WAŻNA INFORMACJA 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w naszym kościele na nabożeństwie może przybywać 80 osób. Pierwszeństwo mają osoby, których intencja jest ofiarowywana na danej Mszy Świętej. Prosimy przestrzegać zarządzenia, aby nie dochodziło do sytuacji konfliktowych czy też obowiązku uiszczenia obowiązującej kary finansowej.

Ksiądz Biskup udziela dyspensy osobom w podeszłym wieku, osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura itp.), dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę, osobom, które czują obawę przed zarażeniem. Prosi się, aby osoby te przeżyły Mszę Świętą w domach, oglądając ją w telewizji bądź też wysłuchując w radio. Nie przychodząc do świątyni, również w Niedzielę i święta, nie popełniają grzechu.

 

Msze święte możesz obejrzeć online np: 

https://dominikanie.pl/

https://www.youtube.com/user/archidiecezjalodzka/featured msze  Abp Grzegorza Rysia Przewodniczącego Komisji Episkopatu do spraw Nowej Ewangelizacji - codziennie o 7:30, niedziela 9:00

https://diecezjasandomierska.pl/ -codziennie o godz 18, niedziela 11.15

 

Moi ukochani Parafianie!
Czas pandemii jest dla nas wszystkich bardzo trudnym doświadczeniem. Z powodu bezpieczeństwa ograniczona jest także liczba wiernych na Mszy Świętej. Z tego powodu brak jest ofiar składanych na tacę, która jest wsparciem dla funkcjonowania naszej Parafii. Prace dotychczas wykonane w naszej świątyni cieszą oczy i radują serce. Firma, która wykonała prace zaufała nam, że Parafia w miarę możliwości spłaci swoje zadłużenie. Proszę o wsparcie materialne dla naszej Parafii, abyśmy zmniejszyli swoje zadłużenie względem firmy i nie stracili zaufania potrzebnego do dalszego realizowania prac w kościele. Ofiary można przynosić jak dotychczas do zakrystii przed Mszą Świętą, bądź też przesłać na konto parafialne podane poniżej. Proszę także o telefoniczne przekazywanie tej informacji sąsiadom. Za zrozumienie powagi sytuacji i otwartość Waszych serc składam – Bóg zapłać! Polecam Was w modlitwie, szczególnie opiece Królowej Polski i naszego patrona św. Kazimierza Królewicza!

Konto
Parafia rzym.-kat. pw. św. Kazimierza Królewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim:
PKO SA 16 12405035 1111 0010 6706 3889

 

Papież Franciszek

 

Drodzy bracia i siostry,

Zbliża się maj, miesiąc, w którym lud Boży szczególnie żarliwie wyraża swoją miłość i nabożeństwo do Dziewicy Maryi. Do tradycji tego miesiąca należy odmawianie różańca w domu, w kręgu rodzinnym. Do docenienia tego wymiaru domowego, także z duchowego punktu widzenia, „zmusiły” nas ograniczenia pandemii.

Dlatego postanowiłem, żeby w maju zaproponować wszystkim odkrycie na nowo piękna odmawiania różańca w domu. Można to uczynić razem lub samemu, zadecydujcie w zależności od sytuacji, doceniając obie możliwości. Ale w każdym przypadku jest pewien sekret, aby to uczynić: prostota; i łatwo znaleźć, także w internecie, dobre wzorce modlitwy, które można zastosować.


Ponadto ofiarowuję wam teksty dwóch modlitw do Matki Bożej, które możecie odmawiać na zakończenie Różańca, a które sam będę odmawiał w maju, w duchowej jedności z wami. Załączam je do tego listu, aby były dostępne dla wszystkich.

Więcej…

Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego 

Drodzy Parafianie! Pragniemy z życzeniami dziś dotrzeć do Was, wszystkich, tu obecnych w naszej ukochanej świątyni, gdzie jest część Waszego serca, do tych pozostających w domach z powodu niebezpieczeństwa pandemii i tych co są daleko na obczyźnie. Przekażcie ustnie i telefonicznie od nas kapłanów życzenia:

Chrystus zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał! Alleluja. Choć w tak dla nas trudnej do zaakceptowania sytuacji, przed jaką stoi dzisiejszy świat pogrążony w epidemii. Trzeba nam szczególnie dziś przywołać postać świadka nadziei Jana Pawła II i jego słowa, że trzeba „uwierzyć nadziei w brew nadziei”. Życzymy błogosławionej w sercu wiary, nadziei i miłości, gdy przytłoczone jest ono troską o jutro dla siebie oraz dla bliskich i drogich naszemu sercu. Bądźmy świadkami Zmartwychwstałego i stańmy w blasku Jego zwycięstwa, bo Zwycięski jest nasz Pan! Błogosławionych świąt Wielkanocnych! Szczęść Boże! Czekamy z cierpliwością i nadzieją w sercu na Waszą rychłą obecność tu przy ołtarzu Jezusa Chrystusa. Powierzamy Was opiece Matki Zmartwychwstałego i naszego patrona św. Kazimierza Królewicza, waszych patronów i wszych Aniołów Stróżów.

