WAŻNA INFORMACJA 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w naszym kościele na nabożeństwie może przybywać 80 osób. Pierwszeństwo mają osoby, których intencja jest ofiarowywana na danej Mszy Świętej. Prosimy przestrzegać zarządzenia, aby nie dochodziło do sytuacji konfliktowych czy też obowiązku uiszczenia obowiązującej kary finansowej.

Ksiądz Biskup udziela dyspensy osobom w podeszłym wieku, osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura itp.), dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę, osobom, które czują obawę przed zarażeniem. Prosi się, aby osoby te przeżyły Mszę Świętą w domach, oglądając ją w telewizji bądź też wysłuchując w radio. Nie przychodząc do świątyni, również w Niedzielę i święta, nie popełniają grzechu.

 

Msze święte możesz obejrzeć online np: 

https://dominikanie.pl/

https://www.youtube.com/user/archidiecezjalodzka/featured msze  Abp Grzegorza Rysia Przewodniczącego Komisji Episkopatu do spraw Nowej Ewangelizacji - codziennie o 7:30, niedziela 9:00

https://diecezjasandomierska.pl/ -codziennie o godz 18, niedziela 11.15

 

Moi ukochani Parafianie!
Czas pandemii jest dla nas wszystkich bardzo trudnym doświadczeniem. Z powodu bezpieczeństwa ograniczona jest także liczba wiernych na Mszy Świętej. Z tego powodu brak jest ofiar składanych na tacę, która jest wsparciem dla funkcjonowania naszej Parafii. Prace dotychczas wykonane w naszej świątyni cieszą oczy i radują serce. Firma, która wykonała prace zaufała nam, że Parafia w miarę możliwości spłaci swoje zadłużenie. Proszę o wsparcie materialne dla naszej Parafii, abyśmy zmniejszyli swoje zadłużenie względem firmy i nie stracili zaufania potrzebnego do dalszego realizowania prac w kościele. Ofiary można przynosić jak dotychczas do zakrystii przed Mszą Świętą, bądź też przesłać na konto parafialne podane poniżej. Proszę także o telefoniczne przekazywanie tej informacji sąsiadom. Za zrozumienie powagi sytuacji i otwartość Waszych serc składam – Bóg zapłać! Polecam Was w modlitwie, szczególnie opiece Królowej Polski i naszego patrona św. Kazimierza Królewicza!

Konto
Parafia rzym.-kat. pw. św. Kazimierza Królewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim:
PKO SA 16 12405035 1111 0010 6706 3889

 

Poniedziałek

godz. 7:00                   + Stanisław Serwicki – od bratowej Janiny Serwickiej z synem

godz. 18:00                 1) + Leokadia Zieja – greg. (13)

                                    2) + ks. Andrzej Sala

                                  

Wtorek

godz. 7:00                   + Leokadia Zieja – greg. (14)

godz. 18:00                 1) + Genowefa 25 r. śm. + Władysław Ziarek i zm. z rodz. Ziarków, Młynarczyków, Wajszczyków, Królów, Pastuszków

                                    2) + Leszek Kowalski – od kolegów energetyków z Solidarności

                                  

Środa

godz. 7:00                   + Leokadia Zieja – greg. (15)

godz. 18:00                 1) + Jan Ziomkowski + Bronisława + Andrzej Suliccy

                                    2) + Krystyna + Stefan Jastrząb

Czwartek

godz. 7:00                   + Leokadia Zieja – greg. (16)

godz. 18:00                 1) + Jan Lasota 19 r. śm. + Janina + Bronisław Wesołowscy
+ Krystyna + Stanisław Grudzień + Stanisław Barański
+ Stanisław Tomaszewski + Andrzej Paluch

                                    2) + Teresa Kaniewska 4 r. śm. + Zdzisław + Ireneusz + Zdzisław

Piątek

godz. 7:00                   + Leokadia Zieja – greg. (17)

godz. 18:00                 1) + Henryk Węsek

                                    2) + Jadwiga Wodzyńska – od rodziny Lubowieckich

Sobota

godz. 7:00                   + Leokadia Zieja – greg. (18)

godz. 18:00                 1) + Agnieszka + Kazimierz Grześkiewicz + Jan + Cecylia Janda

2) + Józef + Janina + Ryszard + Zbigniew + Jadwiga Gryz + Aniela Lewandowska

Niedziela

godz. 7:00                   Przez pośrednictwo Matki Bożej Fatimskiej i św. Kazimierza Królewicza o Boże błogosławieństwo i szybki powrót do zdrowia dla Grażyny Lipiec

godz. 9:00                   Za parafian

godz. 10:30                 1) Przez pośrednictwo Matki Bożej Fatimskiej i św. Kazimierza Królewicza o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Julii Marzec z okazji 18 urodzin i Jakuba Górskiego z okazji 18 urodzin

                                    2) + Leokadia Zieja – greg. (19)

godz. 12:00                 + Krystyna Rutkowska – od chrześnicy Renaty Skóra z rodziną
z Ożarowa

godz. 18:00                 + Mariusz Wojciechowski