Papież Franciszek

Fragmenty razważania z 18.10.2020

"Jezus wznosi się ponad polemikę.... podatki trzeba płacić - ponieważ na monecie umieszczony jest jego(Cezara) wizerunek, ale przede wszystkim przypomina, że każdy człowiek nosi w sobie inny obraz - nosimy go w sercu, w duszy - obraz Boga, a zatem to Jemu i tylko Jemu każdy zawdzięcza swoje istnienie, swoje życie....

... Jednocześnie należy potwierdzić prymat Boga w ludzkim życiu i w historii, respektując prawo Boga do tego, co do Niego należy.

W tym ma swoje źródło misja Kościoła i chrześcijan: mówić o Bogu i dawać o Nim świadectwo mężczyznom i kobietom swoich czasów. Każdy, na mocy chrztu, jest powołany do bycia żywą obecnością w społeczeństwie, ożywiając je Ewangelią i energią życiową Ducha Świętego. Chodzi o pokorne, a zarazem odważne angażowanie się wnosząc swój wkład w budowanie cywilizacji miłości, gdzie panuje sprawiedliwość i braterstwo..."

Cały tekst

Więcej…

20200718 15

 

 

Alleluja! Zakończyliśmy 1 turnus naszych wakacyjnych rekolekcji oazowych! Z naszej parafii wyjechalo cztery dziewczynki.Dziękujemy Panu Bogu za ten wspaniały czas wypoczynku oraz duchowy wzrost. Dziękujemy wszystkim,  którzy pamiętali o nas w modlitwie. Szczególnie podziękowania kierujemy dla KS. Proboszcza za dofinansowanie naszego wyjazdu.

20200718 1    20200718 2    20200718 5    20200718 7    20200718 9    20200718 13    20200718 14    20200718 15