WAŻNA INFORMACJA 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w naszym kościele na nabożeństwie może przybywać 80 osób. Pierwszeństwo mają osoby, których intencja jest ofiarowywana na danej Mszy Świętej. Prosimy przestrzegać zarządzenia, aby nie dochodziło do sytuacji konfliktowych czy też obowiązku uiszczenia obowiązującej kary finansowej.

Ksiądz Biskup udziela dyspensy osobom w podeszłym wieku, osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura itp.), dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę, osobom, które czują obawę przed zarażeniem. Prosi się, aby osoby te przeżyły Mszę Świętą w domach, oglądając ją w telewizji bądź też wysłuchując w radio. Nie przychodząc do świątyni, również w Niedzielę i święta, nie popełniają grzechu.

 

Msze święte możesz obejrzeć online np: 

https://dominikanie.pl/

https://www.youtube.com/user/archidiecezjalodzka/featured msze  Abp Grzegorza Rysia Przewodniczącego Komisji Episkopatu do spraw Nowej Ewangelizacji - codziennie o 7:30, niedziela 9:00

https://diecezjasandomierska.pl/ -codziennie o godz 18, niedziela 11.15

 

Moi ukochani Parafianie!
Czas pandemii jest dla nas wszystkich bardzo trudnym doświadczeniem. Z powodu bezpieczeństwa ograniczona jest także liczba wiernych na Mszy Świętej. Z tego powodu brak jest ofiar składanych na tacę, która jest wsparciem dla funkcjonowania naszej Parafii. Prace dotychczas wykonane w naszej świątyni cieszą oczy i radują serce. Firma, która wykonała prace zaufała nam, że Parafia w miarę możliwości spłaci swoje zadłużenie. Proszę o wsparcie materialne dla naszej Parafii, abyśmy zmniejszyli swoje zadłużenie względem firmy i nie stracili zaufania potrzebnego do dalszego realizowania prac w kościele. Ofiary można przynosić jak dotychczas do zakrystii przed Mszą Świętą, bądź też przesłać na konto parafialne podane poniżej. Proszę także o telefoniczne przekazywanie tej informacji sąsiadom. Za zrozumienie powagi sytuacji i otwartość Waszych serc składam – Bóg zapłać! Polecam Was w modlitwie, szczególnie opiece Królowej Polski i naszego patrona św. Kazimierza Królewicza!

Konto
Parafia rzym.-kat. pw. św. Kazimierza Królewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim:
PKO SA 16 12405035 1111 0010 6706 3889

 

Poniedziałek

godz. 7:00                  + Stanisław + Helena + Witold Gawron

godz. 18:00                1) + Kazimierz Łegosz 3 r. śm. + Irena + Mieczysław Stachurscy

                                    2) + Marian + Kazimiera + Zdzisław Jankowscy

                                  

Wtorek

godz. 7:00                  + Tadeusz Gawlak – od mieszkańców bl. 9

godz. 18:00                1) + Irena r. śm. + Henryk Szymański i zm. z rodz. Szymańskich i Misiurów

                                    2) + Danuta Majdak 1 r. śm.

                                  

Środa

godz. 7:00                  + Zdzisław Zugaj – od mieszkańców bl. 30

godz. 18:00                1) + Stanisław + Emilia + Jan + Piotr Marzec

                                    2) + Marianna Krajewska 4 r. śm. i zm. z rodz. Krajewskich i Skibów

Czwartek

godz. 7:00                 

godz. 18:00                1) + Zofia + Józef + Henryk Małaczek + Kazimiera + Marian Kołtun + Henryk Balcerowski + Zbigniew Sowiński + Eugeniusz Niedziela i zm. z rodz.

                                    2) + Zofia Kotulska

Piątek

godz. 7:00                  Przez pośrednictwo Matki Bożej i św. Kazimierza Królewicza o potrzebne łaski i szczęśliwą podróż dla Mateusza

godz. 18:00                1) + Marianna + Marian Łowiccy

                                    2) + Genowefa + Stefan Stachowicz

Sobota

godz. 7:00                  + Zdzisław Zugaj – od mieszkańców bl. 30

godz. 18:00                1) + Adam Borek i zm. z rodz.

2) + Tadeusz Kiełkiewicz 9 r. śm. + Stanisława + Bolesław + Radosław Kiełkiewicz + Józefa + Adam + Ireneusz Prokop + Jerzy Kaczewski

Niedziela

godz. 7:00                  + Leokadia + Mirosław Sobczyk

godz. 9:00                  Za parafian

godz. 10:30                + Jerzy Wójcik 4 r. śm. + Irena 2 r. śm. + Leszek + Zygmund Dugiel + Maria + Józef Pałuba

godz. 12:00                + Marianna + Henryk Majewscy + Zofia + Laura + Konstanty Szymańscy

godz. 18:00    + Tadeusz Rak r. śm