Papież Franciszek

Fragmenty razważania z 18.10.2020

"Jezus wznosi się ponad polemikę.... podatki trzeba płacić - ponieważ na monecie umieszczony jest jego(Cezara) wizerunek, ale przede wszystkim przypomina, że każdy człowiek nosi w sobie inny obraz - nosimy go w sercu, w duszy - obraz Boga, a zatem to Jemu i tylko Jemu każdy zawdzięcza swoje istnienie, swoje życie....

... Jednocześnie należy potwierdzić prymat Boga w ludzkim życiu i w historii, respektując prawo Boga do tego, co do Niego należy.

W tym ma swoje źródło misja Kościoła i chrześcijan: mówić o Bogu i dawać o Nim świadectwo mężczyznom i kobietom swoich czasów. Każdy, na mocy chrztu, jest powołany do bycia żywą obecnością w społeczeństwie, ożywiając je Ewangelią i energią życiową Ducha Świętego. Chodzi o pokorne, a zarazem odważne angażowanie się wnosząc swój wkład w budowanie cywilizacji miłości, gdzie panuje sprawiedliwość i braterstwo..."

Cały tekst

Więcej…

20200618 14c

 


Osiem dni oktawy Bożego Ciała jest uważane za czas szczególnej łaski.
Ostatniego dnia oktawy, w czwartek, kapłan święci wianki sporządzone z pierwszych kwiatów i ziół leczniczych. Są one symbolem ludzkiej pracy, a jednocześnie utożsamiają dar Boży służący ludziom i wszelkim stworzeniom. Podczas święcenia ziół wznoszone są modlitwy o opiekę nad polami i o dobre zbiory.

W naszych świątyniach Odbywa się błogosławieństwo małych dzieci. Kościoły wypełniają się najmłodszymi by i na nich spłynęło błogosławieństwo Boże. Wszak sam Pan Jezus mówił: „Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im, do takich bowiem należy królestwo Boże. Zaprawdę, powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego” (Mk 10, 13-15).

20200618 14    20200618 14a    20200618 14b    20200618 14c    20200618 14d    20200618 14e    20200618 14f    20200618 14g

Msza święta na zakończenie Oktawy.

20200618 1    20200618 2    20200618 3    20200618 4    20200618 5    20200618 6    20200618 7    20200618 8    20200618 9    20200618 10    20200618 11    20200618 11a    20200618 11b    20200618 12b    20200618 12c    20200618 12d    20200618 12e    20200618 12f    20200618 13a    20200618 13b    20200618 13c    20200618 13d    20200618 13g    

 

Spotkanie dzieci przed "Pierwszą Komunią"

20200618 a1    20200618 a3    20200618 a4    20200618 a6