WAŻNA INFORMACJA 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w naszym kościele na nabożeństwie może przybywać 80 osób. Pierwszeństwo mają osoby, których intencja jest ofiarowywana na danej Mszy Świętej. Prosimy przestrzegać zarządzenia, aby nie dochodziło do sytuacji konfliktowych czy też obowiązku uiszczenia obowiązującej kary finansowej.

Ksiądz Biskup udziela dyspensy osobom w podeszłym wieku, osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura itp.), dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę, osobom, które czują obawę przed zarażeniem. Prosi się, aby osoby te przeżyły Mszę Świętą w domach, oglądając ją w telewizji bądź też wysłuchując w radio. Nie przychodząc do świątyni, również w Niedzielę i święta, nie popełniają grzechu.

 

Msze święte możesz obejrzeć online np: 

https://dominikanie.pl/

https://www.youtube.com/user/archidiecezjalodzka/featured msze  Abp Grzegorza Rysia Przewodniczącego Komisji Episkopatu do spraw Nowej Ewangelizacji - codziennie o 7:30, niedziela 9:00

https://diecezjasandomierska.pl/ -codziennie o godz 18, niedziela 11.15

 

Moi ukochani Parafianie!
Czas pandemii jest dla nas wszystkich bardzo trudnym doświadczeniem. Z powodu bezpieczeństwa ograniczona jest także liczba wiernych na Mszy Świętej. Z tego powodu brak jest ofiar składanych na tacę, która jest wsparciem dla funkcjonowania naszej Parafii. Prace dotychczas wykonane w naszej świątyni cieszą oczy i radują serce. Firma, która wykonała prace zaufała nam, że Parafia w miarę możliwości spłaci swoje zadłużenie. Proszę o wsparcie materialne dla naszej Parafii, abyśmy zmniejszyli swoje zadłużenie względem firmy i nie stracili zaufania potrzebnego do dalszego realizowania prac w kościele. Ofiary można przynosić jak dotychczas do zakrystii przed Mszą Świętą, bądź też przesłać na konto parafialne podane poniżej. Proszę także o telefoniczne przekazywanie tej informacji sąsiadom. Za zrozumienie powagi sytuacji i otwartość Waszych serc składam – Bóg zapłać! Polecam Was w modlitwie, szczególnie opiece Królowej Polski i naszego patrona św. Kazimierza Królewicza!

Konto
Parafia rzym.-kat. pw. św. Kazimierza Królewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim:
PKO SA 16 12405035 1111 0010 6706 3889

 

Poniedziałek

godz. 7:00                  + Natalia + Marian Deroń + Władysława + Piotr Barabasz

godz. 18:00                1) + Teresa + Adam Religa

                                    2) + Stanisław-Włodzimierz Frączek 16 r. śm. + Genowefa + Wacław Pater + Stanisław + Władysława Frączek

                                  

Wtorek

godz. 7:00                  + Cezary Derlikowski

godz. 18:00                1) + Andrzej + Jadwiga Ściegienni i zm. z rodz.

                                    2) + Kazimierz + Genowefa + Krzysztof Męta

                                  

Środa

godz. 7:00                  + Janina + Władysław Gaiccy

godz. 18:00                1) + Jerzy Klarzyński – od sąsiadów z klatki

                                    2) + Ireneusz Wójcik + Antonina Wójcik + Jan + Stanisława + Wiesława Tracz

Czwartek

godz. 7:00                  + Marek Iwański – od kolegów i koleżanek z wydziału

godz. 18:00                1) Przez pośrednictwo Matki Bożej i św. Kazimierza Królewicza o potrzebne łaski, szczególnie łaskę zdrowia, dla Michała z okazji 22 urodzin i Grzegorza z okazji imienin

                                    2) + Stanisław r. śm. + Emilian + Piotr Marzec + Natalia r. śm. + Edward Ciosek + Balbina + Ludwig Zdańscy

Piątek

godz. 7:00                  + Stanisław Wosiek – od sąsiadów

godz. 18:00                1) + Lucyna + Halina + Władysław + Maciej Czechowscy

                                    2) + ks. Andrzej Sala

Sobota

godz. 7:00                 

godz. 18:00                1) + Aleksander Kasprzyk 8 r. śm.