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia " .Ograniczenie dotyczy: udziału w wydarzeniach o charakterze religijnym.

We mszy lub innym obrzędzie religijnym nie może uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób – wyłączając z tego osoby sprawujące posługę. 
Wszystkie uroczystości Triduum  też były ograniczone  do przestrzeni świątyni.

20200412 13

Największe misteria ludzkiego odkupienia sprawuje Kościół co roku począwszy od Mszy wieczornej Wielkiego Czwartku aż do Nieszporów Niedzieli Zmartwychwstania. Czas ten słusznie jest określany jako Triduum Chrystusa ukrzyżowanego, pogrzebanego i wskrzeszonego. Nazywa się go Triduum Paschalnym, ponieważ uobecnia się wtedy i uskutecznia misterium Paschy, to jest przejścia Pana z tego świata do Ojca. Przez sprawowanie tego misterium w znakach liturgicznych i sakramentalnych Kościół jednoczy się wewnętrznie z Chrystusem, swoim Oblubieńcem./liturgia.pl/

 

"Dziś na całym świecie rozbrzmiewa orędzie Kościoła: „Jezus Chrystus zmartwychwstał!” – „Prawdziwie zmartwychwstał!”.

Jak nowy płomień, ta Dobra Nowina rozpaliła się w nocy: w nocy świata zmagającego się już z wyzwaniami epokowymi, a teraz udręczonego pandemią, która wystawia na próbę naszą wielką ludzką rodzinę. Tej nocy zabrzmiał głos Kościoła: „Zmartwychwstał Chrystus, Pan mój i nadzieja!”"/Papież Franciszek/

 

W tym roku w związku z ograniczeniami procesja rezurekcyjna odbywała się w swiątyni.

 

20200412 1

20200412 2

20200412 3

20200412 4

20200412 5

20200412 6

20200412 7

20200412 8

20200412 920200412 11

20200412 12

 

 

Wielka Sobota

"Grób jest miejscem, skąd ci, którzy tam wchodzą już nie wychodzą. Ale Jezus wyszedł dla nas, dla nas zmartwychwstał, aby wnieść życie tam, gdzie była śmierć, aby rozpocząć nową historię tam, gdzie na górze położono kamień. On, który odsunął kamień leżący u wejściu do grobu, może usunąć głazy, które zamykają serce. Nie poddawajmy się zatem rezygnacji, nie kładźmy kamienia na nadziei. Możemy i musimy żywić nadzieję, bo Bóg jest wierny. Nie zostawił nas samych, nawiedził nas: wszedł we wszystkie nasze sytuacje, w cierpienie, w udrękę, w śmierć. Jego światło oświetliło ciemności grobu: dziś chce dotrzeć do najmroczniejszych zakątków życia. Siostro, bracie, nawet jeśli pogrzebałeś nadzieję w swoim sercu, nie poddawaj się: Bóg jest większy. Mrok i śmierć nie mają ostatniego słowa. Odwagi, z Bogiem nic nie jest stracone!"  Papież Franciszek

 

 

  

20200411 1a

Także poświęcenie Paschału odbywało się w świątyni.

20200411 3

20200411 4

20200411 5

20200411 6

20200411 7

20200411 8

20200411 9

20200411 10

20200411 11

20200411 12

20200411 13

20200411 14

20200411 1520200411 16

20200411 17

20200411 18a

 

 

Wielki Piątek 

Zgodnie ze starożytną tradycją Kościoła w Wielki Piątek nie celebruje się Eucharystii. Liturgię Męki Pańskiej należy sprawować po południu, około godziny 15, chyba że racje duszpasterskie przemawiają za późniejszą porą. Czerwony kolor szat liturgicznych jest nie tyle kolorem męczeństwa, ile królewskiej purpury. Chrystus jawi się nam bowiem jako Pan królujący z drzewa Krzyża. Czytany dziś opis Męki Pana naszego Jezusa Chrystusa według św. Jana nawiązuje do obrzędu koronacji królów izraelskich./liturgia.pl/

 

20200410 1

20200410 2

20200410 3

20200410 4

20200411 1a

 

 

 Wielki Czwartek

Przeżywamy pragnienie Pana, który chce być z nami w Eucharystii, pozostaje z nami i w nas, a my stajemy się tabernakulum Pana. Mówi nam wręcz, że jeśli nie będziemy spożywali Jego ciała i pili z Jego kielicha, nie wejdziemy do królestwa niebieskiego. Warunkiem wejścia do królestwa Bożego jest też służba. Choć to trudne do zrozumienia, musimy pozwolić, aby Pan nam służył, aby nas obmył./Papież Franciszek /

 

We MszyŚwiętej wg rozporządzenia może uczestniczyć tylko pięć osób. Pozostałym osobom udzielana jest Komunia i niestety opuszczają światynię.

 

20200409 1

20200409 2

Rozpoczyna się Msza Swięta

20200409 3

20200409 4

20200409 5

20200409 6

20200409 7

20200409 9

20200409 10