Papież Franciszek

 

Drodzy bracia i siostry, dobrych Świąt Bożego Narodzenia!

Chciałbym przekazać wszystkim orędzie, które Kościół głosi w tę uroczystość słowami proroka Izajasza: „Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany” (Iz 9,5).

Narodziło się dziecko: narodziny są zawsze źródłem nadziei, to rozkwitające życie, to obietnica przyszłości. A to Dzieciątko Jezus, „nam się narodziło”: to „nam” nie ma granic, przywilejów ani wykluczeń. Dzieciątko, które Dziewica Maryja urodziła w Betlejem, narodziło się dla wszystkich: jest ono „synem”, którego Bóg dał całej rodzinie ludzkiej.

Więcej…


     14 września Kościół obchodzi święto Podwyższenia Krzyża. Wiąże się ono z odnalezieniem drzewa krzyża, na którym umarł Jezus Chrystus, a także wyraża głęboki sens krzyża w życiu chrześcijanina. Istotą święta jest ukazanie tajemnicy Krzyża jako ceny zbawienia człowieka.
     Początki święta związane są z odnalezieniem przez św. Helenę relikwii krzyża na początku IV wieku i poświęceniem w Jerozolimie bazyliki ku jego czci w 335 r. Na pamiątkę tego wydarzenia, ostatecznie 14 września w Kościele obchodzi się święto Podwyższenia Krzyża świętego.
     W tym dniu w naszej parafii odbyło się bierzmowanie.

 

 20200914 20

więcej

 20200914 1b 

20200914 1c

20200914 1d

20200914 1e

20200914 1f

20200914 1h

20200914 2

20200914 3

20200914 4

20200914 5

20200914 5a

20200914 6

20200914 7

20200914 8

20200914 9

20200914 10

20200914 11

20200914 12

20200914 13

20200914 14

20200914 1

20200914 1a

20200914 17

20200914 20

20200914 16

20200914 22

 

20200914 23

20200914 24

20200914 26

20200914 28

20200914 29

20200914 31

20200914 32

20200914 33

20200914 36

20200914 39

20200914 40

20200914 41a

20200914 42

20200914 43

20200914 45

20200914 46

20200914 47

20200914 48

20200914 48

20200914 49a

20200914 50

20200914 51

20200914 52

20200914 57

20200914 58

20200914 59

20200914 60

20200914 62a

20200914 63

20200914 64

20200914 64a

20200914 65

20200914 66

20200914 67

20200914 69

20200914 70