2) + Krystyna Domagalska i zm. z rodz. Murczyńskich i Domagalskich

Niedziela

godz. 7:00                  + ks. Jan Taras + Zofia + Stefan Taras + Wacław Wołowski + Janina Walasek

godz. 9:00                  Za parafian

godz. 10:30                1) + Stanisława + Stanisław Sitarscy

godz. 12:00                1) Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny oraz szczęśliwe rozwiązanie i potrzebne łaski dla mamy i jej dziecka

                                    2) + Zbigniew Bieniek 9 r. śm.

godz. 18:00                + zm. z rodz. Gryzów + Józef + Janina + Ryszard + Zbigniew + Jadwiga + Aniela Lewandowska

Poniedziałek

godz. 7:00                  + Kazimiera + Józef Chmiel + Czesław Fietko i zm. z rodz. Chmielów i Chałupczaków

godz. 18:00                1) + Helena Chodakowska + Helena Dorociak

                                    2) + Jerzy Słomka 1 r. śm.

                       

Wtorek – Rekolekcje Wielkopostne

godz. 7:00                  Władysława – Teresa, Marian Stefańscy

godz. 18:00                1) Przez pośrednictwo Matki Bożej i św. Kazimierza Królewicza o potrzebne łaski, szczególnie łaskę zdrowia, dla Magdaleny Starosielec z okazji 30 urodzin

                                    2) + Małgorzata Wierzbińska 1 r. śm.                      

Środa – Rekolekcje Wielkopostne

godz. 7:00                  + Kazimiera Piotrowska

godz. 18:00                1) + Krystyna Sabat 1 r. śm.

                                    2) + Michał Musiał

Czwartek – Rekolekcje Wielkopostne

godz. 7:00                  + Bronisława r. śm. + Kazimierz Tracz + Stanisława + Stanisław + Antoni Rożek

godz. 18:00                1) + Franciszek Kwiatkowski i zm. z rodz. Kwiatkowskich i Kapanowskich

                                    2) + Grzegorz Lisowski 15 r. śm. i zm. z rodz. Lisowskich, Mazurów, Warychów

Piątek

godz. 7:00                  Przez pośrednictwo Matki Bożej i św. Kazimierza Królewicza o potrzebne łaski, szczególnie łaskę zdrowia, dla Marianny

godz. 18:00                1) O błogosławieństwo Boże dla Wspólnoty Trudnych Małżeństw „Sychar”

2) + Jerzy Zagożdżon r. śm.

Sobota – II Kaziuki Ostrowieckie

godz. 7:00                  + Wacława Peterson + Barbara Tabaka

godz. 18:00                1) Wynagradzająca za grzechy popełnione przeciwko Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny – od Rycerstwa Niepokalanej

2) Przez pośrednictwo Matki Bożej i św. Kazimierza Królewicza o potrzebne łaski dla Kół Żywego Różańca

Niedziela – II Kaziuki Ostrowieckie

godz. 7:00                  + Józefa + Julia Kosmala + Katarzyna + Florian Ślifierzi zm. z rodz.

godz. 9:00                  Za parafian

godz. 10:30                + Jadwiga + Mieczysław Bosiak i zm. z rodz. Krupów i Bosiaków

godz. 12:00                1) Przez pośrednictwo Matki Bożej i św. Kazimierza Królewicza o potrzebne łaski, szczególnie łaskę zdrowia, dla Jana z okazji 70 urodzin

                                    2) Dziękczynna parafianom parafii św. Kazimierza Królewicza za modlitwę z prośbą o dalszą modlitwę o łaskę zdrowia

3) + Aniela Armata – od sąsiadów z kl. 5

4) + Kazimierz Spelak

godz. 18:00    + Stanisław Łebek + Zofia + Wacław

Poniedziałek

godz. 7:00                  + Władysław Flisek – greg. (24)

godz. 18:00                1) + Tadeusz Mroczkowski – greg. (24)

                                    2) + Danuta Majdak

                                  

Wtorek

godz. 7:00                  1) + Władysław Flisek – greg. (25)

                                    2) + Tadeusz Mroczkowski – greg. (25)

godz. 18:00                1) + Regina + Marian Jakubowski

                                    2) + Katarzyna Kuczun 3 r. śm. + Helena Bartkiewicz

                                  

Środa

godz. 7:00                  + Tadeusz Mroczkowski – greg. (26)

godz. 9:00                  Za parafian

godz. 18:00                1) + Władysław Flisek – greg. (26)

                                    2) + Alfred + Jan + Marianna + Stanisław Bzowscy i zm. z rodz.

