WAŻNA INFORMACJA

Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia wprowadzony został zakaz organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności powyżej 50 osób. Dotyczy to także Mszy Świętych. Ksiądz Biskup udziela dyspensy osobom w podeszłym wieku, osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura itp.), dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę, osobom, które czują obawę przed zarażeniem. Prosi się, aby osoby te przeżyły Mszę Świętą w domach, oglądając ją w telewizji bądź też wysłuchując w radio. Nie przychodząc do świątyni, również w Niedzielę i święta, nie popełniają grzechu.

 

Msze święte możesz obejrzeć online np: 

https://dominikanie.pl/

https://www.youtube.com/user/archidiecezjalodzka/featured msze  Abp Grzegorza Rysia Przewodniczącego Komisji Episkopatu do spraw Nowej Ewangelizacji - codziennie o 7:30, niedziela 9:00

https://diecezjasandomierska.pl/ -codziennie o godz 18, niedziela 11.15

Poniedziałek

godz. 7:00                  + Julianna + Michał Religa + Andrzej + Józef + Anna Kotfa + Władysława + Janina Masternak + Janina Niedbała

godz. 18:00                1) + Marek Iwański – od koleżanek i kolegów z Wydziału Obróbki Mechanicznej

                                    2) + Gustaw Czarnecki + Michał + Anna + Antoni Czerniak

                                  

Wtorek

godz. 7:00                  + Jadwiga + Adam + Bogusław Bąk + Halina + Józef Łomża + Władysław Stańczak

godz. 18:00                1) + Stefania Dąbrowska

                                    2) + Kazimiera + Jan + Barbara + Marzena Gilewscy + Marian + Stanisława + Barbara Podsiadły

                                    3) + Cecylia 1 r. śm. + Stanisław Papciak

                                  

Środa

godz. 7:00                  + Piotr Bober – greg. (1)

godz. 18:00                1) + Antoni Czerwiński r. śm.

                                    2) + Władysława + Witold + Ryszard + Szczepan Błasiak + Maria + Franciszek + Stanisław Kopyra + Leszek Wąsicki + Piotr Bober

Czwartek

godz. 7:00                  + Waldemar Stan 5 r. śm. + Jacek Sławęcki 3 r. śm.

godz. 18:00                1) + Krzysztof Szczerski r. śm.

                                    2) + Piotr Bober – greg. (2)

Piątek

godz. 7:00                  + Piotr Bober – greg. (3)

godz. 18:00                1) O błogosławieństwo Boże dla Wspólnoty Trudnych Małżeństw „Sychar”

                                    2) + Anna Ciuk r. śm.

Sobota

godz. 7:00                  1) Przez pośrednictwo Matki Bożej i św. Kazimierza Królewicza o potrzebne łaski dla Kół Żywego Różańca

                                    2) + Piotr Bober – greg. (4)

godz. 18:00                1) Wynagradzająca za grzechy popełnione przeciwko Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny – od Rycerstwa Niepokalanej

2) + Michał Musiał

Niedziela

godz. 7:00                  + Jadwiga + Henryk Krawczyk + Janina + Adolf Zioło

godz. 9:00                  Za parafian

godz. 10:30                1) + Piotr Bober – greg. (5)

                                    2) + Janina Radowiecka r. śm.

godz. 12:00                + Zdzisław Jankowski i zm. z rodz.

godz. 18:00                + Irena Boroń

Poniedziałek

godz. 7:00                  + Stanisław + Helena + Witold Gawron

godz. 18:00                1) + Kazimierz Łegosz 3 r. śm. + Irena + Mieczysław Stachurscy

                                    2) + Marian + Kazimiera + Zdzisław Jankowscy

                                  

Wtorek

godz. 7:00                  + Tadeusz Gawlak – od mieszkańców bl. 9

godz. 18:00                1) + Irena r. śm. + Henryk Szymański i zm. z rodz. Szymańskich i Misiurów

                                    2) + Danuta Majdak 1 r. śm.

