WAŻNA INFORMACJA 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w naszym kościele na nabożeństwie może przybywać 80 osób. Pierwszeństwo mają osoby, których intencja jest ofiarowywana na danej Mszy Świętej. Prosimy przestrzegać zarządzenia, aby nie dochodziło do sytuacji konfliktowych czy też obowiązku uiszczenia obowiązującej kary finansowej.

Ksiądz Biskup udziela dyspensy osobom w podeszłym wieku, osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura itp.), dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę, osobom, które czują obawę przed zarażeniem. Prosi się, aby osoby te przeżyły Mszę Świętą w domach, oglądając ją w telewizji bądź też wysłuchując w radio. Nie przychodząc do świątyni, również w Niedzielę i święta, nie popełniają grzechu.

 

Msze święte możesz obejrzeć online np: 

https://dominikanie.pl/

https://www.youtube.com/user/archidiecezjalodzka/featured msze  Abp Grzegorza Rysia Przewodniczącego Komisji Episkopatu do spraw Nowej Ewangelizacji - codziennie o 7:30, niedziela 9:00

https://diecezjasandomierska.pl/ -codziennie o godz 18, niedziela 11.15

 

Moi ukochani Parafianie!
Czas pandemii jest dla nas wszystkich bardzo trudnym doświadczeniem. Z powodu bezpieczeństwa ograniczona jest także liczba wiernych na Mszy Świętej. Z tego powodu brak jest ofiar składanych na tacę, która jest wsparciem dla funkcjonowania naszej Parafii. Prace dotychczas wykonane w naszej świątyni cieszą oczy i radują serce. Firma, która wykonała prace zaufała nam, że Parafia w miarę możliwości spłaci swoje zadłużenie. Proszę o wsparcie materialne dla naszej Parafii, abyśmy zmniejszyli swoje zadłużenie względem firmy i nie stracili zaufania potrzebnego do dalszego realizowania prac w kościele. Ofiary można przynosić jak dotychczas do zakrystii przed Mszą Świętą, bądź też przesłać na konto parafialne podane poniżej. Proszę także o telefoniczne przekazywanie tej informacji sąsiadom. Za zrozumienie powagi sytuacji i otwartość Waszych serc składam – Bóg zapłać! Polecam Was w modlitwie, szczególnie opiece Królowej Polski i naszego patrona św. Kazimierza Królewicza!

Konto
Parafia rzym.-kat. pw. św. Kazimierza Królewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim:
PKO SA 16 12405035 1111 0010 6706 3889

 

Poniedziałek

godz. 7:00                   + Helena + Jan Piwowarscy + Bronisława + Tomasz Król + Wojciech Wierzchowski + Łucja Zakowany

godz. 18:00                 1) + Genowefa + Jan Sikora r. śm.

                                    2) + Marek Iwański – od koleżanek i kolegów z Wydziału Obróbki Mechanicznej

                                  

Wtorek

godz. 7:00                   + Mariusz Janckiewicz

godz. 18:00                 1) + Stefan + Janina Kaczor 2 r. śm. – od dzieci

                                    2) Przez pośrednictwo Matki Bożej i św. Kazimierza Królewicza o potrzebne łaski, szczególnie łaskę zdrowia, dla Czesławy

                                  

Środa

godz. 7:00                   + Marianna + Józef + Wiesław + Jacenty + Ryszard Masternak i zm. z rodz. Kowalików i Szustaków

godz. 18:00                 1) + Józef Przybylski 1 r. śm. + Marianna r. śm. + Kazimiera Możdżer + Krzysztof Adura

                                    2) + Wiesława Jagiełło – od Anety i Dominiki Ferfeckich

Czwartek

godz. 7:00                   + Józef Kośmider + Jan

godz. 18:00                 1) + Katarzyna Słota r. śm. + Wojciech + Stanisława Słota

                                    2) + Józef Zugaj + Józef Raban

Piątek

godz. 7:00                   + Zdzisław Zugaj – od kolegów z NSZZ Solidarność

godz. 18:00                 1) + Henryk Węsek + Leokadia + Józef Czarneccy + Helena + Józef Węsek i zm. z rodz. Czarneckich i Węsków

                                    2) + Edmund + Maria + Jan + Lenart + Maria + Michał Krupa

Sobota

godz. 7:00                   + Zdzisław Zugaj – od Bogusława Włodarczyka

godz. 18:00                 1) + Maria Sajda 3 r. śm. + Leokadia + Marian + Bolesław i zm. z rodz. Hamerów

2) + Piotr Wójcik 1 r. śm.

Niedziela

godz. 7:00                   + Antonina + Stanisław + Jan Strychurscy + Joanna + Władysław Gilewscy

godz. 9:00                   Za parafian

godz. 10:30                 + Halina + Tadeusz Mazur

godz. 12:00                 + Barbara Konieczna 4 r. śm.

godz. 18:00                 + Jan Król – od siostry Ewy z rodziną