Papież Franciszek

 

Drodzy bracia i siostry, dobrych Świąt Bożego Narodzenia!

Chciałbym przekazać wszystkim orędzie, które Kościół głosi w tę uroczystość słowami proroka Izajasza: „Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany” (Iz 9,5).

Narodziło się dziecko: narodziny są zawsze źródłem nadziei, to rozkwitające życie, to obietnica przyszłości. A to Dzieciątko Jezus, „nam się narodziło”: to „nam” nie ma granic, przywilejów ani wykluczeń. Dzieciątko, które Dziewica Maryja urodziła w Betlejem, narodziło się dla wszystkich: jest ono „synem”, którego Bóg dał całej rodzinie ludzkiej.

Więcej…

W poniedziałek 13 maja uczestniczyliśmy w Nabożeństwie Fatimskim idąc z modlitwą różańcową ulicami naszej parafii. Nabożeństwa są odpowiedzią na dwa wezwania Maryi: do modlitwy różańcowej i do czynienia pokuty za grzeszników. 
Mszę świętą i rozważania prowadził  Ks. kan. Marian Kowalski , który jako wikariusz naszej parafii przywiózł z Fatimy figurę Matki Bożej.

20190613 1    20190613 2    20190613 3a    20190613 4    20190613 5    20190613 6    20190613 7    20190613 8    20190613 9    20190613 10    20190613 11    20190613 12    20190613 13    20190613 14     20190613 16    20190613 17    20190613 18  

 

 

 

Wspólny wyjazd na Święty Krzyż

20190620 1    20190620 2    20190620 3    20190620 4    20190620 5    20190620 6    20190620 7    20190620 8    20190620 8    20190620 9    20190620 10    20190620 11    20190620 11    20190620 12    20190620 13