                                  

Środa

godz. 7:00                  + Zdzisław Zugaj – od mieszkańców bl. 30

godz. 18:00                1) + Stanisław + Emilia + Jan + Piotr Marzec

                                    2) + Marianna Krajewska 4 r. śm. i zm. z rodz. Krajewskich i Skibów

Czwartek

godz. 7:00                 

godz. 18:00                1) + Zofia + Józef + Henryk Małaczek + Kazimiera + Marian Kołtun + Henryk Balcerowski + Zbigniew Sowiński + Eugeniusz Niedziela i zm. z rodz.

                                    2) + Zofia Kotulska

Piątek

godz. 7:00                  Przez pośrednictwo Matki Bożej i św. Kazimierza Królewicza o potrzebne łaski i szczęśliwą podróż dla Mateusza

godz. 18:00                1) + Marianna + Marian Łowiccy

                                    2) + Genowefa + Stefan Stachowicz

Sobota

godz. 7:00                  + Zdzisław Zugaj – od mieszkańców bl. 30

godz. 18:00                1) + Adam Borek i zm. z rodz.

2) + Tadeusz Kiełkiewicz 9 r. śm. + Stanisława + Bolesław + Radosław Kiełkiewicz + Józefa + Adam + Ireneusz Prokop + Jerzy Kaczewski

Niedziela

godz. 7:00                  + Leokadia + Mirosław Sobczyk

godz. 9:00                  Za parafian

godz. 10:30                + Jerzy Wójcik 4 r. śm. + Irena 2 r. śm. + Leszek + Zygmund Dugiel + Maria + Józef Pałuba

godz. 12:00                + Marianna + Henryk Majewscy + Zofia + Laura + Konstanty Szymańscy

godz. 18:00    + Tadeusz Rak r. śm

Poniedziałek

godz. 7:00                   + Helena + Jan Piwowarscy + Bronisława + Tomasz Król + Wojciech Wierzchowski + Łucja Zakowany

godz. 18:00                 1) + Genowefa + Jan Sikora r. śm.

                                    2) + Marek Iwański – od koleżanek i kolegów z Wydziału Obróbki Mechanicznej

                                  

Wtorek

godz. 7:00                   + Mariusz Janckiewicz

godz. 18:00                 1) + Stefan + Janina Kaczor 2 r. śm. – od dzieci

                                    2) Przez pośrednictwo Matki Bożej i św. Kazimierza Królewicza o potrzebne łaski, szczególnie łaskę zdrowia, dla Czesławy

                                  

Środa

godz. 7:00                   + Marianna + Józef + Wiesław + Jacenty + Ryszard Masternak i zm. z rodz. Kowalików i Szustaków

godz. 18:00                 1) + Józef Przybylski 1 r. śm. + Marianna r. śm. + Kazimiera Możdżer + Krzysztof Adura

                                    2) + Wiesława Jagiełło – od Anety i Dominiki Ferfeckich

Czwartek

godz. 7:00                   + Józef Kośmider + Jan

godz. 18:00                 1) + Katarzyna Słota r. śm. + Wojciech + Stanisława Słota

                                    2) + Józef Zugaj + Józef Raban

Piątek

godz. 7:00                   + Zdzisław Zugaj – od kolegów z NSZZ Solidarność

godz. 18:00                 1) + Henryk Węsek + Leokadia + Józef Czarneccy + Helena + Józef Węsek i zm. z rodz. Czarneckich i Węsków

                                    2) + Edmund + Maria + Jan + Lenart + Maria + Michał Krupa

Sobota

godz. 7:00                   + Zdzisław Zugaj – od Bogusława Włodarczyka

godz. 18:00                 1) + Maria Sajda 3 r. śm. + Leokadia + Marian + Bolesław i zm. z rodz. Hamerów

2) + Piotr Wójcik 1 r. śm.

Niedziela

godz. 7:00                   + Antonina + Stanisław + Jan Strychurscy + Joanna + Władysław Gilewscy

godz. 9:00                   Za parafian

godz. 10:30                 + Halina + Tadeusz Mazur

godz. 12:00                 + Barbara Konieczna 4 r. śm.

godz. 18:00                 + Jan Król – od siostry Ewy z rodziną

Poniedziałek

godz. 7:00                  + Natalia + Marian Deroń + Władysława + Piotr Barabasz

godz. 18:00                1) + Teresa + Adam Religa

                                    2) + Stanisław-Włodzimierz Frączek 16 r. śm. + Genowefa + Wacław Pater + Stanisław + Władysława Frączek

                                  

Wtorek

godz. 7:00                  + Cezary Derlikowski

godz. 18:00                1) + Andrzej + Jadwiga Ściegienni i zm. z rodz.