Czwartek

godz. 7:00                  1) + Tadeusz Mroczkowski – greg. (27)

                                    2) + Władysław Flisek – greg. (27)

godz. 18:00                1) Przez pośrednictwo Matki Bożej Fatimskiej i św. Kazimierza Królewicza o potrzebne łaski, szczególnie łaskę zdrowia, dla Tomasza z okazji urodzin i Krzysztofa

                                    2) + Zofia Powrózek

Piątek

godz. 7:00                  + Władysław Flisek – greg. (28)

godz. 18:00                1) Przez pośrednictwo Matki Bożej Fatimskiej i św. Kazimierza Królewicza o potrzebne łaski, szczególnie łaskę zdrowia, dla ks. Romana z okazji imienin

2) + Tadeusz Mroczkowski – greg. (28)

                                    3) + Józefa Czerwińska r. śm.

Sobota

godz. 7:00                  + Władysław Flisek – greg. (29)

godz. 18:00                1) + Tadeusz Mroczkowski – greg. (29)

2) + Marianna + Tadeusz + Karolina + Wincenty Nowocień + Wiktoria + Jan Jabłońscy

Niedziela

godz. 7:00                  + Danuta Litwińska 2 r. śm.

godz. 9:00                  Za parafian

godz. 10:30                1) + Stanisław Wosiek – od żony 1 miesiąc po śm.

                                    2) + Aleksander + Helena Suliga

godz. 12:00                + Tadeusz Mroczkowski – greg. (30 - ostatnia)

godz. 18:00                + Władysław Flisek – greg. (30 - ostatnia)

Poniedziałek

godz. 7:00                  + Tadeusz Mroczkowski – greg. (17)

godz. 18:00                1) + Władysław Flisek – greg. (17)

                                    2) + Leokadia Łęgosz 1 r. śm.

                                  

Wtorek

godz. 7:00                  + Władysław Flisek – greg. (18)

godz. 18:00                1) + Tadeusz Mroczkowski – greg. (18)

                                    2) + Jadwiga + Janusz Żylińscy + Czesław Wiączek

                                  

Środa

godz. 7:00                  + Władysław Flisek – greg. (19)

godz. 18:00                1) + Tadeusz Mroczkowski – greg. (19)

                                    2) + Marek Bejster

Czwartek

godz. 7:00                  + Tadeusz Mroczkowski – greg. (20)

godz. 18:00                1) + Władysław Flisek – greg. (20)

                                    2) + Wanda + Marian Nachyła + Zofia Cis

Piątek

godz. 7:00                  + Tadeusz Mroczkowski – greg. (21)

godz. 18:00                1) + Władysław Flisek – greg. (21)

                                    2) + Stanisław + Stanisława Dąbrowscy + Marianna Skrzypczak + Małgorzata Zarzycka

Sobota

godz. 7:00                  + Tadeusz Mroczkowski – greg. (22)

godz. 18:00                1) Przez pośrednictwo Matki Bożej Fatimskiej i św. Kazimierza Królewicza o potrzebne łaski, szczególnie łaskę zdrowia, dla Mirosława z okazji imienin

2) + Władysław Flisek – greg. (22)

Niedziela

godz. 7:00                  + Tadeusz Mroczkowski – greg. (23)

godz. 9:00                  Za parafian

godz. 10:30                1) Przez pośrednictwo Matki Bożej Fatimskiej i św. Kazimierza Królewicza o potrzebne łaski, szczególnie łaskę zdrowia, dla Grażyny Lipiec

                                    2) + Helena + Kazimierz + Zenon Pietrzkiewicz + Stefania + Stefan Sołtykiewicz r. śm.

godz. 12:00                + Marianna + Jan + Anna + Michał Pająk

godz. 18:00                + Władysław Flisek – greg. (23)

Poniedziałek

godz. 7:00                  1) + Tadeusz Mroczkowski – greg. (10)

2) + Władysław Lisek – greg. (10)

godz. 18:00                1) + Magdalena + Franciszek + Jacek Kalinowscy

                                    2) + Michał Piotrowski

                                  

Wtorek

godz. 7:00                  + Władysław Lisek – greg. (11)

godz. 18:00                1) + Tadeusz Mroczkowski – greg. (11)

                                    2) + Magdalena Styrna 5 r. śm. + Anna Kurosad

                                  

Środa

godz. 7:00                  + Władysław Lisek – greg. (12)

godz. 18:00                1) + Tadeusz Mroczkowski – greg. (12)

                                    2) + Michał + Stanisława Śmieszek + Jan Szot + Halina + Tadeusz Mazur + Roza + Pepe Czekareli

