WAŻNA INFORMACJA 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w naszym kościele na nabożeństwie może przybywać 80 osób. Pierwszeństwo mają osoby, których intencja jest ofiarowywana na danej Mszy Świętej. Prosimy przestrzegać zarządzenia, aby nie dochodziło do sytuacji konfliktowych czy też obowiązku uiszczenia obowiązującej kary finansowej.

Ksiądz Biskup udziela dyspensy osobom w podeszłym wieku, osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura itp.), dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę, osobom, które czują obawę przed zarażeniem. Prosi się, aby osoby te przeżyły Mszę Świętą w domach, oglądając ją w telewizji bądź też wysłuchując w radio. Nie przychodząc do świątyni, również w Niedzielę i święta, nie popełniają grzechu.

 

Msze święte możesz obejrzeć online np: 

https://dominikanie.pl/

https://www.youtube.com/user/archidiecezjalodzka/featured msze  Abp Grzegorza Rysia Przewodniczącego Komisji Episkopatu do spraw Nowej Ewangelizacji - codziennie o 7:30, niedziela 9:00

https://diecezjasandomierska.pl/ -codziennie o godz 18, niedziela 11.15

 

Moi ukochani Parafianie!
Czas pandemii jest dla nas wszystkich bardzo trudnym doświadczeniem. Z powodu bezpieczeństwa ograniczona jest także liczba wiernych na Mszy Świętej. Z tego powodu brak jest ofiar składanych na tacę, która jest wsparciem dla funkcjonowania naszej Parafii. Prace dotychczas wykonane w naszej świątyni cieszą oczy i radują serce. Firma, która wykonała prace zaufała nam, że Parafia w miarę możliwości spłaci swoje zadłużenie. Proszę o wsparcie materialne dla naszej Parafii, abyśmy zmniejszyli swoje zadłużenie względem firmy i nie stracili zaufania potrzebnego do dalszego realizowania prac w kościele. Ofiary można przynosić jak dotychczas do zakrystii przed Mszą Świętą, bądź też przesłać na konto parafialne podane poniżej. Proszę także o telefoniczne przekazywanie tej informacji sąsiadom. Za zrozumienie powagi sytuacji i otwartość Waszych serc składam – Bóg zapłać! Polecam Was w modlitwie, szczególnie opiece Królowej Polski i naszego patrona św. Kazimierza Królewicza!

Konto
Parafia rzym.-kat. pw. św. Kazimierza Królewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim:
PKO SA 16 12405035 1111 0010 6706 3889

 

