Papież Franciszek

 

Drodzy bracia i siostry, dobrych Świąt Bożego Narodzenia!

Chciałbym przekazać wszystkim orędzie, które Kościół głosi w tę uroczystość słowami proroka Izajasza: „Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany” (Iz 9,5).

Narodziło się dziecko: narodziny są zawsze źródłem nadziei, to rozkwitające życie, to obietnica przyszłości. A to Dzieciątko Jezus, „nam się narodziło”: to „nam” nie ma granic, przywilejów ani wykluczeń. Dzieciątko, które Dziewica Maryja urodziła w Betlejem, narodziło się dla wszystkich: jest ono „synem”, którego Bóg dał całej rodzinie ludzkiej.

Więcej…

20200718 15

 

 

Alleluja! Zakończyliśmy 1 turnus naszych wakacyjnych rekolekcji oazowych! Z naszej parafii wyjechalo cztery dziewczynki.Dziękujemy Panu Bogu za ten wspaniały czas wypoczynku oraz duchowy wzrost. Dziękujemy wszystkim,  którzy pamiętali o nas w modlitwie. Szczególnie podziękowania kierujemy dla KS. Proboszcza za dofinansowanie naszego wyjazdu.

20200718 1    20200718 2    20200718 5    20200718 7    20200718 9    20200718 13    20200718 14    20200718 15