WAŻNA INFORMACJA 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w naszym kościele na nabożeństwie może przybywać 80 osób. Pierwszeństwo mają osoby, których intencja jest ofiarowywana na danej Mszy Świętej. Prosimy przestrzegać zarządzenia, aby nie dochodziło do sytuacji konfliktowych czy też obowiązku uiszczenia obowiązującej kary finansowej.

Ksiądz Biskup udziela dyspensy osobom w podeszłym wieku, osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura itp.), dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę, osobom, które czują obawę przed zarażeniem. Prosi się, aby osoby te przeżyły Mszę Świętą w domach, oglądając ją w telewizji bądź też wysłuchując w radio. Nie przychodząc do świątyni, również w Niedzielę i święta, nie popełniają grzechu.

 

Msze święte możesz obejrzeć online np: 

https://dominikanie.pl/

https://www.youtube.com/user/archidiecezjalodzka/featured msze  Abp Grzegorza Rysia Przewodniczącego Komisji Episkopatu do spraw Nowej Ewangelizacji - codziennie o 7:30, niedziela 9:00

https://diecezjasandomierska.pl/ -codziennie o godz 18, niedziela 11.15

 

Moi ukochani Parafianie!
Czas pandemii jest dla nas wszystkich bardzo trudnym doświadczeniem. Z powodu bezpieczeństwa ograniczona jest także liczba wiernych na Mszy Świętej. Z tego powodu brak jest ofiar składanych na tacę, która jest wsparciem dla funkcjonowania naszej Parafii. Prace dotychczas wykonane w naszej świątyni cieszą oczy i radują serce. Firma, która wykonała prace zaufała nam, że Parafia w miarę możliwości spłaci swoje zadłużenie. Proszę o wsparcie materialne dla naszej Parafii, abyśmy zmniejszyli swoje zadłużenie względem firmy i nie stracili zaufania potrzebnego do dalszego realizowania prac w kościele. Ofiary można przynosić jak dotychczas do zakrystii przed Mszą Świętą, bądź też przesłać na konto parafialne podane poniżej. Proszę także o telefoniczne przekazywanie tej informacji sąsiadom. Za zrozumienie powagi sytuacji i otwartość Waszych serc składam – Bóg zapłać! Polecam Was w modlitwie, szczególnie opiece Królowej Polski i naszego patrona św. Kazimierza Królewicza!

Konto
Parafia rzym.-kat. pw. św. Kazimierza Królewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim:
PKO SA 16 12405035 1111 0010 6706 3889

 

Poniedziałek

godz. 7:00                  + Natalia + Marian Deroń + Władysława + Piotr Barabasz

godz. 18:00                1) + Teresa + Adam Religa

                                    2) + Stanisław-Włodzimierz Frączek 16 r. śm. + Genowefa + Wacław Pater + Stanisław + Władysława Frączek

                                  

Wtorek

godz. 7:00                  + Cezary Derlikowski

godz. 18:00                1) + Andrzej + Jadwiga Ściegienni i zm. z rodz.

                                    2) + Kazimierz + Genowefa + Krzysztof Męta

                                  

Środa

godz. 7:00                  + Janina + Władysław Gaiccy

godz. 18:00                1) + Jerzy Klarzyński – od sąsiadów z klatki

                                    2) + Ireneusz Wójcik + Antonina Wójcik + Jan + Stanisława + Wiesława Tracz

Czwartek

godz. 7:00                  + Marek Iwański – od kolegów i koleżanek z wydziału

godz. 18:00                1) Przez pośrednictwo Matki Bożej i św. Kazimierza Królewicza o potrzebne łaski, szczególnie łaskę zdrowia, dla Michała z okazji 22 urodzin i Grzegorza z okazji imienin

                                    2) + Stanisław r. śm. + Emilian + Piotr Marzec + Natalia r. śm. + Edward Ciosek + Balbina + Ludwig Zdańscy

Piątek

godz. 7:00                  + Stanisław Wosiek – od sąsiadów

godz. 18:00                1) + Lucyna + Halina + Władysław + Maciej Czechowscy

                                    2) + ks. Andrzej Sala

Sobota

godz. 7:00                 

godz. 18:00                1) + Aleksander Kasprzyk 8 r. śm.

2) + Krystyna Domagalska i zm. z rodz. Murczyńskich i Domagalskich

Niedziela

godz. 7:00                  + ks. Jan Taras + Zofia + Stefan Taras + Wacław Wołowski + Janina Walasek

godz. 9:00                  Za parafian

godz. 10:30                1) + Stanisława + Stanisław Sitarscy

godz. 12:00                1) Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny oraz szczęśliwe rozwiązanie i potrzebne łaski dla mamy i jej dziecka

                                    2) + Zbigniew Bieniek 9 r. śm.

godz. 18:00                + zm. z rodz. Gryzów + Józef + Janina + Ryszard + Zbigniew + Jadwiga + Aniela Lewandowska