Zapraszamy na naszą stronę facebookowa 584ac2d03ac3a570f94a666d

 

Wprowadzenie:


W miesiącu kwietniu 2016 roku Ksiądz Proboszcz mgr Marek Dzióba w uzgodnieniu z Radą Parafialną podjął inicjatywę dotyczącą zakresu inwestycji związanych budynkiem naszej Świątyni.

Zakres inwestycji obejmował trzy zasadnicze pozycje a mianowicie

1. Roboty budowlane związane z dachem Świątyni
- pokrycie północnej połaci dachu wraz z obróbkami blacharskimi w tym nowe rynny i rury spustowe
- usunięcie usterek w pokryciu południowej połaci dachu w tym nowe rynny i rury spustowe
- pokrycie połaci dachowej nad zakrystią w tym nowe rynny i rury spustowe
- przeróbka obróbek blacharskich dachu nad kaplicą w tym nowe rynny i rury spustowe

2. Roboty budowlano-montażowe związane z odwodnieniem Świątyni
2.1. Instalacja wewnętrzna
-wykonanie usytuowanego w podpiwniczeniu odwiertu wraz z montażem perforowanej rury drenażowej głębokości 6.0 mb odprowadzającej wody gruntowe /dotychczas zatapiające piwnice/poniżej warstwy gruntów nieprzepuszczalnych
2.2. Instalacje zewnętrzne
- rurociągi zewnętrznej kanalizacji deszczowej z rur i kształtek PCV podłączonych do wszystkich rur spustowych
- odwodnienie liniowe zewnętrznych schodów zachodnich wejściowych oraz zjazdu dla osób niepełnosprawnych
- sześć żelbetowych studni chłonnych średnicy 120 i 150 cm oraz głębokości 2.50-3.00 mb
- izolacja termiczna i przeciwwilgociowa wschodniej ściany podpiwniczenia zakrystii
- niwelacja terenu po robotach kanalizacyjnych
- remont nawierzchni żwirowej wokół Świątyni
3.Centralne ogrzewanie Świątyni
3.1 Instalacja wewnętrzna
- montaż 32 sztuk grzejników wraz z rurociągami wraz z elektroniczną instalacją sterowniczą pod 16- ma ławkami
- montaż instalacji c.o. /grzejniki i rurociągi/ w zakrystii
- montaż rurociągów c.o w podpiwniczeniu
3.2. Przyłącze c.o. /wykonane przez MEC Ostrowiec Św/
- rurociąg zewnętrzny z rur preizolowanych wraz z zaworami odcinającymi
- kompaktowy jednofunkcyjny wymiennik ciepła.

 

Centralne ogrzewanie Świątyni 

ciep1 1    ciep1 2

ciep1 3    ciep1 4

 

Roboty budowlano-montażowe związane z odwodnieniem Świątyni i doprowadzeniem ciepła.

odwod2    odwod3

odwod4    odwod5

odwod6    odw3

odw4    odw8

odw9    odw13

odw15    odw16

odw17