Papież Franciszek

Rozważania z 18.07.2021/wiara.pl

Drodzy bracia i siostry, dzień dobry!

Postawa Jezusa, którą obserwujemy w Ewangelii dzisiejszej liturgii (Mk 6, 30-34), pomaga nam uchwycić dwa ważne aspekty życia. Pierwszym z nich jest odpoczynek. Do apostołów powracających z trudów misji i z entuzjazmem opowiadających o tym, czego dokonali, Jezus kieruje z czułością zachętę: „pójdźcie wy sami osobno na pustkowie i wypocznijcie nieco” (w. 31). Zachęca do odpoczynku.

Czyniąc to, Jezus daje nam cenną lekcję. Chociaż cieszy się, widząc swoich uczniów szczęśliwych z powodu cudów przepowiadania, nie skupia się na komplementach i pytaniach, ale jest zaniepokojony ich znużeniem fizycznym i wewnętrznym. A dlaczego to czyni? Ponieważ chce ich przestrzec przed niebezpieczeństwem, które zawsze czyha także na nas: niebezpieczeństwem wciągnięcia się w gorączkowość działania, popadania w pułapkę aktywizmu, w którym najważniejsze są wyniki, jakie osiągniemy i poczucie, że jesteśmy absolutnie głównymi postaciami. Jakże często zdarza się to także w Kościele: jesteśmy zajęci, spieszymy się, myślimy, że wszystko zależy od nas i w końcu grozi nam, że pominiemy Jezusa i powrócimy do stawiania siebie stale w centrum. Dlatego zaprasza On swoich uczniów, aby odpoczęli nieco na pustkowiu, wraz z Nim. Nie jest to tylko odpoczynek fizyczny, ale jest to także odpoczynek serca. Bo nie wystarczy „wyciągnąć wtyczkę”, trzeba naprawdę odpocząć. A jak się to czyni? Żeby to uczynić, musimy powrócić do sedna rzeczy: zatrzymać się, zamilknąć, pomodlić się, aby nie przechodzić z wyścigu pracy do pośpiechu wakacji.

Jezus nie uchylał się od potrzeb rzesz, ale każdego dnia, przed wszystkim innym, skupiał się na modlitwie, w milczeniu, w zażyłości z Ojcem. Jego czuła zachęta - wypocznijcie nieco - powinna nam towarzyszyć: wystrzegajmy się, bracia i siostry pogoni za wydajnością, powstrzymajmy szaleńczą gonitwę, która dyktuje nam nasze plany dnia. Uczmy się zatrzymywać, wyłączać telefony komórkowe, kontemplować przyrodę, regenerować się w dialogu z Bogiem.

Więcej…

„Miły Bogu, miły ludziom” – III Kaziuki Ostrowieckie

20210307 1

Dnia 7 marca (Niedziela) w Ostrowcu Świętokrzyskim przy par. św. Kazimierza Królewicza odbyły się III Kaziuki Ostrowieckie. Ze względu na liczne obostrzenia ciężar uroczystości skupił się na Mszy Świętej o godz. 12:00, która została odprawiona przy zachowaniu obowiązujących norm sanitarnych. Głównym celebransem był o. Krzysztof Kowalski OP. W uroczystości wzięły udział osoby reprezentujące władze krajowe, lokalne i miejscowych działaczy.

Po Mszy Świętej swoje świadectwo, jakże aktualne w obecnym czasie gdyż dotyczące dokonanej aborcji i jej skutków, przedstawiła pani Sylwia Rucińska. Spotkało się ono z pozytywnym odzewem ze strony parafian. W trakcie tej Niedzieli można było również zadzwonić w, poświęcony przez papieża Franciszka, dzwon „Głos Nienarodzonych” udostępniony dzięki życzliwości fundacji „Życiu Tak”. Ma on budzić sumienia ludzi w czasie pandemii dokonywanych na świecie aborcji. Parafianie, którzy nie mogli uczestniczyć „na żywo” we Mszy Świętej, mieli możliwość oglądać ją „online”, bądź też poprzez telewizję lokalną. Prócz samej uroczystości przygotowywany jest również telewizyjny koncert poświęcony św. Kazimierzowi Królewiczowi - „Miły Bogu, miły ludziom”. Przez szereg dni chór Con Anima z Parafii św. Piotra i Pawła w Waśniowie, schola Kazimierzanki, Piotr Buchalski na Fletni Pana z towarzyszeniem Jerzego Koborskiego na akordeonie, zespół „Na Maxa”, Patryk Salamon i uczestnicy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, nagrywali swoje utwory. Ostateczną wersję, która będzie dostępna w niedługim czasie, opracowuje tv Lokalna.

20210307 2

20210307 3

20210307 4

20210307 5

20210307 6

20210307 7

20210307 8

20210307 9

20210307 10

20210307 11

20210307 12

20210307 13

20210307 14

20210307 30