   + Stanisław Serwicki – od rodz. Wisów

godz. 18:00                 1) + Stanisław-Andrzej Bocheński - imieninowa

                                    2) + Andrzej Tylutki i zm. z rodz.

Sobota

godz. 7:00                   + ks. Andrzej Sala

godz. 18:00                 1) + Paweł Kostrzewa i zm. z rodz. Kostrzewów, Dudków i Nawarskich

2) Przez pośrednictwo Matki Bożej Fatimskiej i św. Kazimierza Królewicza o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Aleksandry i Ireneusza z okazji 50 rocznicy ślubu

Niedziela

godz. 7:00                   Przez pośrednictwo Matki Bożej Fatimskiej i św. Kazimierza Królewicza o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Kamila z okazji 18 urodzin – od babci i dziadka

godz. 9:00                   Za parafian

godz. 10:30                 + Donata 10 r. śm. + Zofia + Stanisław Spychaj

godz. 12:00                 + Jerzy Farys 12 r. śm. i zm. z rodz. Farysów i Zagajów

godz. 18:00                 + Jadwiga + Janusz Żylińscy + Stanisław + Edward Myśliwiec

Poniedziałek

godz. 7:00                   Przez pośrednictwo Matki Bożej Fatimskiej i św. Kazimierza Królewicza o Boże błogosławieństwo i szybki powrót do zdrowia dla Grażyny Lipiec

godz. 18:00                 1) + Sabina Kurkowska + Władysława Kotulska + Antoni Szwugier

                                    2) + Anna + Władysław Wolak + Janina + Jan + Kazimierz + Maria Guska

                                  

Wtorek

godz. 7:00                   + Krystyna + Tadeusz Łuba + Eleonora + Antoni + Stanisław + Henryk Zięba

godz. 18:00                 1) + Jerzy Maj 4 r. śm. + Małgorzata + Michał Maj + Eleonora Janik + Katarzyna + Józef Bzymek

                                    2) + Zbigniew Hodorek – od sąsiadów

                                  

Środa

godz. 7:00                   + Stanisław Serwicki – od koleżanek i kolegów z sekcji emerytów NSZZ Solidarność Huta Celsa Ostrowiec

godz. 18:00                 1) + zm. z rodz. Łazarczyków i Barańskich

2) + Maria Kaleta + Jan + Michał + Małgorzata Maj

Czwartek

godz. 7:00                   + Aniela + Jan + Tadeusz Jakubowski + Janina + Franciszek Kapsiak + Leokadia Zając

godz. 18:00                 1) + Stanisław + Marianna Wotły i zm. z rodz. Wotłych i Kozłowskich

2) + Ryszard Gurczyński 12 r. śm. + Jan + Tadeusz Zawadzki

Piątek

godz. 7:00                   + Alicja Skowron 17 r. śm.

godz. 18:00                 1) + Genowefa 3 r. śm. + Franciszek Arczewski + Wanda + Czesław Michalscy i zm. z rodz.

                                    2) + Cecylia Surowiec + Małgorzata Kacała i zm. z rodz. Surowców i Sikorów

Sobota

godz. 7:00                   + Antoni Kozłowski 1 r. śm.

godz. 18:00                 1) + Adrian Górniak 3 r. śm.

2) + zm. z rodz. Wojciechowskich, Kwapiszów, Salusów

Niedziela

godz. 7:00                   + Helena + Józef Oleksiak + Mieczysław Szafrański

godz. 9:00                   1) Za parafian

                                    2) + zm. z rodz. Kiełb, Wierzchowskich, Zielińskich

godz. 10:30                 1) + Wawrzyniec Kołtunowicz + Edward + Stanisław

2) + Tadeusz Rak – od żony i dzieci

godz. 12:00                 + Regina + Stanisław Jurkowscy i zm. z rodz.

godz. 18:00                 + Sabina + Mieczysław Marynowscy + Jan + Zofia Woźniak

Poniedziałek

godz. 7:00                  Przez pośrednictwo Matki Bożej Fatimskiej i św. Kazimierza Królewicza o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Kazimiery i Jana z okazji 52 rocznicy ślubu

godz. 18:00                1) + Jan + Wanda + Ryszard Wierzbiccy + Maria Śmigowska + Mirosław Nowotniak

                                    2) + Marianna + Tadeusz Siurek i zm. z rodz. Siurków i Brodnickich

                                  

