WAŻNA INFORMACJA 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w naszym kościele na nabożeństwie może przybywać 80 osób. Pierwszeństwo mają osoby, których intencja jest ofiarowywana na danej Mszy Świętej. Prosimy przestrzegać zarządzenia, aby nie dochodziło do sytuacji konfliktowych czy też obowiązku uiszczenia obowiązującej kary finansowej.

Ksiądz Biskup udziela dyspensy osobom w podeszłym wieku, osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura itp.), dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę, osobom, które czują obawę przed zarażeniem. Prosi się, aby osoby te przeżyły Mszę Świętą w domach, oglądając ją w telewizji bądź też wysłuchując w radio. Nie przychodząc do świątyni, również w Niedzielę i święta, nie popełniają grzechu.

 

Msze święte możesz obejrzeć online np: 

https://dominikanie.pl/

https://www.youtube.com/user/archidiecezjalodzka/featured msze  Abp Grzegorza Rysia Przewodniczącego Komisji Episkopatu do spraw Nowej Ewangelizacji - codziennie o 7:30, niedziela 9:00

https://diecezjasandomierska.pl/ -codziennie o godz 18, niedziela 11.15

 

Moi ukochani Parafianie!
Czas pandemii jest dla nas wszystkich bardzo trudnym doświadczeniem. Z powodu bezpieczeństwa ograniczona jest także liczba wiernych na Mszy Świętej. Z tego powodu brak jest ofiar składanych na tacę, która jest wsparciem dla funkcjonowania naszej Parafii. Prace dotychczas wykonane w naszej świątyni cieszą oczy i radują serce. Firma, która wykonała prace zaufała nam, że Parafia w miarę możliwości spłaci swoje zadłużenie. Proszę o wsparcie materialne dla naszej Parafii, abyśmy zmniejszyli swoje zadłużenie względem firmy i nie stracili zaufania potrzebnego do dalszego realizowania prac w kościele. Ofiary można przynosić jak dotychczas do zakrystii przed Mszą Świętą, bądź też przesłać na konto parafialne podane poniżej. Proszę także o telefoniczne przekazywanie tej informacji sąsiadom. Za zrozumienie powagi sytuacji i otwartość Waszych serc składam – Bóg zapłać! Polecam Was w modlitwie, szczególnie opiece Królowej Polski i naszego patrona św. Kazimierza Królewicza!

Konto
Parafia rzym.-kat. pw. św. Kazimierza Królewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim:
PKO SA 16 12405035 1111 0010 6706 3889

 

Wielki Poniedziałek

godz. 7:00                  + Stanisława + Tadeusz + Magdalena Lipińscy

godz. 18:00                1) + Piotr Bober – greg. (6)

                                   2) + Barbara Kostrzewa i zm. z rodz. Kostrzewów, Dudków i Nawarskich

                                  

Wielki Wtorek

godz. 7:00                  + Piotr Bober – greg. (7)

godz. 18:00                1) + Janina Letkiewicz 35 r. śm. + Marian i zm. z rodz. Letkiewiczów, Figurów i Zagrajków

                                    2) + Wiesława Jagiełło – od sąsiadów Jadwigi i Andrzeja Kozieł

                                  

Wielka Środa

godz. 7:00                  + Piotr Bober – greg. (8)

godz. 18:00                1) + Leszek + Kazimierz + Irena Broś + Władysław + Mieczysław Ścibisz

                                    2) + Marianna Uruska – od Wiesławy Szałapskiej z rodziną, od córek i syna

Wielki Czwartek

godz. 18:00                1) O błog. dla księży posługujących w parafii

                                    2) + ks. Henryk Żółciak + ks. Stanisław Kolasa + ks. Andrzej Sala + ks. Robert Oberc + ks. Jan Adacha

                                    3) + Piotr Bober – greg. (9)

Wielka Sobota

godz. 19:00                1) + Piotr Bober – greg. (10)

2) + Marcin Widerski

3) + Julia Mroczkowska

Niedziela

godz. 6:00                  Za parafian

godz. 9:00                  + Piotr Bober – greg. (11)

godz. 10:30                + Aleksandra Rycąbel

godz. 12:00                + Krzysztof Sułkowski 10 r. śm.

godz. 18:00                + Stanisława + Andrzej Bocheński 5 r. śm.