Papież Franciszek

Ojciec Święty w uroczystość Chrystusa, króla Wszechświata sprawował w bazylice św. Piotra Eucharystię

Fragmenty homili  z 22.11.2020

"Jeśli spojrzymy w nasze wnętrze, zauważymy, że często pojawiają się w nas dwa różne pytania. Jednym z nich jest: na co mam ochotę? To pytanie często zwodzi, ponieważ sugeruje, że ważne jest to, aby myśleć o sobie i zaspokajać wszystkie pragnienia i popędy, jakie się pojawiają. Ale pytanie, które Duch Święty podpowiada sercu, jest inne: nie, na co masz ochotę, lecz co jest dla ciebie dobre? Na tym polega codzienny wybór: na co mam ochotę? czy też: co jest dla mnie dobre? Z tego wewnętrznego poszukiwania mogą wynikać banalne wybory lub wybory życia – zależy to od nas. Spoglądajmy na Jezusa, prośmy Go o odwagę, by wybrać to, co dobre dla nas, byśmy szli za Nim, drogą miłości. By znaleźć radość, aby żyć a nie wegetować."

 

Więcej…

Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego 

Drodzy Parafianie! Pragniemy z życzeniami dziś dotrzeć do Was, wszystkich, tu obecnych w naszej ukochanej świątyni, gdzie jest część Waszego serca, do tych pozostających w domach z powodu niebezpieczeństwa pandemii i tych co są daleko na obczyźnie. Przekażcie ustnie i telefonicznie od nas kapłanów życzenia:

Chrystus zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał! Alleluja. Choć w tak dla nas trudnej do zaakceptowania sytuacji, przed jaką stoi dzisiejszy świat pogrążony w epidemii. Trzeba nam szczególnie dziś przywołać postać świadka nadziei Jana Pawła II i jego słowa, że trzeba „uwierzyć nadziei w brew nadziei”. Życzymy błogosławionej w sercu wiary, nadziei i miłości, gdy przytłoczone jest ono troską o jutro dla siebie oraz dla bliskich i drogich naszemu sercu. Bądźmy świadkami Zmartwychwstałego i stańmy w blasku Jego zwycięstwa, bo Zwycięski jest nasz Pan! Błogosławionych świąt Wielkanocnych! Szczęść Boże! Czekamy z cierpliwością i nadzieją w sercu na Waszą rychłą obecność tu przy ołtarzu Jezusa Chrystusa. Powierzamy Was opiece Matki Zmartwychwstałego i naszego patrona św. Kazimierza Królewicza, waszych patronów i wszych Aniołów Stróżów.

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia " .Ograniczenie dotyczy: udziału w wydarzeniach o charakterze religijnym.

We mszy lub innym obrzędzie religijnym nie może uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób – wyłączając z tego osoby sprawujące posługę. 
Wszystkie uroczystości Triduum  też były ograniczone  do przestrzeni świątyni.

20200412 13

Największe misteria ludzkiego odkupienia sprawuje Kościół co roku począwszy od Mszy wieczornej Wielkiego Czwartku aż do Nieszporów Niedzieli Zmartwychwstania. Czas ten słusznie jest określany jako Triduum Chrystusa ukrzyżowanego, pogrzebanego i wskrzeszonego. Nazywa się go Triduum Paschalnym, ponieważ uobecnia się wtedy i uskutecznia misterium Paschy, to jest przejścia Pana z tego świata do Ojca. Przez sprawowanie tego misterium w znakach liturgicznych i sakramentalnych Kościół jednoczy się wewnętrznie z Chrystusem, swoim Oblubieńcem./liturgia.pl/

 

"Dziś na całym świecie rozbrzmiewa orędzie Kościoła: „Jezus Chrystus zmartwychwstał!” – „Prawdziwie zmartwychwstał!”.

Jak nowy płomień, ta Dobra Nowina rozpaliła się w nocy: w nocy świata zmagającego się już z wyzwaniami epokowymi, a teraz udręczonego pandemią, która wystawia na próbę naszą wielką ludzką rodzinę. Tej nocy zabrzmiał głos Kościoła: „Zmartwychwstał Chrystus, Pan mój i nadzieja!”"/Papież Franciszek/

 

W tym roku w związku z ograniczeniami procesja rezurekcyjna odbywała się w swiątyni.

 

20200412 1

20200412 2

20200412 3

20200412 4

20200412 5

20200412 6

20200412 7

20200412 8

20200412 920200412 11

20200412 12

 

 

Wielka Sobota

"Grób jest miejscem, skąd ci, którzy tam wchodzą już nie wychodzą. Ale Jezus wyszedł dla nas, dla nas zmartwychwstał, aby wnieść życie tam, gdzie była śmierć, aby rozpocząć nową historię tam, gdzie na górze położono kamień. On, który odsunął kamień leżący u wejściu do grobu, może usunąć głazy, które zamykają serce. Nie poddawajmy się zatem rezygnacji, nie kładźmy kamienia na nadziei. Możemy i musimy żywić nadzieję, bo Bóg jest wierny. Nie zostawił nas samych, nawiedził nas: wszedł we wszystkie nasze sytuacje, w cierpienie, w udrękę, w śmierć. Jego światło oświetliło ciemności grobu: dziś chce dotrzeć do najmroczniejszych zakątków życia. Siostro, bracie, nawet jeśli pogrzebałeś nadzieję w swoim sercu, nie poddawaj się: Bóg jest większy. Mrok i śmierć nie mają ostatniego słowa. Odwagi, z Bogiem nic nie jest stracone!"  Papież Franciszek

 

 

  

20200411 1a

Także poświęcenie Paschału odbywało się w świątyni.

20200411 3

20200411 4

20200411 5

20200411 6

20200411 7

20200411 8

20200411 9

20200411 10

20200411 11

20200411 12

20200411 13

20200411 14

20200411 1520200411 16

20200411 17

20200411 18a

 

 

Wielki Piątek 

Zgodnie ze starożytną tradycją Kościoła w Wielki Piątek nie celebruje się Eucharystii. Liturgię Męki Pańskiej należy sprawować po południu, około godziny 15, chyba że racje duszpasterskie przemawiają za późniejszą porą. Czerwony kolor szat liturgicznych jest nie tyle kolorem męczeństwa, ile królewskiej purpury. Chrystus jawi się nam bowiem jako Pan królujący z drzewa Krzyża. Czytany dziś opis Męki Pana naszego Jezusa Chrystusa według św. Jana nawiązuje do obrzędu koronacji królów izraelskich./liturgia.pl/

 

20200410 1

20200410 2

20200410 3

20200410 4

20200411 1a

 

 

 Wielki Czwartek

Przeżywamy pragnienie Pana, który chce być z nami w Eucharystii, pozostaje z nami i w nas, a my stajemy się tabernakulum Pana. Mówi nam wręcz, że jeśli nie będziemy spożywali Jego ciała i pili z Jego kielicha, nie wejdziemy do królestwa niebieskiego. Warunkiem wejścia do królestwa Bożego jest też służba. Choć to trudne do zrozumienia, musimy pozwolić, aby Pan nam służył, aby nas obmył./Papież Franciszek /

 

We MszyŚwiętej wg rozporządzenia może uczestniczyć tylko pięć osób. Pozostałym osobom udzielana jest Komunia i niestety opuszczają światynię.

 

20200409 1

20200409 2

Rozpoczyna się Msza Swięta

20200409 3

20200409 4

20200409 5

20200409 6

20200409 7

20200409 9

20200409 10