Wtorek

godz. 7:00                  + Mariola Młynek – od rodziny

godz. 18:00                1) + zm. członków Legionu Maryi

                                    2) + zm. członków Koła Żywego Różańca

                                  

Środa

godz. 7:00                  + Leokadia Zając 2 r. śm.

godz. 18:00                1) + Stefania + Józef Masternak i zm. z rodz. Bzowskich + Magdalena + Anna + Genowefa

2) + ks. Andrzej Sala

Czwartek

godz. 7:00                  + Stanisław Kasprzyk – imieninowo-urodzinowa

godz. 18:00                1) + Józef + Zbigniew Krakowiak

2) + Przemysław Gosiewski

Piątek

godz. 7:00                  + Stanisław Lubowiecki – od chrześnika Andrzeja

godz. 18:00                1) + Henryk Soja

                                    2) + Marianna + Stanisław Malicki

Sobota

godz. 7:00                  + Edward Łapecki + Henryk Kowalski

godz. 18:00                1) + Józefa + Halina + Elżbieta Kucharscy

2) + Irena + Henryk + Tadeusz Bartnik i zm. z rodz.

Niedziela

godz. 7:00                  Przez pośrednictwo Matki Bożej Fatimskiej i św. Kazimierza Królewicza o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Elżbiety Skoczewskiej z okazji imienin

godz. 9:00                  Za parafian

godz. 10:30                1) + Henryk Dębakowski

2) + Grzegorz Chariton 1 r. śm.

godz. 12:00                + Krzysztof + Michał Osojców i zm. z rodz. Osojców, Sasów, Ciesielskich

godz. 18:00                + Halina + Marianna + Antoni Kalinowscy

Poniedziałek

godz. 7:00                  + Ryszard + Szczepan + Witold + Władysława Błasiak + Maria
+ Franciszek + Stanisław Kopyra + Leszek Wąsicki + Piotr Bobon

godz. 18:00                1) + Michał Musiał

                                    2) + Tadeusz Lipiński

                                  

Wtorek

godz. 7:00                  + Stanisław + Helena + Witold + Piotr + Marianna + Józefa Wawron

godz. 18:00                1) + Wacław + Janina + Jan Zawadzcy

                                    2) + Wiesław Mizielski

                                  

Środa

godz. 7:00                  + Przez pośrednictwo Matki Bożej Fatimskiej i św. Kazimierza Królewicza o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Teodozji Pater z okazji urodzin

godz. 18:00                1) + Marianna + Władysław + Jan + Czesław Markowscy + Monika-Katarzyna Sas + Tadeusz Moskwa i zm. z rodz. Moskwów i Markowskich

2) + Zofia + Teofil + Stanisława + Józefę Mianowany + Helenę + Józefa Matyga

Czwartek

godz. 7:00                  + Marcin Styś + Iwona Bis + Wojciech Przygodzki + Rafał Mroczek – od ostrowieckiego Strzelca

godz. 18:00                1) + Franciszek + Józef + Anastazja Kwiatkowscy + Jan + Janina + Janusz Kapanowscy i zm. z rodz. Kwiatkowskich, Kapanowskich, Cieciorów i Szafrańskich

2) + Eugeniusz Wastag – od brata Jana

Piątek

godz. 7:00                  + Maria Piszczek + Maria Smolarz + Marta Pinkas + Anna Śliszewicz + Elżbieta Sołtys + Maria Lipiec

godz. 18:00                1) + Jan Kasprzyk i zm. z rodz.

                                    2) + Eugeniusz Wastag

Sobota

godz. 7:00                  + Zygmunt Kot 3 r. śm.

godz. 18:00                1) + Aniela + Stanisław + Józefa + Józef Kurpias + Julianna + Łukasz Mierzyńscy + Józef Walczyk i zm. z rodz. Mierzyńskich, Kurpiasów

2) + Władysław + Marianna + Franciszka + Jan + Adam i zm. z rodz. Pastuszków, Kaców

Niedziela

godz. 7:00                  + Józef + Antoni + Kazimierz Czerwińscy + Anna Ciuk

godz. 9:00                  Za parafian

godz. 10:30                1) + Marcin Widerski z okazji imienin

2) + Janina + Zygmunt + Józef Soja + Marianna + Józef Turek

godz. 12:00                + Ignacy + Helena + Ryszard Jaros + Zuzanna + Stanisław Barańscy

godz. 18:00                + Bogdan Gierczak 25 r. śm.