Czwartek

godz. 7:00                  + Władysław Lisek – greg. (13)

godz. 18:00                1) + Tadeusz Mroczkowski – greg. (13)

                                    2) + Józef + Janina Nowak + Stefan + Janina Kaczor – od wnuków

                                    3) + ks. Andrzej Sala

Piątek

godz. 7:00                  + Tadeusz Mroczkowski – greg. (14)

godz. 18:00                1) + Władysław Lisek – greg. (14)

                                    2) + Andrzej + Marcin + Stanisław Strzębski + Jan + Janina Ptasińscy

Sobota

godz. 7:00                  Przez pośrednictwo Matki Bożej Fatimskiej i św. Kazimierza Królewicza o potrzebne łaski, szczególnie łaskę zdrowia, dla Weroniki Skoczewskiej z okazji urodzin i imienin

godz. 18:00                1) + Tadeusz Mroczkowski – greg. (15)

2) + Władysław Lisek – greg. (15)

Niedziela

godz. 7:00                  + Jadwiga Szumilas – 30 r. śm.

godz. 9:00                  Za parafian

godz. 10:30                1) + Władysław Lisek – greg. (16)

                                    2) + Wacław Grad 1 r. śm.

godz. 12:00                + Aniela Armata – od męża córki Grażyny z rodziną

godz. 18:00                + Tadeusz Mroczkowski – greg. (16)

Poniedziałek

godz. 7:00                   + Władysław Lisek – greg. (3)

godz. 18:00                 1) + Genowefa Krzowska 10 r. śm.

                                    2) + Tadeusz Mroczkowski – greg. (3)

                                  

Wtorek

godz. 7:00                   + Tadeusz Mroczkowski – greg. (4)

godz. 18:00                 1) + Władysław Lisek – greg. (4)

                                    2) + Michał Musiał

                                  

Środa

godz. 7:00                   1) + Władysław Lisek – greg. (5)

                                    2) Przez pośrednictwo Matki Bożej Fatimskiej i św. Kazimierza Królewicza o Boże błogosławieństwo
dla Anieli w 6 urodziny

godz. 18:00                 1) + Tadeusz Mroczkowski – greg. (5)

                                    2) + Władysława + Witold + Ryszard + Szczepan Błasiak + Maria + Franciszek + Stanisław Kopyra + Leszek Wąsicki + Piotr Bober

Czwartek

godz. 7:00                   + Tadeusz Mroczkowski – greg. (6)

godz. 18:00                 1) + Władysław Lisek – greg. (6)

                                    2) + ks. Andrzej Sala + Zofia + Józef Sala

Piątek

godz. 7:00                   + Tadeusz Mroczkowski – greg. (7)

godz. 18:00                 1) + Władysław Lisek – greg. (7)

                                    2) O błogosławieństwo Boże dla Wspólnoty Trudnych Małżeństw „Sychar”

Sobota

godz. 7:00                   + Władysław Lisek – greg. (8)

godz. 18:00                 1) + Tadeusz Mroczkowski – greg. (8)

2) + Bolesław + Apolonia + Adam + Teresa Serafin + Cecylia + Mieczysław Gwałt

Niedziela

godz. 7:00                   + Tadeusz Mroczkowski – greg. (9)

godz. 9:00                   Za parafian

godz. 10:30                 1) + Józef Zugaj i zm. z rodz. Zugaj i Dyków

                                    2) + Tadeusz Kopyś + Jadwiga + Danuta Batory + Józef Kołt

godz. 12:00                 1) Przez pośrednictwo Matki Bożej Fatimskiej i św. Kazimierza Królewicza o Boże błogosławieństwo
dla Czesławy i Kazimierza z okazji 50 rocznicy ślubu

                                    2) Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą, przez pośrednictwo Matki Bożej Fatimskiej i św. Kazimierza Królewicza, o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny

godz. 18:00                 + Władysław Lisek – greg. (9)

Poniedziałek

godz. 7:00                   + Leokadia Zieja – greg. (27)

godz. 18:00                 1) + Wanda + Kazimierz + Henryk + Grażyna Osiadły

                                    2) + Marianna Pytlak – od rodziny Pytlaków i Kłoniców

                                  

Wtorek

godz. 7:00                   + Leokadia Zieja – greg. (28)

godz. 18:00                 1) + Daniela + Adam Kowalski + Teresa Strojno

                                    2) + Stanisław Łebek

                                  

Środa

godz. 7:00                   + Leokadia Zieja – greg. (29)

godz. 18:00                 1) + Zofia Gołębiowska 6 r. śm. – od chrześniaka Józefa Kozera z rodz.

