WAŻNA INFORMACJA

Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia wprowadzony został zakaz organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności powyżej 50 osób. Dotyczy to także Mszy Świętych. Ksiądz Biskup udziela dyspensy osobom w podeszłym wieku, osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura itp.), dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę, osobom, które czują obawę przed zarażeniem. Prosi się, aby osoby te przeżyły Mszę Świętą w domach, oglądając ją w telewizji bądź też wysłuchując w radio. Nie przychodząc do świątyni, również w Niedzielę i święta, nie popełniają grzechu.

 

Msze święte możesz obejrzeć online np: 

https://dominikanie.pl/

https://www.youtube.com/user/archidiecezjalodzka/featured msze  Abp Grzegorza Rysia Przewodniczącego Komisji Episkopatu do spraw Nowej Ewangelizacji - codziennie o 7:30, niedziela 9:00

https://diecezjasandomierska.pl/ -codziennie o godz 18, niedziela 11.15

Papież Franciszek

ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO NA WIELKI POST 2020 „W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem!” (2 Kor 5, 20)
Drodzy bracia i siostry!
Również w tym roku Pan daje nam czas sprzyjający przygotowaniu się do świętowania z odnowionym sercem wielkiej tajemnicy śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Jest ona  niezwykle ważna w życiu chrześcijańskim osobistym i wspólnotowym. Myślą i sercem musimy stale powracać do tej Tajemnicy. Bowiem wzrasta w nas ona nieustannie, na tyle, na ile dajemy się wciągnąć jej dynamizmem duchowym i przystajemy na nią, dając odpowiedź wolną i szczodrą.
1.     Tajemnica paschalna, podstawa nawrócenia
Radość chrześcijanina wypływa ze słuchania i przyjęcia Dobrej Nowiny o śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa: kerygmy. Streszcza ona Tajemnicę tej miłości, która „jest tak realna, tak prawdziwa, tak konkretna, że ​​oferuje nam relację pełną szczerego i owocnego dialogu” (adhort. apost. Christus vivit, 117). Kto wierzy w tę wieść,  odrzuca kłamstwo, według którego nasze życie miałoby swe pochodzenie w nas samych, podczas gdy w rzeczywistości pochodzi ono z miłości Boga Ojca, z Jego woli, by dać życie w obfitości (por. J 10, 10). Jeśli natomiast słuchamy bałamutnego głosu „ojca kłamstwa” (por. J 8, 45), to narażamy się na pogrążenie w otchłani nonsensu, doświadczając piekła już na ziemi, jak o tym niestety świadczy wiele dramatycznych wydarzeń z doświadczenia ludzkiego osobistego i zbiorowego.

  UWAGA

Franciszek zapowiedział dwie nowe inicjatywy modlitewne: zachęcił wszystkich chrześcijan, niezależnie od istniejących podziałów do odmówienia w południe 25 marca modlitwy "Ojcze nasz", a także do włączenia się za pośrednictwem mediów w modlitwę, której będzie przewodniczył w piątek 27 marca o godz. 18.00

Więcej…

W dniach 7 i 8 marca w Ostrowcu Świętokrzyskim przy par. św. Kazimierza Królewicza odbyły się II Kaziuki Ostrowieckie.
Św. Kazimierz stawiany jest wiernym jako wzór czystości życia, zdecydowanej postawy wobec podejmowanych i realizowanych postanowień, miłosiernej miłości wobec potrzebujących i cierpiących.
Podczas tegorocznych Kaziuków parafia zakończyła jubileusz 35-lecia erygowania naszej parafii przez bp. Edwarda Materskiego.
Odpust rozpoczął się wieczorem w sobotę koncertem Piotra Buchalskiego na fletni Pana, Mszą Świętą oraz wykład „Panno Święta, co w Ostrej świecisz Bramie” pana Stanisława Dąbka, profesora Uniwersytetu Muzycznego im. Chopina w Warszawie. Utwory poetyckie z epoki romantyzmu wygłosiła profesjonalna aktorka teatralna i filmowa pani Katarzyna Zielińska-Jaworska.
W Niedzielę odbył się główne uroczystości, których centrum stanowiła Msza Święta o godz. 12:00. Kazanie wygłosił ks. dr Jacek Beksiński, który także poświęcił jubileuszowe votum - nowy ołtarz główny przedstawiający Niebiańskie Jeruzalem, do którego prowadzi nas Jezus Tryumfujący nad śmiercią i sakramenty, które nam zostawił.

 

20200308 50a

17:30 – Koncert Piotra Buchalskiego na FLETNI PANA

20200307 220200307 3    20200307 4    20200307 5

 


18:30 – wykład „Panno Święta, co w Ostrej świecisz Bramie”.


Wielka i mała muzyka sakralna Stanisława Moniuszki z komentarzem pana Stanisława Dąbka, profesora Uniwersytetu Muzycznego im. Chopina w Warszawie.
Odkrył na nowo dzieła kompozytorskie Stanisława Moniuszki znane pod tytułem „Litanie Ostrobramskie”. Utwory poetyckie z epoki romantyzmu wygłosi profesjonalna aktorka teatralna i filmowa pani Katarzyna Zielińska-Jaworska. Oboje pochodzą z naszego miasta i byli absolwentami Liceum im. Joachima Chreptowicza, który to patron nad Wiliją i Wilejką ińcjował obchody tzw. Kaziuków.
    

20200307 5a    20200307 6    20200307 7    20200307 8    20200307 9

 

12:00 – uroczysta Msza święta odpustowa

W Niedzielę odbył się główne uroczystości, których centrum stanowiła Msza Święta o godz. 12:00. Kazanie wygłosił ks. dr Jacek Beksiński, który także poświęcił jubileuszowe votum - nowy ołtarz główny przedstawiający Niebiańskie Jeruzalem, do którego prowadzi nas Jezus Tryumfujący nad śmiercią i sakramenty, które nam zostawił.
     20200308 2    20200308 3    20200308 1    20200308 4    20200308 5    20200308 6    20200308 7    20200308 8    20200308 9    20200308 10    20200308 12    20200308 13    20200308 14    20200308 15    20200308 17    20200308 18    20200308 19    20200308 20    20200308 22    20200308 23    20200308 24    20200308 25    20200308 26    20200308 27    20200308 28    20200308 29    20200308 29a    20200308 30    20200308 30a    20200308 30b    20200308 31    20200308 32    20200308 33    20200308 34    20200308 35    20200308 36    20200308 37    20200308 38    20200308 38a    20200308 39    20200308 40        20200308 41    20200308 41a    20200308 42    20200308 43    20200308 44    20200308 47    20200308 54    20200308 48    20200308 49    20200308 50    20200308 50a    20200308 51    20200308 52    20200308 55    20200308 56    20200308 57    20200308 58