WAŻNA INFORMACJA 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w naszym kościele na nabożeństwie może przybywać 80 osób. Pierwszeństwo mają osoby, których intencja jest ofiarowywana na danej Mszy Świętej. Prosimy przestrzegać zarządzenia, aby nie dochodziło do sytuacji konfliktowych czy też obowiązku uiszczenia obowiązującej kary finansowej.

Ksiądz Biskup udziela dyspensy osobom w podeszłym wieku, osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura itp.), dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę, osobom, które czują obawę przed zarażeniem. Prosi się, aby osoby te przeżyły Mszę Świętą w domach, oglądając ją w telewizji bądź też wysłuchując w radio. Nie przychodząc do świątyni, również w Niedzielę i święta, nie popełniają grzechu.

 

Msze święte możesz obejrzeć online np: 

https://dominikanie.pl/

https://www.youtube.com/user/archidiecezjalodzka/featured msze  Abp Grzegorza Rysia Przewodniczącego Komisji Episkopatu do spraw Nowej Ewangelizacji - codziennie o 7:30, niedziela 9:00

https://diecezjasandomierska.pl/ -codziennie o godz 18, niedziela 11.15

 

Moi ukochani Parafianie!
Czas pandemii jest dla nas wszystkich bardzo trudnym doświadczeniem. Z powodu bezpieczeństwa ograniczona jest także liczba wiernych na Mszy Świętej. Z tego powodu brak jest ofiar składanych na tacę, która jest wsparciem dla funkcjonowania naszej Parafii. Prace dotychczas wykonane w naszej świątyni cieszą oczy i radują serce. Firma, która wykonała prace zaufała nam, że Parafia w miarę możliwości spłaci swoje zadłużenie. Proszę o wsparcie materialne dla naszej Parafii, abyśmy zmniejszyli swoje zadłużenie względem firmy i nie stracili zaufania potrzebnego do dalszego realizowania prac w kościele. Ofiary można przynosić jak dotychczas do zakrystii przed Mszą Świętą, bądź też przesłać na konto parafialne podane poniżej. Proszę także o telefoniczne przekazywanie tej informacji sąsiadom. Za zrozumienie powagi sytuacji i otwartość Waszych serc składam – Bóg zapłać! Polecam Was w modlitwie, szczególnie opiece Królowej Polski i naszego patrona św. Kazimierza Królewicza!

Konto
Parafia rzym.-kat. pw. św. Kazimierza Królewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim:
PKO SA 16 12405035 1111 0010 6706 3889

 

Poniedziałek – Uroczystość Objawienia Pańskiego

godz. 7:00                   + Leokadia Zieja – greg. (6)

godz. 9:00                   Za parafian

godz. 10:30                 + Genowefa + Stanisław + Karol Wieczerzak + Władysława
+ Edmund Tutaj

godz. 12:00                 + Edward Wilk

godz. 18:00                 + Marianna Bańda – od sąsiadki Elżbiety Szydłowskiej z rodziną

                                  

Wtorek

godz. 7:00                   + Leokadia Zieja – greg. (7)

godz. 18:00                 1) + Stanisław Serwicki – od sąsiadów z bl. 17

                                    2) + Bronisława + Andrzej Suliccy + Jan Ziomkowski

                                  

Środa

godz. 7:00                   + Leokadia Zieja – greg. (8)

godz. 18:00                 1) Dziękczynna za przebytą operację z prośbą, przez pośrednictwo Matki Bożej Fatimskiej i św. Kazimierza Królewicza, o Boże błogosławieństwo i szczęśliwą następną operację dla Jadwigi

                                    2) + Leszek Kowalski – od syna Marcina i wnucząt

Czwartek

godz. 7:00                   + Leokadia Zieja – greg. (9)

godz. 18:00                 1) + Aleksander Sitko 21 r. śm. + Dorota i zm. z rodz. Sitków i Pasków

                                    2) + Edyta + Julianna + Jan + Marian Gorczyca + Jan + Adam Nowak

Piątek

godz. 7:00                   + Leokadia Zieja – greg. (10)

godz. 18:00                 1) + Stanisław Kasprzyk 23 r. śm.

                                    2) + Marianna Pytlak – od rodz. Pytlaków z Szydłowca

Sobota

godz. 7:00                   + Leokadia Zieja – greg. (11)

godz. 18:00                 1) + Ewa 4 r. śm. + Jan + Dariusz Opala + Helena + Władysław Pajda

2) + Jerzy Mazur 1 r. śm.

Niedziela – Chrztu Pańskiego

godz. 7:00                   + z rodz. Syrków i Mruków

godz. 9:00                   Za parafian

godz. 10:30                 1) + Jan Sokołowski 7 r. śm. + Ewa Bogdańska + Józef + Marianna Rogala

                                    2) + Wanda Kolczuga 1 r. śm.

godz. 12:00                 + Leokadia Zieja – greg. (12)

godz. 18:00                 + Marcin + Helena + Marian + s. Marcin Rycąbel + Marian Grabowiec i zm. z rodz. Rycąblów i Grabowców