                                    2) + Kazimierz + Genowefa + Krzysztof Męta

                                  

Środa

godz. 7:00                  + Janina + Władysław Gaiccy

godz. 18:00                1) + Jerzy Klarzyński – od sąsiadów z klatki

                                    2) + Ireneusz Wójcik + Antonina Wójcik + Jan + Stanisława + Wiesława Tracz

Czwartek

godz. 7:00                  + Marek Iwański – od kolegów i koleżanek z wydziału

godz. 18:00                1) Przez pośrednictwo Matki Bożej i św. Kazimierza Królewicza o potrzebne łaski, szczególnie łaskę zdrowia, dla Michała z okazji 22 urodzin i Grzegorza z okazji imienin

                                    2) + Stanisław r. śm. + Emilian + Piotr Marzec + Natalia r. śm. + Edward Ciosek + Balbina + Ludwig Zdańscy

Piątek

godz. 7:00                  + Stanisław Wosiek – od sąsiadów

godz. 18:00                1) + Lucyna + Halina + Władysław + Maciej Czechowscy

                                    2) + ks. Andrzej Sala

Sobota

godz. 7:00                 

godz. 18:00                1) + Aleksander Kasprzyk 8 r. śm.

2) + Krystyna Domagalska i zm. z rodz. Murczyńskich i Domagalskich

Niedziela

godz. 7:00                  + ks. Jan Taras + Zofia + Stefan Taras + Wacław Wołowski + Janina Walasek

godz. 9:00                  Za parafian

godz. 10:30                1) + Stanisława + Stanisław Sitarscy

godz. 12:00                1) Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny oraz szczęśliwe rozwiązanie i potrzebne łaski dla mamy i jej dziecka

                                    2) + Zbigniew Bieniek 9 r. śm.

godz. 18:00                + zm. z rodz. Gryzów + Józef + Janina + Ryszard + Zbigniew + Jadwiga + Aniela Lewandowska

Poniedziałek

godz. 7:00                  + Kazimiera + Józef Chmiel + Czesław Fietko i zm. z rodz. Chmielów i Chałupczaków

godz. 18:00                1) + Helena Chodakowska + Helena Dorociak

                                    2) + Jerzy Słomka 1 r. śm.

                       

Wtorek – Rekolekcje Wielkopostne

godz. 7:00                  Władysława – Teresa, Marian Stefańscy

godz. 18:00                1) Przez pośrednictwo Matki Bożej i św. Kazimierza Królewicza o potrzebne łaski, szczególnie łaskę zdrowia, dla Magdaleny Starosielec z okazji 30 urodzin

                                    2) + Małgorzata Wierzbińska 1 r. śm.                      

Środa – Rekolekcje Wielkopostne

godz. 7:00                  + Kazimiera Piotrowska

godz. 18:00                1) + Krystyna Sabat 1 r. śm.

                                    2) + Michał Musiał

Czwartek – Rekolekcje Wielkopostne

godz. 7:00                  + Bronisława r. śm. + Kazimierz Tracz + Stanisława + Stanisław + Antoni Rożek

godz. 18:00                1) + Franciszek Kwiatkowski i zm. z rodz. Kwiatkowskich i Kapanowskich

                                    2) + Grzegorz Lisowski 15 r. śm. i zm. z rodz. Lisowskich, Mazurów, Warychów

Piątek

godz. 7:00                  Przez pośrednictwo Matki Bożej i św. Kazimierza Królewicza o potrzebne łaski, szczególnie łaskę zdrowia, dla Marianny

godz. 18:00                1) O błogosławieństwo Boże dla Wspólnoty Trudnych Małżeństw „Sychar”

2) + Jerzy Zagożdżon r. śm.