                                    2) + Władysław Słowik – od sąsiadów z klatki

Czwartek

godz. 7:00                   + Leokadia Zieja – ostatnia Msza greg. (30)

godz. 18:00                 1) + Marianna + Włodzimierz Pytlak – od rodziny Mordon

                                    2) + Mariusz Kusztal i zm. z rodz. Kusztal i Janików

Piątek

godz. 7:00                   + Chojecki

godz. 18:00                 + Marek Iwański – od sąsiadów z klatki

Sobota

godz. 7:00                   1) + Władysław Lisek – greg. (1)

                                    2) Koła Żywego Różańca

godz. 18:00                 1) + Tadeusz Mroczkowski – greg. (1)

2) Wynagradzająca za grzechy popełnione przeciwko Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny – od Rycerstwa Niepokalanej

Niedziela

godz. 7:00                   + Tadeusz Mroczkowski – greg. (2)

godz. 9:00                   Za parafian

godz. 10:30                 1) + Władysław Lisek – greg. (2)

                                    2) + Krystyna Rutkowska – od Teresy Gładysz z rodziną z Ćmielowa

godz. 12:00                 + Stanisław Pastuszko

godz. 18:00                 + Zdzisław + Teresa + Ireneusz + Zdzisław + Tadeusz Kaniewski + Aleksandra + Jan + Eugeniusz Żywczyk i zm. z rodz.

Poniedziałek

godz. 7:00                   + Leokadia Zieja – greg. (20)

godz. 18:00                 1) + Eleonora + Julian Kurek + Janina + Stanisław + Zygmunt Skrzyniarz

                                    2) + Anatolia + Józef + Jerzy Paszkiewicz + Józef + Józefa Tyczko + Alicja + Wacław Ronduda

                                  

Wtorek

godz. 7:00                   + Leokadia Zieja – greg. (21)

godz. 18:00                 1) + Agnieszka Zając

                                    2) + Agnieszka + Jan Sikora + Jan + Maria Surowiec

                                  

Środa

godz. 7:00                   + Leokadia Zieja – greg. (22)

godz. 18:00                 1) + Krystyna Sabat + Jerzy Mazur

                                    2) + Stanisława + Jan Szczypciak

Czwartek

godz. 7:00                   + Leokadia Zieja – greg. (23)

godz. 18:00                 1) Przez pośrednictwo Matki Bożej Fatimskiej i św. Kazimierza Królewicza o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski, szczególnie zdrowie dla rodziców Jana i Zofii

                                    2) + Władysław Słowik – od sąsiadów z klatki

Piątek

godz. 7:00                   + Leokadia Zieja – greg. (24)

godz. 18:00                 1) + Danuta Majdak

                                    2) + Teresa Kolanowska 3 r. śm. + Zofia Pater

Sobota

godz. 7:00                   + Leokadia Zieja – greg. (25)

godz. 18:00                 1) + Kazimierz r. śm. + Bronisława Tracz + Stanisława + Antoni Rożek

2) + Zofia Szczęsna

Niedziela

godz. 7:00                   + Stanisław Serwicki – od bratowej Janiny Serwickiej z synem

godz. 9:00                   1) Za parafian

                                    2) Dziękczynna za szczęśliwą operację i przez pośrednictwo Matki Bożej Fatimskiej oraz św. Kazimierza Królewicza o Boże błogosławieństwo i szybki powrót do zdrowia

godz. 10:30                 + Leokadia Zieja – greg. (26)

godz. 12:00                 + Piotr Wójcik

godz. 18:00                 + Bronisława + Stanisław + Barbara + Józef Konieczny

Poniedziałek

godz. 7:00                   + Stanisław Serwicki – od bratowej Janiny Serwickiej z synem

godz. 18:00                 1) + Leokadia Zieja – greg. (13)

                                    2) + ks. Andrzej Sala

                                  

Wtorek

godz. 7:00                   + Leokadia Zieja – greg. (14)

godz. 18:00                 1) + Genowefa 25 r. śm. + Władysław Ziarek i zm. z rodz. Ziarków, Młynarczyków, Wajszczyków, Królów, Pastuszków

                                    2) + Leszek Kowalski – od kolegów energetyków z Solidarności

                                  