 1. Dzisiejsza – już czwarta niedziela Wielkiego Postu – różni się nieco od pozostałych. W tradycji Kościoła nazywamy ją niedzielą Laetare, czyli niedzielą radości. Widzimy to nawet w zmianie postnego fioletu na różowy kolor szat liturgicznych. W połowie Wielkiego Postu Kościół wzywa wiernych do radości, aby wszyscy podejmujący trud przemiany serca wytrwali w tym niełatwym codziennym wysiłku.
 2. Zachęcamy, w myśl zaleceń Papaieża i Konferencji Episkipatu Polski do odmawiania we własnych mieszkaniach, w piątek Drogi krzyżowej, a w niedziele Gorzkich żali.
 3. We wtorek, 24 marca, obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. Wybór daty nawiązuje do dnia, w którym Niemcy w 1944 roku w Markowej zamordowali rodzinę Ulmów: Józefa i Wiktorię oraz ich dzieci, wraz z ukrywającymi się u nich Żydami. Dzień ten ustanowiono w 2018 roku, aby upamiętnić Polaków – bohaterów, którzy w akcie heroicznej odwagi, męstwa, współczucia i solidarności, wierni najwyższym wartościom etycznym i nakazom chrześcijańskiego miłosierdzia ratowali swoich żydowskich bliźnich od zagłady.
 4. Mimo że okres Wielkiego Postu jest w liturgii czasem uprzywilejowanym i raczej nie obchodzi się w tym czasie żadnych świąt i wspomnień, są jednak wyjątki od tej reguły. Należy do nich obchód uroczystości Zwiastowania Pańskiego, którą będziemy przeżywali w najbliższą środę, 25 marca. Msze Święte tego dnia w naszym kościele sprawujemy o godz. 7.00 i 18.00.
 5. Uroczystość Zwiastowania Pańskiego jest zarazem Dniem Świętości Życia i Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. W tym dniu osoby, które pragną podjąć się zadania modlitwy w intencji zagrożonego życia dziecka poczętego, będą mogły rozpocząć swoją dziewięciomiesięczną nowennę. Uroczyste przystąpienie do Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego w naszym kościele odbędzie się w środę podczas Mszy Świętej o godz. 18.00. Tradycyjnie w uroczystość Zwiastowania Pańskiego do puszek zbierane są ofiary na Fundusz Obrony Życia.
 6. Prosimy o przygotowanie świątyni na przyszłą Niedzielę mieszkańców z bloku Nr 34. Jednocześnie przypominamy że sprzątanie naszej świątyni rozpoczyna się w sobotę, po porannej Mszy świętej.
 1. Dziś przypada druga niedziela Wielkiego Postu. W Kościele powszechnym przeżywamy niedzielę ad Gentes – Dzień Modlitw, Postu i Solidarności z Misjonarzami. Naszymi modlitwami obejmujemy tych, którzy głoszą Ewangelię na krańcach ziemi. Oni często na wzór Chrystusa cierpią prześladowania i płacą najwyższą cenę z własnego życia za swoją posługę.
 2. Dzisiaj również, drugi dzień naszych Uroczystości odpustowych, ku czci Naszego Patrona, św. Kazimierza Królewicza punktem kulminacyjnym tych uroczystości będzie uroczysta Msza św. o godz. 12.00, połączona z poświęceniem w naszym kościele jubileuszowego wotum za 35 lat istnienia naszej Parafii.
 3. Wpatrzeni w Ukrzyżowanego, który dla nas złożył w ofierze swoje życie, podejmujmy trud dobrowolnego umartwienia, jako wynagrodzenie za grzechy nasze i naszych bliźnich, temu niech sprzyja udział w nabożeństwach wielkopostnych: Droga krzyżowa, w piątki o godz. 16.00 dla dzieci i o godz. 17.15 dla młodzieży i dorosłych, a w niedziele o godz. 17.15 Gorzkie żale. Do licznego udziału w tych nabożeństwach zachęcamy wszystkich parafian: dzieci, młodzież i dorosłych. Taca z Gorzkich Żali przeznaczona jest na wystrój Grobu Pańskiego i Ciemnicy.
 4. W piątek 13 dnia miesiąca – Nabożeństwo Fatimskie o godz. 18.00, poprzedzone zawierzeniem Matce Bożej naszych próśb i podziękowań o godz. 17.30. Również w piątek, przypada 7. rocznica wyboru papieża Franciszka na Stolicę Piotrową. Powierzajmy go Bożej Opatrzności oraz opiece Matki Najświętszej w naszych osobistych modlitwach, aby bezpiecznie i w wierności Ewangelii prowadził Kościół przez burzliwe współczesne czasy.
 5. Tegoroczna Ekstremalna Droga Krzyżowa odbędzie się w nocy z 27/28 marca 2020 roku. Msza Św. na rozpoczęcie EDK 2020, odbędzie się w kościele p. w. św. Michała Archanioła w Ostrowcu Świętokrzyskim, o godz. 21:00. Będzie możliwość powrotu ze Świętego Krzyża do Ostrowca, zamówionymi autokarami. Spotkanie organizacyjne 25.03.2020 r. w sali Michael, (przy plebani) około godz. 18:50. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie parafii św. Michała i na głównym panelu EDK oraz na portalu Facebook. Zapisy na spotkaniu lub bezpośrednio na stronie internetowej EDK. Koszt pakietu (rozważania, smycz, zakładka magnetyczna i powrót autokarem do Ostrowca) – 25 zł. Zapraszamy do udziału.
