WAŻNA INFORMACJA

Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia wprowadzony został zakaz organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności powyżej 50 osób. Dotyczy to także Mszy Świętych. Ksiądz Biskup udziela dyspensy osobom w podeszłym wieku, osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura itp.), dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę, osobom, które czują obawę przed zarażeniem. Prosi się, aby osoby te przeżyły Mszę Świętą w domach, oglądając ją w telewizji bądź też wysłuchując w radio. Nie przychodząc do świątyni, również w Niedzielę i święta, nie popełniają grzechu.

 

Msze święte możesz obejrzeć online np: 

https://dominikanie.pl/

https://www.youtube.com/user/archidiecezjalodzka/featured msze  Abp Grzegorza Rysia Przewodniczącego Komisji Episkopatu do spraw Nowej Ewangelizacji - codziennie o 7:30, niedziela 9:00

https://diecezjasandomierska.pl/ -codziennie o godz 18, niedziela 11.15

Papież Franciszek

ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO NA WIELKI POST 2020 „W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem!” (2 Kor 5, 20)
Drodzy bracia i siostry!
Również w tym roku Pan daje nam czas sprzyjający przygotowaniu się do świętowania z odnowionym sercem wielkiej tajemnicy śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Jest ona  niezwykle ważna w życiu chrześcijańskim osobistym i wspólnotowym. Myślą i sercem musimy stale powracać do tej Tajemnicy. Bowiem wzrasta w nas ona nieustannie, na tyle, na ile dajemy się wciągnąć jej dynamizmem duchowym i przystajemy na nią, dając odpowiedź wolną i szczodrą.
1.     Tajemnica paschalna, podstawa nawrócenia
Radość chrześcijanina wypływa ze słuchania i przyjęcia Dobrej Nowiny o śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa: kerygmy. Streszcza ona Tajemnicę tej miłości, która „jest tak realna, tak prawdziwa, tak konkretna, że ​​oferuje nam relację pełną szczerego i owocnego dialogu” (adhort. apost. Christus vivit, 117). Kto wierzy w tę wieść,  odrzuca kłamstwo, według którego nasze życie miałoby swe pochodzenie w nas samych, podczas gdy w rzeczywistości pochodzi ono z miłości Boga Ojca, z Jego woli, by dać życie w obfitości (por. J 10, 10). Jeśli natomiast słuchamy bałamutnego głosu „ojca kłamstwa” (por. J 8, 45), to narażamy się na pogrążenie w otchłani nonsensu, doświadczając piekła już na ziemi, jak o tym niestety świadczy wiele dramatycznych wydarzeń z doświadczenia ludzkiego osobistego i zbiorowego.

  UWAGA

Franciszek zapowiedział dwie nowe inicjatywy modlitewne: zachęcił wszystkich chrześcijan, niezależnie od istniejących podziałów do odmówienia w południe 25 marca modlitwy "Ojcze nasz", a także do włączenia się za pośrednictwem mediów w modlitwę, której będzie przewodniczył w piątek 27 marca o godz. 18.00

Więcej…

 

II OSTROWIECKIE KAZIUKI 7-8 marca 2020 roku CZĘŚĆ ARTYSTYCZNA

 

 W dniach 7 i 8 marca w Ostrowcu Świętokrzyskim przy par. św. Kazimierza Królewicza odbyły się II Kaziuki Ostrowieckie. 

Św. Kazimierz stawiany jest wiernym jako wzór czystości życia, zdecydowanej postawy wobec podejmowanych i realizowanych postanowień, miłosiernej miłości wobec potrzebujących i cierpiących.

Występy artystyczne rozpoczął koncert Leon Voci, następnie odbyły się prezentacje zespołów i grup śpiewaczych, jarmark rękodzielniczy i gastronomiczny, prezentacje Kół Łowieckiech, liczne atrakcje dla dzieci i dorosłych. II Kaziuki Ostrowieckie zgromadziły licznie parafian jak i gości z wielu innych, bliskich jak i oddalonych parafiI.

                                                                                                                                                                                                                                                                          20200308 59a


20200308 59

    20200308 85

20200308 60

20200308 61

20200308 62

20200308 63

20200308 64

20200308 65

20200308 66

20200308 66a

20200308 66b

20200308 67

20200308 68

20200308 69

20200308 70

20200308 71

20200308 72

20200308 73

20200308 74

20200308 75

20200308 76

20200308 77

20200308 78

20200308 79

20200308 80

20200308 81

20200308 81a

20200308 83

20200308 84

20200308 86

20200308 87

20200308 88

20200308 89

20200308 90

20200308 91

20200308 92

20200308 93

20200308 95

20200308 96

20200308 97

20200308 98

20200308 99

20200308 100
 

Renowację Misji świętych a zarazem rekolekcje wielkopostne w naszej wspólnocie będziemy przeżywali od 3 do 5 marca, najważniejszymi punktami tych dni będzie Msza św. z nauką rekolekcyjną, o godz. 15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia oraz Apel Jasnogórski o godz. 21.00. Nauki rekolekcyjne wygłosi o. Krzysztof Kowalski, paulin z Jasnej Góry. Taca zbierana podczas rekolekcji przeznaczona jest dla Ojca Rekolekcjonisty. Spowiedź wielkopostna 5 marca od godz. 10.00 do 12.00 i od godz. 16.00 do 18.00. Szczegółowy plan, wywieszony w gablocie parafialnej.

 

 

 Diecezjalnych Finałach Futsalu w Sandomierzu

29 lutego nasi ministranci reprezentowali region duszpasterski na Diecezjalnych Finałach Futsalu w Sandomierzu. Graliśmy w kategorii Lektorów Młodszych (7, 8 klasa podstawówki), choć w drużyna w większości składała
się z zawodników kategorii młodszej. Staraliśmy się jak mogliśmy,otrzymując ostatecznie Dyplom.

20200229 1    20200229 2    20200229 3    20200229 4