WAŻNA INFORMACJA 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w naszym kościele na nabożeństwie może przybywać 80 osób. Pierwszeństwo mają osoby, których intencja jest ofiarowywana na danej Mszy Świętej. Prosimy przestrzegać zarządzenia, aby nie dochodziło do sytuacji konfliktowych czy też obowiązku uiszczenia obowiązującej kary finansowej.

Ksiądz Biskup udziela dyspensy osobom w podeszłym wieku, osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura itp.), dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę, osobom, które czują obawę przed zarażeniem. Prosi się, aby osoby te przeżyły Mszę Świętą w domach, oglądając ją w telewizji bądź też wysłuchując w radio. Nie przychodząc do świątyni, również w Niedzielę i święta, nie popełniają grzechu.

 

Msze święte możesz obejrzeć online np: 

https://dominikanie.pl/

https://www.youtube.com/user/archidiecezjalodzka/featured msze  Abp Grzegorza Rysia Przewodniczącego Komisji Episkopatu do spraw Nowej Ewangelizacji - codziennie o 7:30, niedziela 9:00

https://diecezjasandomierska.pl/ -codziennie o godz 18, niedziela 11.15

 

Moi ukochani Parafianie!
Czas pandemii jest dla nas wszystkich bardzo trudnym doświadczeniem. Z powodu bezpieczeństwa ograniczona jest także liczba wiernych na Mszy Świętej. Z tego powodu brak jest ofiar składanych na tacę, która jest wsparciem dla funkcjonowania naszej Parafii. Prace dotychczas wykonane w naszej świątyni cieszą oczy i radują serce. Firma, która wykonała prace zaufała nam, że Parafia w miarę możliwości spłaci swoje zadłużenie. Proszę o wsparcie materialne dla naszej Parafii, abyśmy zmniejszyli swoje zadłużenie względem firmy i nie stracili zaufania potrzebnego do dalszego realizowania prac w kościele. Ofiary można przynosić jak dotychczas do zakrystii przed Mszą Świętą, bądź też przesłać na konto parafialne podane poniżej. Proszę także o telefoniczne przekazywanie tej informacji sąsiadom. Za zrozumienie powagi sytuacji i otwartość Waszych serc składam – Bóg zapłać! Polecam Was w modlitwie, szczególnie opiece Królowej Polski i naszego patrona św. Kazimierza Królewicza!

Konto
Parafia rzym.-kat. pw. św. Kazimierza Królewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim:
PKO SA 16 12405035 1111 0010 6706 3889

 

Poniedziałek

godz. 7:00                  + Kazimiera + Józef Chmiel + Czesław Fietko i zm. z rodz. Chmielów i Chałupczaków

godz. 18:00                1) + Helena Chodakowska + Helena Dorociak

                                    2) + Jerzy Słomka 1 r. śm.

                       

Wtorek – Rekolekcje Wielkopostne

godz. 7:00                  Władysława – Teresa, Marian Stefańscy

godz. 18:00                1) Przez pośrednictwo Matki Bożej i św. Kazimierza Królewicza o potrzebne łaski, szczególnie łaskę zdrowia, dla Magdaleny Starosielec z okazji 30 urodzin

                                    2) + Małgorzata Wierzbińska 1 r. śm.                      

Środa – Rekolekcje Wielkopostne

godz. 7:00                  + Kazimiera Piotrowska

godz. 18:00                1) + Krystyna Sabat 1 r. śm.

                                    2) + Michał Musiał

Czwartek – Rekolekcje Wielkopostne

godz. 7:00                  + Bronisława r. śm. + Kazimierz Tracz + Stanisława + Stanisław + Antoni Rożek

godz. 18:00                1) + Franciszek Kwiatkowski i zm. z rodz. Kwiatkowskich i Kapanowskich

                                    2) + Grzegorz Lisowski 15 r. śm. i zm. z rodz. Lisowskich, Mazurów, Warychów

Piątek

godz. 7:00                  Przez pośrednictwo Matki Bożej i św. Kazimierza Królewicza o potrzebne łaski, szczególnie łaskę zdrowia, dla Marianny

godz. 18:00                1) O błogosławieństwo Boże dla Wspólnoty Trudnych Małżeństw „Sychar”

2) + Jerzy Zagożdżon r. śm.

Sobota – II Kaziuki Ostrowieckie

godz. 7:00                  + Wacława Peterson + Barbara Tabaka

godz. 18:00                1) Wynagradzająca za grzechy popełnione przeciwko Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny – od Rycerstwa Niepokalanej

2) Przez pośrednictwo Matki Bożej i św. Kazimierza Królewicza o potrzebne łaski dla Kół Żywego Różańca

Niedziela – II Kaziuki Ostrowieckie

godz. 7:00                  + Józefa + Julia Kosmala + Katarzyna + Florian Ślifierzi zm. z rodz.

godz. 9:00                  Za parafian

godz. 10:30                + Jadwiga + Mieczysław Bosiak i zm. z rodz. Krupów i Bosiaków

godz. 12:00                1) Przez pośrednictwo Matki Bożej i św. Kazimierza Królewicza o potrzebne łaski, szczególnie łaskę zdrowia, dla Jana z okazji 70 urodzin

                                    2) Dziękczynna parafianom parafii św. Kazimierza Królewicza za modlitwę z prośbą o dalszą modlitwę o łaskę zdrowia

3) + Aniela Armata – od sąsiadów z kl. 5

4) + Kazimierz Spelak

godz. 18:00    + Stanisław Łebek + Zofia + Wacław