Sobota – II Kaziuki Ostrowieckie

godz. 7:00                  + Wacława Peterson + Barbara Tabaka

godz. 18:00                1) Wynagradzająca za grzechy popełnione przeciwko Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny – od Rycerstwa Niepokalanej

2) Przez pośrednictwo Matki Bożej i św. Kazimierza Królewicza o potrzebne łaski dla Kół Żywego Różańca

Niedziela – II Kaziuki Ostrowieckie

godz. 7:00                  + Józefa + Julia Kosmala + Katarzyna + Florian Ślifierzi zm. z rodz.

godz. 9:00                  Za parafian

godz. 10:30                + Jadwiga + Mieczysław Bosiak i zm. z rodz. Krupów i Bosiaków

godz. 12:00                1) Przez pośrednictwo Matki Bożej i św. Kazimierza Królewicza o potrzebne łaski, szczególnie łaskę zdrowia, dla Jana z okazji 70 urodzin

                                    2) Dziękczynna parafianom parafii św. Kazimierza Królewicza za modlitwę z prośbą o dalszą modlitwę o łaskę zdrowia

3) + Aniela Armata – od sąsiadów z kl. 5

4) + Kazimierz Spelak

godz. 18:00    + Stanisław Łebek + Zofia + Wacław

Poniedziałek

godz. 7:00                  + Władysław Flisek – greg. (24)

godz. 18:00                1) + Tadeusz Mroczkowski – greg. (24)

                                    2) + Danuta Majdak

                                  

Wtorek

godz. 7:00                  1) + Władysław Flisek – greg. (25)

                                    2) + Tadeusz Mroczkowski – greg. (25)

godz. 18:00                1) + Regina + Marian Jakubowski

                                    2) + Katarzyna Kuczun 3 r. śm. + Helena Bartkiewicz

                                  

Środa

godz. 7:00                  + Tadeusz Mroczkowski – greg. (26)

godz. 9:00                  Za parafian

godz. 18:00                1) + Władysław Flisek – greg. (26)

                                    2) + Alfred + Jan + Marianna + Stanisław Bzowscy i zm. z rodz.

Czwartek

godz. 7:00                  1) + Tadeusz Mroczkowski – greg. (27)

                                    2) + Władysław Flisek – greg. (27)

godz. 18:00                1) Przez pośrednictwo Matki Bożej Fatimskiej i św. Kazimierza Królewicza o potrzebne łaski, szczególnie łaskę zdrowia, dla Tomasza z okazji urodzin i Krzysztofa

                                    2) + Zofia Powrózek

Piątek

godz. 7:00                  + Władysław Flisek – greg. (28)

godz. 18:00                1) Przez pośrednictwo Matki Bożej Fatimskiej i św. Kazimierza Królewicza o potrzebne łaski, szczególnie łaskę zdrowia, dla ks. Romana z okazji imienin

2) + Tadeusz Mroczkowski – greg. (28)

                                    3) + Józefa Czerwińska r. śm.

Sobota

godz. 7:00                  + Władysław Flisek – greg. (29)

godz. 18:00                1) + Tadeusz Mroczkowski – greg. (29)

2) + Marianna + Tadeusz + Karolina + Wincenty Nowocień + Wiktoria + Jan Jabłońscy

Niedziela

godz. 7:00                  + Danuta Litwińska 2 r. śm.

godz. 9:00                  Za parafian

godz. 10:30                1) + Stanisław Wosiek – od żony 1 miesiąc po śm.

                                    2) + Aleksander + Helena Suliga

godz. 12:00                + Tadeusz Mroczkowski – greg. (30 - ostatnia)

godz. 18:00                + Władysław Flisek – greg. (30 - ostatnia)

Poniedziałek

godz. 7:00                  + Tadeusz Mroczkowski – greg. (17)

godz. 18:00                1) + Władysław Flisek – greg. (17)

                                    2) + Leokadia Łęgosz 1 r. śm.