Środa

godz. 7:00                   + Leokadia Zieja – greg. (15)

godz. 18:00                 1) + Jan Ziomkowski + Bronisława + Andrzej Suliccy

                                    2) + Krystyna + Stefan Jastrząb

Czwartek

godz. 7:00                   + Leokadia Zieja – greg. (16)

godz. 18:00                 1) + Jan Lasota 19 r. śm. + Janina + Bronisław Wesołowscy
+ Krystyna + Stanisław Grudzień + Stanisław Barański
+ Stanisław Tomaszewski + Andrzej Paluch

                                    2) + Teresa Kaniewska 4 r. śm. + Zdzisław + Ireneusz + Zdzisław

Piątek

godz. 7:00                   + Leokadia Zieja – greg. (17)

godz. 18:00                 1) + Henryk Węsek

                                    2) + Jadwiga Wodzyńska – od rodziny Lubowieckich

Sobota

godz. 7:00                   + Leokadia Zieja – greg. (18)

godz. 18:00                 1) + Agnieszka + Kazimierz Grześkiewicz + Jan + Cecylia Janda

2) + Józef + Janina + Ryszard + Zbigniew + Jadwiga Gryz + Aniela Lewandowska

Niedziela

godz. 7:00                   Przez pośrednictwo Matki Bożej Fatimskiej i św. Kazimierza Królewicza o Boże błogosławieństwo i szybki powrót do zdrowia dla Grażyny Lipiec

godz. 9:00                   Za parafian

godz. 10:30                 1) Przez pośrednictwo Matki Bożej Fatimskiej i św. Kazimierza Królewicza o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Julii Marzec z okazji 18 urodzin i Jakuba Górskiego z okazji 18 urodzin

                                    2) + Leokadia Zieja – greg. (19)

godz. 12:00                 + Krystyna Rutkowska – od chrześnicy Renaty Skóra z rodziną
z Ożarowa

godz. 18:00                 + Mariusz Wojciechowski

Poniedziałek – Uroczystość Objawienia Pańskiego

godz. 7:00                   + Leokadia Zieja – greg. (6)

godz. 9:00                   Za parafian

godz. 10:30                 + Genowefa + Stanisław + Karol Wieczerzak + Władysława
+ Edmund Tutaj

godz. 12:00                 + Edward Wilk

godz. 18:00                 + Marianna Bańda – od sąsiadki Elżbiety Szydłowskiej z rodziną

                                  

Wtorek

godz. 7:00                   + Leokadia Zieja – greg. (7)

godz. 18:00                 1) + Stanisław Serwicki – od sąsiadów z bl. 17

                                    2) + Bronisława + Andrzej Suliccy + Jan Ziomkowski

                                  

Środa

godz. 7:00                   + Leokadia Zieja – greg. (8)

godz. 18:00                 1) Dziękczynna za przebytą operację z prośbą, przez pośrednictwo Matki Bożej Fatimskiej i św. Kazimierza Królewicza, o Boże błogosławieństwo i szczęśliwą następną operację dla Jadwigi

                                    2) + Leszek Kowalski – od syna Marcina i wnucząt

Czwartek

godz. 7:00                   + Leokadia Zieja – greg. (9)

godz. 18:00                 1) + Aleksander Sitko 21 r. śm. + Dorota i zm. z rodz. Sitków i Pasków

                                    2) + Edyta + Julianna + Jan + Marian Gorczyca + Jan + Adam Nowak

Piątek

godz. 7:00                   + Leokadia Zieja – greg. (10)

godz. 18:00                 1) + Stanisław Kasprzyk 23 r. śm.

                                    2) + Marianna Pytlak – od rodz. Pytlaków z Szydłowca

Sobota

godz. 7:00                   + Leokadia Zieja – greg. (11)

godz. 18:00                 1) + Ewa 4 r. śm. + Jan + Dariusz Opala + Helena + Władysław Pajda

2) + Jerzy Mazur 1 r. śm.

Niedziela – Chrztu Pańskiego

godz. 7:00                   + z rodz. Syrków i Mruków

godz. 9:00                   Za parafian

godz. 10:30                 1) + Jan Sokołowski 7 r. śm. + Ewa Bogdańska + Józef + Marianna Rogala

                                    2) + Wanda Kolczuga 1 r. śm.

godz. 12:00                 + Leokadia Zieja – greg. (12)

godz. 18:00                 + Marcin + Helena + Marian + s. Marcin Rycąbel + Marian Grabowiec i zm. z rodz. Rycąblów i Grabowców