Zapraszamy na naszą stronę facebookowa 584ac2d03ac3a570f94a666d

 

 

 

PRACE WYKONANE W 2018 ROKU

 

 1. Ułożono płytki w Prezbiterium
 2. Podłączono instalację wod-kan i wc w dolnej części Kościoła
 3. Przygotowano salkę dla Domowego Kościoła
 4. Dostarczono meble do Kaplicy Św. Krzyża
 5. Zakup materiałów na dach plebanii
 6. Uzyskano zgodę spadkobierców "praw autorskich" projektu kościoła
 7. Wykonano aktualne mapy geodezyjne terenu Kościoła
 8. Bieżące rozmowy z potencjalnym wykonawcą projektu
 9. Wizytacja Kurii, akceptacja projektu Prezbiterium
 10. Wykonanie pokrycia papą plebani
 11. Pomiary instalacji
 12. Wykonanie projektu instalacji elektrycznej
 13. Dokonano weryfikacji dokumentacji budowlanej Kościoła
 14. Prace elektryczne zabezpieczające przed przepaleniem przewodów instalacyjnych
 15. Projekt Prezbiterium

PRACE WYKONANE W 2017 ROKU

1.Roboty na zewnątrz kościoła

-okładzina murów fundamentowych i ścian schodów do kaplicy Krzyża Świętego na powierzchni 140.0m2 z ceramicznych płytek elewacyjnych typu STEGU

-schody terenowe /do kaplicy/o powierzchni 15.4m2 ; stopnice i podest z betonowej kostki brukowej barwionej, podstopnice z elementów betonowych barwionych

-schody zewnętrzne do zakrystii o powierzchni 13.4m2;\stopnice z płytek gresowych ryflowanych mrozoodpornych, podstopnice z płytek gresowych gładkich, okładzina murów bocznych schodów z płytek jw. o powierzchni 10.0 m2

-drugi etap opaski wzdłuż ścian kościoła oraz chodników o powierzchni 172.0m2 wykonane z betonowej barwionej kostki brukowej

-gazony o powierzchni 46.0m2 wykonane z 12-to centymetrowej warstwy ziemi urodzajnej z warstwy folii oraz z warstwy kory

-chodnik /usytuowany od strony osiedla/ długości 16.0m wykonany z płyt betonowych

-furtka stalowa usytuowana w ogrodzeniu od strony osiedla

-uzupełnienie ca 196.0m2 żwirowej nawierzchni drogi wzdłuż wykonanych opasek i chodników

-ogrodzenie długości 36.0m /terenu wiaty materiałowej/ z prefabrykowanych drewnianych

przęseł o wymiarach 180x180cm mocowanych do słupków drewnianych

-wywiezienie gruzu i ziemi oraz niwelacja niwelacja terenu o pow. 240.0m2

2. Figura Matki Bożej

-wykonanie fundamentu betonowego o wymiarach 1.0x1.0m i głębokości 1.0m

-montaż cokołu i postumentu z kamienia piaskowca szaro-zielonego

-montaż figury Matki Bożejna wykonanym wcześniej postumencie

3, Kaplica Krzyża Świętego

-wykonanie 145.0m2 brakujących tynków wewnętrznych od poziomu posadzki do poziomu

65cm ponad poziom posadzki oraz naprawa 7,5m2 istniejących tynków

-wykonanie z betonu 2-ch podestów w obrębie stóp fundamentowych

-wykonanie 229.0m2 podkładu piaskowo-cementowego gr. 6.0cm pod posadzki granitowe w technologii „mixokret'

-wykonanie posadzki o powierzchni 229,0m2 z płytek granitowych „brąz królewski” oraz cokolika wys 10.0cm długości 52.70m z ceramicznych płytek szkliwionych

-wykonanie okładziny z płytek granitowych portalu oraz łuku środkowego łuku arkady