 6. Serdecznie zapraszamy na Spotkana z Biblią organizowane przez Drogę Neokatechumenalną diecezji sandomierskiej. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych pogłębieniem swojej wiary w oparciu o Pismo Święte. Najbliższe spotkanie odbędzie się w niedzielę 8 marca o godz. 16:30 w sali pod kościołem Miłosierdzia Bożego na Ogrodach.
 7. Dziękujemy mieszkańcom z bloków Nr 31 i 32 za przygotowanie świątyni na dzisiejszą niedzielę. Prosimy o przygotowanie świątyni na przyszłą Niedzielę mieszkańców z bloku Nr 33. Jednocześnie przypominamy że sprzątanie naszej świątyni rozpoczyna się w sobotę, po porannej Mszy świętej.
 1. Włączmy się w głębokie przeżycie tego czasu przez intensywniejszą modlitwę osobistą i wspólnotową. Tej drugiej będzie sprzyjał udział w nabożeństwach wielkopostnych: w piątki w naszym kościele o godz. 16.00 dla dzieci i o godz. 17.15 dla młodzieży i dorosłych, odprawiamy Drogę krzyżową, a w niedziele o godz. 17.15 Gorzkie żale. Do licznego udziału w tych nabożeństwach zachęcamy wszystkich parafian: dzieci, młodzież i dorosłych. Pamiętajmy o osobistych umartwieniach, a także o specjalnych postanowieniach na Wielki Post. Taca z Gorzkich Żali przeznaczona jest na wystrój Grobu Pańskiego i Ciemnicy.
 2. Taca z dzisiejszej pierwszej niedzieli miesiąca przeznaczona jest na ogrzewanie naszej świątyni. Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom. Zmiana Tajemnic różańcowych po Mszy św. o godz. 9.00.
 3. Wielki Post, który obecnie przeżywamy, to wyjątkowa okazja do nawrócenia, do odnowienia naszej przyjaźni z Bogiem. Renowację Misji świętych a zarazem rekolekcje wielkopostne w naszej wspólnocie będziemy przeżywali od 3 do 5 marca, najważniejszymi punktami tych dni będzie Msza św. z nauką rekolekcyjną, o godz. 15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia oraz Apel Jasnogórski o godz. 21.00. Nauki rekolekcyjne wygłosi o. Krzysztof Kowalski, paulin z Jasnej Góry. Taca zbierana podczas rekolekcji przeznaczona jest dla Ojca Rekolekcjonisty. Spowiedź wielkopostna 5 marca od godz. 10.00 do 12.00 i od godz. 16.00 do 18.00. Szczegółowy plan, wywieszony w gablocie parafialnej.
 4. W środę, 4 marca, w liturgii czcimy Świętego Kazimierza (1458-1484), polskiego królewicza, który swym bogobojnym życiem udowodnił, że władza wcale nie musi być okazją do nadużyć, korupcji ani gromadzenia doczesnego bogactwa. Władza i polityka są dziełem Boga, a traktowane jako powołanie mogą stać się też drogą do świętości.
 5. Uroczystości odpustowe, ku czci Naszego Świętego Patrona, św. Kazimierza rozpoczną się już 7 marca popołudniu, a punktem kulminacyjnym tych uroczystości będzie 8 marca uroczysta Msza św. o godz. 12.00, połączona z poświęceniem w naszym kościele jubileuszowego wotum za 35 lat istnienia naszej Parafii. Szczegółowy plan tych uroczystości w gablocie parafialnej.
 6. W pierwszy czwartek miesiąca w naszym kościele adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 17.30. Pamiętajmy, że to z Chrystusa ukrytego w Eucharystii czerpiemy moc do osobistego nawrócenia, umocnienia wiary i gorliwej pobożności. Starajmy się przystąpić do spowiedzi pierwszopiątkowej w czwartek, podczas spowiedzi ogólnej w naszej parafii, aby pojednani się z Panem Bogiem i braćmi, mogli przyjąć Komunię św. wynagradzającą. Wystawienie Najświętszego Sakramentu w pierwszy piątek od godz. 17.00.
 7. Z Komunią Św. Do chorych udamy się w sobotę od godz. 9.00.
 8. Zapraszamy Koła Żywego Różańca na Wielkopostny Diecezjalny Dzień Skupienia, który odbędzie się: 6 – 7 marca 2020 r. w parafii św. Barbary w Tarnobrzegu. Rozpoczęcie w piątek o godz. 15.00 Koronką do Bożego Miłosierdzia, a zakończenie w sobotę Zawierzeniem Najświętszemu Sercu Maryi o godz. 14.00.
 9. Prosimy o przygotowanie świątyni na przyszłą Niedzielę mieszkańców z bloku Nr 31 i 32. Jednocześnie przypominamy że sprzątanie naszej świątyni rozpoczyna się w sobotę, po porannej Mszy świętej.

