Papież Franciszek

Fragmenty razważania z 18.10.2020

"Jezus wznosi się ponad polemikę.... podatki trzeba płacić - ponieważ na monecie umieszczony jest jego(Cezara) wizerunek, ale przede wszystkim przypomina, że każdy człowiek nosi w sobie inny obraz - nosimy go w sercu, w duszy - obraz Boga, a zatem to Jemu i tylko Jemu każdy zawdzięcza swoje istnienie, swoje życie....

... Jednocześnie należy potwierdzić prymat Boga w ludzkim życiu i w historii, respektując prawo Boga do tego, co do Niego należy.

W tym ma swoje źródło misja Kościoła i chrześcijan: mówić o Bogu i dawać o Nim świadectwo mężczyznom i kobietom swoich czasów. Każdy, na mocy chrztu, jest powołany do bycia żywą obecnością w społeczeństwie, ożywiając je Ewangelią i energią życiową Ducha Świętego. Chodzi o pokorne, a zarazem odważne angażowanie się wnosząc swój wkład w budowanie cywilizacji miłości, gdzie panuje sprawiedliwość i braterstwo..."

Cały tekst

Więcej…

202007k 39

 

40 dzieci przyjeło swoją pierwszą Komunię.

202007k 2    202007k 3    202007k 1a    202007k 7    202007k 7a    202007k 8    202007k 9a    202007k 10    202007k 11    202007k 13    202007k 14    202007k 16    202007k 17    202007k 18    202007k 19    202007k 20    202007k 21    202007k 22    202007k 23a    202007k 24    202007k 25    202007k 26    202007k 28    202007k 29    202007k 30    202007k 31    202007k 32    202007k 33    202007k 34          202007k 37    202007k 38    202007k 39    202007k 40    202007k 41    202007k 42    202007k 43    202007k 44    202007k 45    202007k 46    202007k 47a    202007k 48    202007k 49    202007k 51