Papież Franciszek

Homilia z 11.04.2021/wiara.pl

Zmartwychwstały Jezus kilkakrotnie ukazuje się uczniom. Cierpliwie pociesza ich przygnębione serca. Po swoim zmartwychwstaniu dokonuje w ten sposób „wskrzeszenia uczniów”. A oni, podniesieni na duchu przez Jezusa, zmieniają swe życie. Wcześniej wielu słowom i przykładom Pana nie udało się ich przekształcić. Teraz, w dzień Paschy, dzieje się coś nowego. I dzieje się to pod znakiem miłosierdzia. Jezus sprawia ich wzrost przez miłosierdzie. A oni, dostąpiwszy miłosierdzia, stają się miłosierni.

1. Przede wszystkim dostępują miłosierdzia, poprzez trzy dary: najpierw Jezus daje im pokój, potem Ducha, a w końcu rany. Najpierw obdarza ich pokojem. Owi uczniowie byli przygnębieni. Zamknęli się w swoich domach ze strachu, z obawy że zostaną zatrzymani i, że skończą tak samo jak Mistrz. Ale byli zamknięci nie tylko w swoich domach, ale również zamknięci w swoich wyrzutach sumienia. Opuścili i zaparli się Jezusa. Czuli się niezdolni, czuli się nieudacznikami, źli. Przychodzi Jezus i dwa razy powtarza: „Pokój wam!”. Nie przynosi pokoju, który usuwa problemy zewnętrzne, ale pokój, który zaszczepia we wnętrzu ufność. Nie jest to pokój zewnętrzny, ale pokój serca. Mówi: „Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam” (J 20, 21). To tak, jakby powiedział: „Posyłam was, bo w was wierzę”. Owi przygnębieni uczniowie zostają pogodzeni ze sobą. Pokój Jezusa sprawia, że przechodzą od wyrzutów sumienia do misji. Pokój Jezusa pobudza do misji. To nie jest spokój, to nie jest wygoda, to wyjście poza swoje ograniczenia. Pokój Jezusa wyzwala z zamknięć, które paraliżują, rozrywa okowy, które trzymają serce w niewoli. A uczniowie czują, że dostąpili miłosierdzia: czują, że Bóg ich nie potępia, nie upokarza, ale w nich wierzy. Tak, wierzy w nas bardziej, niż my wierzymy w siebie.

Więcej…

„Miły Bogu, miły ludziom” – III Kaziuki Ostrowieckie

20210307 1

Dnia 7 marca (Niedziela) w Ostrowcu Świętokrzyskim przy par. św. Kazimierza Królewicza odbyły się III Kaziuki Ostrowieckie. Ze względu na liczne obostrzenia ciężar uroczystości skupił się na Mszy Świętej o godz. 12:00, która została odprawiona przy zachowaniu obowiązujących norm sanitarnych. Głównym celebransem był o. Krzysztof Kowalski OP. W uroczystości wzięły udział osoby reprezentujące władze krajowe, lokalne i miejscowych działaczy.

Po Mszy Świętej swoje świadectwo, jakże aktualne w obecnym czasie gdyż dotyczące dokonanej aborcji i jej skutków, przedstawiła pani Sylwia Rucińska. Spotkało się ono z pozytywnym odzewem ze strony parafian. W trakcie tej Niedzieli można było również zadzwonić w, poświęcony przez papieża Franciszka, dzwon „Głos Nienarodzonych” udostępniony dzięki życzliwości fundacji „Życiu Tak”. Ma on budzić sumienia ludzi w czasie pandemii dokonywanych na świecie aborcji. Parafianie, którzy nie mogli uczestniczyć „na żywo” we Mszy Świętej, mieli możliwość oglądać ją „online”, bądź też poprzez telewizję lokalną. Prócz samej uroczystości przygotowywany jest również telewizyjny koncert poświęcony św. Kazimierzowi Królewiczowi - „Miły Bogu, miły ludziom”. Przez szereg dni chór Con Anima z Parafii św. Piotra i Pawła w Waśniowie, schola Kazimierzanki, Piotr Buchalski na Fletni Pana z towarzyszeniem Jerzego Koborskiego na akordeonie, zespół „Na Maxa”, Patryk Salamon i uczestnicy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, nagrywali swoje utwory. Ostateczną wersję, która będzie dostępna w niedługim czasie, opracowuje tv Lokalna.

20210307 2

20210307 3

20210307 4

20210307 5

20210307 6

20210307 7

20210307 8

20210307 9

20210307 10

20210307 11

20210307 12

20210307 13

20210307 14

20210307 30