 

SOBOTA (7.03.2020) – Wigilia Uroczystości św. Kazimierza Królewicza

godz. 18:00            Msza Święta zapowiadająca uroczystość św. Kazimierza Królewicza

po wykładzie
godz – 20:00 
mieszkańcy, ul. Zielnej, ul. Wodnej,ul. Botanicznej, ul. Trzeciaków, ul. Kruczkowskiego,ul. Waryńskiego

godz. 20:00 – 21:00         mieszkańcy ul. Iłżeckiej, ul. Mokrej, ul. Jesiennej,ul. Torfowej, ul. Letniej, ul. Wiosennej

godz. 21:00 – 22:00         mieszkańcy ul. Targowej, ul. Jana Pawła II, ul. Siennieńskiej

godz. 22:00 – 23:00         mieszkańcy bloków nr 51, ul. Przesmyk, ul. Przeskok,ul. Wylot

godz. 23:00 – 24:00         mieszkańcy bloków nr 1, 2, 3, 4, 5

NIEDZIELA (8.03.2020) – Uroczystość św. Kazimierza Królewicza

godz. 00:00 – 1:00            mieszkańcy bloków nr 7, 8, 9, 13, 14

godz. 1:00 – 2:00              mieszkańcy bloków nr 15, 16, 17, 18, 20

godz. 2:00 – 3:00              mieszkańcy bloków nr 21, 22, 23, 24, 25

godz. 3:00 – 4:00              mieszkańcy bloków nr 26, 27, 30, 31, 32

godz. 4:00 – 5:00              mieszkańcy bloków nr 33, 34, 36, 37, 38

godz. 5:00 – 6:00              mieszkańcy bloków nr 39, 40, 41, 42, 43

godz. 6:00 – 7:00              mieszkańcy bloków nr 45, 46, 47, 48, 50

 

 1. Dzisiaj rozpoczynamy w Kościele w Polsce 53. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. To szczególny czas duchowego wsparcia wszystkich zmagających się z problemem uzależnienia oraz modlitwy o trzeźwość w naszych rodzinach i parafii.
 2. W tym tygodniu, 26 lutego, przypada Środa Popielcowa. Otwiera ona święty, szczególny czas Wielkiego Postu. Msze Święte w Środę Popielcową o godz. 7:00, 10:00 i 18:00. Zachęcamy wiernych do przeżywania tego dnia w duchu pokuty. Przypominamy, że wierni między 18. a 60. rokiem życia, oprócz wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych, są zobowiązani do zachowania postu ścisłego, który pozwala na jednorazowy posiłek do syta oraz na dwa skromne posiłki w ciągu dnia. Taca z tego dnia na Caritas.
 3. Od Środy Popielcowej do pierwszej niedzieli Wielkiego Postu włącznie będą trwać Kwartalne dni modlitw o ducha pokuty. Wielki Post powinien być naznaczony naszą ścisłą współpracą z Panem Bogiem, który „daje nam siłę zaczynania od nowa” (KKK nr 1432).
 4. Nasze duchowe wielkopostne ćwiczenia wzmocni udział w nabożeństwach Drogi krzyżowej, które w naszym kościele będziemy odprawiali w piątki dla dzieci będzie w piątek o godz. 16:00, dla młodzieży i dorosłych o godz. 17:00, oraz w Gorzkich żalach z kazaniem pasyjnym, odprawianych w każdą niedzielę o godz. 17:15.
 5. Od soboty nowenna do św. Kazimierza Królewicza przed Uroczystościami Odpustowymi.
 6. W ramach Szkoły Wiary, 29 lutego 2019 r. (w sobotę) o godz. 16.00 w Kolegiacie św. Michała Archanioła (sala Michael), kolejny wykład: Eucharystia odkrywana na nowo. Liturgia Eucharystyczna. Spotkanie podejmie: Ks. Rafał Kusiak.
 7. 1 Marca Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. O godz. 10.30 Msza św. Z tej okazji też po raz drugi w Ostrowcu Świętokrzyskim odbędzie się Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym”. Organizatorzy zapraszają do udziału w biegu. Zapisy w dniu zawodów od godz. 7.30 przy leśniczówce „Zwierzyniec” na Gutwinie. Przewidziane są atrakcje dla dzieci, młodzieży i dorosłych z udziałem Wojska Polskiego."
 8. Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 7 na Pułankach zaprasza wszystkie dzieci 6-letnie i ich rodziców na Dzień Otwarty, który odbędzie się w najbliższą środę 26 lutego o godz. 16.00. W czasie spotkania będzie możliwość zapisania dzieci do klasy I.
 9. Stowarzyszenie Ostrowieccy Patrioci zaprasza do wzięcia udziału w obchodach Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, w ramach którego w dniu 29 lutego o godz. 19:00 spod Kościoła p. w. św. Michała w Ostrowcu Św. Wyruszy V Marsz Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Marsz zakończy się na rondzie NSZ złożeniem kwiatów i zniczy. Prosimy o zabranie flag narodowych.
 10. Dziękujemy 4 osobom z bloku Nr 30 za przygotowanie świątyni na dzisiejszą niedzielę. Prosimy o przygotowanie świątyni na przyszłą Niedzielę mieszkańców z bloku Nr 31. Jednocześnie przypominamy że sprzątanie naszej świątyni rozpoczyna się w sobotę, po porannej Mszy świętej.