                                  

Wtorek

godz. 7:00                  + Władysław Flisek – greg. (18)

godz. 18:00                1) + Tadeusz Mroczkowski – greg. (18)

                                    2) + Jadwiga + Janusz Żylińscy + Czesław Wiączek

                                  

Środa

godz. 7:00                  + Władysław Flisek – greg. (19)

godz. 18:00                1) + Tadeusz Mroczkowski – greg. (19)

                                    2) + Marek Bejster

Czwartek

godz. 7:00                  + Tadeusz Mroczkowski – greg. (20)

godz. 18:00                1) + Władysław Flisek – greg. (20)

                                    2) + Wanda + Marian Nachyła + Zofia Cis

Piątek

godz. 7:00                  + Tadeusz Mroczkowski – greg. (21)

godz. 18:00                1) + Władysław Flisek – greg. (21)

                                    2) + Stanisław + Stanisława Dąbrowscy + Marianna Skrzypczak + Małgorzata Zarzycka

Sobota

godz. 7:00                  + Tadeusz Mroczkowski – greg. (22)

godz. 18:00                1) Przez pośrednictwo Matki Bożej Fatimskiej i św. Kazimierza Królewicza o potrzebne łaski, szczególnie łaskę zdrowia, dla Mirosława z okazji imienin

2) + Władysław Flisek – greg. (22)

Niedziela

godz. 7:00                  + Tadeusz Mroczkowski – greg. (23)

godz. 9:00                  Za parafian

godz. 10:30                1) Przez pośrednictwo Matki Bożej Fatimskiej i św. Kazimierza Królewicza o potrzebne łaski, szczególnie łaskę zdrowia, dla Grażyny Lipiec

                                    2) + Helena + Kazimierz + Zenon Pietrzkiewicz + Stefania + Stefan Sołtykiewicz r. śm.

godz. 12:00                + Marianna + Jan + Anna + Michał Pająk

godz. 18:00                + Władysław Flisek – greg. (23)

Poniedziałek

godz. 7:00                  1) + Tadeusz Mroczkowski – greg. (10)

2) + Władysław Lisek – greg. (10)

godz. 18:00                1) + Magdalena + Franciszek + Jacek Kalinowscy

                                    2) + Michał Piotrowski

                                  

Wtorek

godz. 7:00                  + Władysław Lisek – greg. (11)

godz. 18:00                1) + Tadeusz Mroczkowski – greg. (11)

                                    2) + Magdalena Styrna 5 r. śm. + Anna Kurosad

                                  

Środa

godz. 7:00                  + Władysław Lisek – greg. (12)

godz. 18:00                1) + Tadeusz Mroczkowski – greg. (12)

                                    2) + Michał + Stanisława Śmieszek + Jan Szot + Halina + Tadeusz Mazur + Roza + Pepe Czekareli

Czwartek

godz. 7:00                  + Władysław Lisek – greg. (13)

godz. 18:00                1) + Tadeusz Mroczkowski – greg. (13)

                                    2) + Józef + Janina Nowak + Stefan + Janina Kaczor – od wnuków

                                    3) + ks. Andrzej Sala

Piątek

godz. 7:00                  + Tadeusz Mroczkowski – greg. (14)

godz. 18:00                1) + Władysław Lisek – greg. (14)

                                    2) + Andrzej + Marcin + Stanisław Strzębski + Jan + Janina Ptasińscy

Sobota

godz. 7:00                  Przez pośrednictwo Matki Bożej Fatimskiej i św. Kazimierza Królewicza o potrzebne łaski, szczególnie łaskę zdrowia, dla Weroniki Skoczewskiej z okazji urodzin i imienin

godz. 18:00                1) + Tadeusz Mroczkowski – greg. (15)

2) + Władysław Lisek – greg. (15)

Niedziela

godz. 7:00                  + Jadwiga Szumilas – 30 r. śm.

godz. 9:00                  Za parafian

godz. 10:30                1) + Władysław Lisek – greg. (16)

                                    2) + Wacław Grad 1 r. śm.

godz. 12:00                + Aniela Armata – od męża córki Grażyny z rodziną

godz. 18:00                + Tadeusz Mroczkowski – greg. (16)

Poniedziałek

godz. 7:00                   + Władysław Lisek – greg. (3)

godz. 18:00                 1) + Genowefa Krzowska 10 r. śm.

