jub2019 1

Papież Franciszek

 

Oto tekst rozważania Ojca Świętego Anioł Pański w tłumaczeniu na język polski:


Drodzy bracia i siostry, dzień dobry!

Dzisiejsza Ewangelia (por. Mt 5, 17-37) pochodzi z „Kazania na górze” i podejmuje kwestię wypełnienia prawa. Jezus chce pomóc swoim słuchaczom we właściwym podejściu do przykazań danych Mojżeszowi, zachęcając byśmy byli dyspozycyjni dla Boga, który poprzez Prawo wychowuje nas do prawdziwej wolności i odpowiedzialności. Chodzi o to, by żyć nim jako narzędziem wolności –nie zapominajmy o tym, aby żyć Prawem jako narzędziem wolności, pomagającym mi być bardziej wolnym, które pomaga mi, abym nie był niewolnikiem namiętności i grzechu. Pomyślmy o wojnach, o następstwach wojen. Pomyślmy o tej dziewczynce, która przedwczoraj zmarła z zimna w Syrii. Ileż nieszczęść. Jest to owocem namiętności, a ludzie wywołujący wojnę nie potrafią panować nad swoimi namiętnościami. Nie wypełniają Prawa. Kiedy ulegamy pokusom i namiętnościom, nie jesteśmy panami i twórcami swojego życia, ale stajemy się niezdolni, by kierować nim swoją wolą i odpowiedzialnością.

Więcej…

W czwartek, uczestniczyliśmy w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa - Boże Ciało. Z Chrystusem utajonym w Najświętszym Sakramencie przeszliśmy w uroczystej procesji z kościoła na ulic naszej parafii. Dziękowaliśmy Panu Bogu za dar Eucharystii, prosiliśmy Chrystusa o błogosławieństwo i pokój dla kościoła powszechnego, naszej Ojczyzny i naszego narodu. 

 

20190621 120190621 220190621 320190621 5    20190621 4    20190621 6    20190621 7    20190621 8    20190621 8a    20190621 9    20190621 10    20190621 11    20190621 12    20190621 13    20190621 14    20190621 15    20190621 16    

20190621 17

 

 

 

PIERWSZY PRZEGLĄD PIEŚNI MARYJNYCH WAŚNIÓW 2019

 

20190616 1    20190616 2    20190616 3    20190616 4    20190616 5    20190616 5a    20190616 6    20190616 7    20190616 8