-obłożenie parapetów podokiennych długości 7.60m płytami granitowymi

-malowanie sufitu o powierzchni128 .5m2 farbą emulsyjną

-malowanie ścian o pow. 175.0m2 farbą emulsyjną

-wykonanie witraży okiennych o pow.3.50m2 z folii witrażowej

-montaż oświetlenia sufitowego z 9-ciu szt. żyrandoli

-montaż oświetlenia ściennego z 7-miu szt. kinkietów

-montaż kurtyn z tkaniny długości 14.0m i wysokości 3.0mz

-montaż lambrekinów z tkaniny długości 24.0m

-montaż karniszy z rur i wieszaków stalowych długości 38.0m

-umeblowanie: krzyż drewniany, katafalk 1 szt, ławki szt10.0, świeczniki szt 4.0

4.Salki katechetyczne

-uzupełnienie tynków ścian o pow. 31.0m2

-wykonanie 2.0m2 ścian gr. 25cm w otworach drzwiowych

-osadzenie w murze 3-ch szt. stalowych ościeżnic drzwiowych

posadzki o pow. 56.50m2 z płytek gresowych

-cokoliki wys 10.0cm długości 51.50m z płytek gresowych

-okładzina ściany o pow. 2.25m2 z płytek glazurowanych

-montaż parapetów długości 5.50m z płyt granitowych

-montaż dwóch par skrzydeł drzwiowych szer. 0.8 i 0.9m

-malowanie 56.50m2 sufitów farbą emulsyjną

-malowanie184.50m2 ścian farbą emulsyjną

-montaż 2-ch grzejników c.o.

-montaż 1-ej szt. zlewozmywaka ze stali nierdzewnej i baterii zlewozmywakowej

-montaż 120 -cm meblowej obudowy zlewozmywaka

-montaż szafki meblowej o wym. 60x180cm

-przeróbka instalacji elektrycznej w obrębie zlewozmywaka

5.Sanitariaty

-osadzenie 1-ej szt. ościeżnicy metalowej szer.90cm w sanitariacie dla osób niepełnosprawnych

-przeróbka instalacji elektrycznej w sanitariacie jw.

-przebudowa instalacji wod-kan dla potrzeb sanitariatu dla osób niepełnosprawnych

-okładziny ścian o pow. 49.0m2 z płytek glazurowanych

-obudowa pionu kanalizacyjnego śr. 100mm z płyt gipsowo-kartonowych

-montaż 3-ch szt grzejników c.o.

-montaż posadzek o pow. 14.40m2 z płytek gresowych

-malowanie ścian i sufitów o pow.36.50m2 farbą emulsyjną

-montaż 1-ego skrzydła drzwiowego szer. 90cm oraz 3-ech skrzydeł szer. 80cm

-montaż wyposażenia sanitariatów: 3szt kompletnych misek ustępowych, 3szt umywalek, 3 szt baterii umywalkowych,1 szt zlewu gospodarczego wraz z baterią, 2-wa komplety pochwytów dla osób niepełnosprawnych, 1-no lustro w sanitariacie dla osób niepełnosprawnych, elektryczny podgrzewacz do wody o pojemności 80 litrów

6.Wymiennikownia

-uzupełnienie 4.0m2 tynków ścian

-malowanie 15.5m2 tynków ścian i sufitów farbą emulsyjną

-posadzka o pow. 6.60m2 z płytek gresowych

-cokolik dług.9.0m z płytek gresowych

7.Schody

-okładziny 15szt. trepów o łącznej długości 20,50m płytkami gresowymi

-cokoliki długości 6.60m z płytek gresowych

-licowanie pow. 2.60m2 schodów. podestu i słupa żelbetowego

-montaż balustrady schodowej dług. 4.0m z prętów stalowych

-montaż drewnianego pochwytu balustrady schodowej długości 10.0m

8.Korytarz

-uzupełnienie tynków ścian o pow. 14.5.0m2

-posadzka o pow, 21.0m2 z płytek gresowych

-cokolik dług. 24,0m z płytek gresowych

-malowanie tynków sufitów o pow. 21.0m2 farbą emulsyjną

-malowanie tynków ścian o pow. 118.0m2farbą emulsyjną

9.Nawa główna kościoła

-montaż instalacji c.o. drugiego rzędu ławek; 32.szt grzejników, 68.0m rur stalowych nierdzewnych

-uzupełnienie posadzki o pow. 1.4m2 z płytek gresowych

10. Prezbiterium

-wykonanie podkładu z mieszanki piasku i cementu o pow,103.0m2 technologią „miksokretu”

-montaż instalacji grzewczej ogrzewania podłogowego o powierzchni ca 42.0m2

-montaż instalacji elektrycznej w obrębie ołtarza i prezbiterium

-wykonanie posadzki o pow.103.0m2 z płytek granitowych „yelow ping'

-wykonanie cokolika długości 30.0m ze szkliwionych płytek gresowych

-wykonanie ścianek bocznych schodów prezbiterium o pow.1.5m2

11. Odwodnienie plebanii

-demontaż 40-stu żelbetowych koryt rynsztokowych i 80 szt płyt chodnikowych

-roboty ziemne: wykopy i zasypy w ilości 41.0m3

-montaż kompletnej studni retencyjnej z kręgów żelbetowych śr. 1200mm i głęb. 3.5m

-montaż drenażu długości 2x39m rur drenażowych śr. 100mm na podsypce filtracyjnej ze żwiru

-utwardzenie terenu o pow. ca 50.0m2 /nad drenażem j.w./ żwirem