                                    2) + Tadeusz Mroczkowski – greg. (3)

                                  

Wtorek

godz. 7:00                   + Tadeusz Mroczkowski – greg. (4)

godz. 18:00                 1) + Władysław Lisek – greg. (4)

                                    2) + Michał Musiał

                                  

Środa

godz. 7:00                   1) + Władysław Lisek – greg. (5)

                                    2) Przez pośrednictwo Matki Bożej Fatimskiej i św. Kazimierza Królewicza o Boże błogosławieństwo
dla Anieli w 6 urodziny

godz. 18:00                 1) + Tadeusz Mroczkowski – greg. (5)

                                    2) + Władysława + Witold + Ryszard + Szczepan Błasiak + Maria + Franciszek + Stanisław Kopyra + Leszek Wąsicki + Piotr Bober

Czwartek

godz. 7:00                   + Tadeusz Mroczkowski – greg. (6)

godz. 18:00                 1) + Władysław Lisek – greg. (6)

                                    2) + ks. Andrzej Sala + Zofia + Józef Sala

Piątek

godz. 7:00                   + Tadeusz Mroczkowski – greg. (7)

godz. 18:00                 1) + Władysław Lisek – greg. (7)

                                    2) O błogosławieństwo Boże dla Wspólnoty Trudnych Małżeństw „Sychar”

Sobota

godz. 7:00                   + Władysław Lisek – greg. (8)

godz. 18:00                 1) + Tadeusz Mroczkowski – greg. (8)

2) + Bolesław + Apolonia + Adam + Teresa Serafin + Cecylia + Mieczysław Gwałt

Niedziela

godz. 7:00                   + Tadeusz Mroczkowski – greg. (9)

godz. 9:00                   Za parafian

godz. 10:30                 1) + Józef Zugaj i zm. z rodz. Zugaj i Dyków

                                    2) + Tadeusz Kopyś + Jadwiga + Danuta Batory + Józef Kołt

godz. 12:00                 1) Przez pośrednictwo Matki Bożej Fatimskiej i św. Kazimierza Królewicza o Boże błogosławieństwo
dla Czesławy i Kazimierza z okazji 50 rocznicy ślubu

                                    2) Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą, przez pośrednictwo Matki Bożej Fatimskiej i św. Kazimierza Królewicza, o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny

godz. 18:00                 + Władysław Lisek – greg. (9)

Poniedziałek

godz. 7:00                   + Leokadia Zieja – greg. (27)

godz. 18:00                 1) + Wanda + Kazimierz + Henryk + Grażyna Osiadły

                                    2) + Marianna Pytlak – od rodziny Pytlaków i Kłoniców

                                  

Wtorek

godz. 7:00                   + Leokadia Zieja – greg. (28)

godz. 18:00                 1) + Daniela + Adam Kowalski + Teresa Strojno

                                    2) + Stanisław Łebek

                                  

Środa

godz. 7:00                   + Leokadia Zieja – greg. (29)

godz. 18:00                 1) + Zofia Gołębiowska 6 r. śm. – od chrześniaka Józefa Kozera z rodz.

                                    2) + Władysław Słowik – od sąsiadów z klatki

Czwartek

godz. 7:00                   + Leokadia Zieja – ostatnia Msza greg. (30)

godz. 18:00                 1) + Marianna + Włodzimierz Pytlak – od rodziny Mordon

                                    2) + Mariusz Kusztal i zm. z rodz. Kusztal i Janików

Piątek

godz. 7:00                   + Chojecki

godz. 18:00                 + Marek Iwański – od sąsiadów z klatki

Sobota

godz. 7:00                   1) + Władysław Lisek – greg. (1)

                                    2) Koła Żywego Różańca

godz. 18:00                 1) + Tadeusz Mroczkowski – greg. (1)

2) Wynagradzająca za grzechy popełnione przeciwko Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny – od Rycerstwa Niepokalanej

Niedziela

godz. 7:00                   + Tadeusz Mroczkowski – greg. (2)

godz. 9:00                   Za parafian

godz. 10:30                 1) + Władysław Lisek – greg. (2)

                                    2) + Krystyna Rutkowska – od Teresy Gładysz z rodziną z Ćmielowa

godz. 12:00                 + Stanisław Pastuszko

godz. 18:00                 + Zdzisław + Teresa + Ireneusz + Zdzisław + Tadeusz Kaniewski + Aleksandra + Jan + Eugeniusz Żywczyk i zm. z rodz.