WAŻNA INFORMACJA 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w naszym kościele na nabożeństwie może przybywać 80 osób. Pierwszeństwo mają osoby, których intencja jest ofiarowywana na danej Mszy Świętej. Prosimy przestrzegać zarządzenia, aby nie dochodziło do sytuacji konfliktowych czy też obowiązku uiszczenia obowiązującej kary finansowej.

Ksiądz Biskup udziela dyspensy osobom w podeszłym wieku, osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura itp.), dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę, osobom, które czują obawę przed zarażeniem. Prosi się, aby osoby te przeżyły Mszę Świętą w domach, oglądając ją w telewizji bądź też wysłuchując w radio. Nie przychodząc do świątyni, również w Niedzielę i święta, nie popełniają grzechu.

 

Msze święte możesz obejrzeć online np: 

https://dominikanie.pl/

https://www.youtube.com/user/archidiecezjalodzka/featured msze  Abp Grzegorza Rysia Przewodniczącego Komisji Episkopatu do spraw Nowej Ewangelizacji - codziennie o 7:30, niedziela 9:00

https://diecezjasandomierska.pl/ -codziennie o godz 18, niedziela 11.15

 

Moi ukochani Parafianie!
Czas pandemii jest dla nas wszystkich bardzo trudnym doświadczeniem. Z powodu bezpieczeństwa ograniczona jest także liczba wiernych na Mszy Świętej. Z tego powodu brak jest ofiar składanych na tacę, która jest wsparciem dla funkcjonowania naszej Parafii. Prace dotychczas wykonane w naszej świątyni cieszą oczy i radują serce. Firma, która wykonała prace zaufała nam, że Parafia w miarę możliwości spłaci swoje zadłużenie. Proszę o wsparcie materialne dla naszej Parafii, abyśmy zmniejszyli swoje zadłużenie względem firmy i nie stracili zaufania potrzebnego do dalszego realizowania prac w kościele. Ofiary można przynosić jak dotychczas do zakrystii przed Mszą Świętą, bądź też przesłać na konto parafialne podane poniżej. Proszę także o telefoniczne przekazywanie tej informacji sąsiadom. Za zrozumienie powagi sytuacji i otwartość Waszych serc składam – Bóg zapłać! Polecam Was w modlitwie, szczególnie opiece Królowej Polski i naszego patrona św. Kazimierza Królewicza!

Konto
Parafia rzym.-kat. pw. św. Kazimierza Królewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim:
PKO SA 16 12405035 1111 0010 6706 3889

 

Poniedziałek

godz. 7:00                   + Henryk Piotrowski – 15 r. śm.

godz. 18:00                 1) Przez pośrednictwo Matki Bożej Fatimskiej i św. Kazimierza Królewicza o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski, łaskę zdrowia dla Czesławy

                                    2) + Ireneusz 5 r. śm. + Teresa + Zdzisław + Zdzisław Kaniewscy

                                    3) + Teresa Choina

                                  

Wtorek

godz. 7:00                   + Julian Maj 23 r. śm. i zm. z rodz. Majów i Marczewskich

godz. 18:00                 1) + Stefan Wójcik 2 r. śm. i zm. z rodz. Wójcików, Surowców, Sikorów

                                    2) + Władysław 30 r. śm. + Jan + Tadeusz Łyś + Marianna + Julian + Jadwiga Chochół + Jan Rogaliński

                                  

Środa – Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki

godz. 8:00                   + Leokadia Zieja – greg. (1)

godz. 10:30                 + Marcin Widerski

godz. 12:00                 Przez pośrednictwo Matki Bożej Fatimskiej i św. Kazimierza Królewicza o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Damiana z okazji 30 urodzin

godz. 18:00                 Przez pośrednictwo Matki Bożej Fatimskiej i św. Kazimierza Królewicza o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski, łaskę zdrowia dla Tadeusza Świstak

Czwartek

godz. 7:00                   + Leokadia Zieja – greg. (2)

godz. 18:00                 1) + Jerzy Glibowski – od uczestników warsztatów z ul. Żabiej

                                    2) + Pelagia + Józef + Henryk Sałapa

Piątek

godz. 7:00                   + Leokadia Zieja – greg. (3)

godz. 18:00                 1) O błogosławieństwo Boże dla Wspólnoty Trudnych Małżeństw „Sychar”

                                    2) + Mieczysław Przydatek 15 r. śm.

Sobota

godz. 7:00                   + Leokadia Zieja – greg. (4)

godz. 18:00                 1) + Michał Musiał

2) + Koła Żywego Różańca

3) Wynagradzająca za grzechy popełnione przeciwko Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny

Niedziela

godz. 7:00                   + Leokadia Zieja – greg. (5)

godz. 9:00                   Za parafian

godz. 10:30                 Przez pośrednictwo Matki Bożej Fatimskiej i św. Kazimierza Królewicza o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Sylwestra Krakowiak z okazji 40 urodzin

godz. 12:00                 + Krystyna Rutkowska – od rodziny Tabaków, Dziedurów z Ożarowa

godz. 18:00                 + Jadwiga + Henryk Kwiecień i zm. z rodz.