Zapraszamy na naszą stronę facebookowa 584ac2d03ac3a570f94a666d

 

Legion Maryi p.w. Matki Bożej Fatimskiej
Kierownik duchowy - ks. Marek Dziuba
Legion Maryi w naszej parafii istnieje od 2003 roku. Nasze Prezydium liczy 17 członków czynnych i 11 wspierających.
Spotykamy się w każdy wtorek o godzinie 16 w salce na plebanii.
Praca członków aktywnych polega na:
docieraniu do osób potrzebujących opieki, wsparcie duchowego, samotnych, chorych w domach i szpitalu
wykonujemy prace porządkowe przy parafii, rozprowadzamy opłatki i inne zlecenia kierownika duchowego
Członkowie wspierający modlą się w domu w intencji Legionu Maryi.
Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do przyjścia do nas. Można być członkiem aktywnym lub wspierającym.

 

lm202211 2

 

W piątek 11 listopada Legion Maryi przeżywał swój doroczny zlot generalny. Tym razem legioniści z Pułanek, Gutwinu, Kunowa i naszej parafii spotkali się w kościele św. Kazimierza Królewicza na Pułankach.
Mszę św. koncelebrowali ks. Marek Dzióba i ks. Witold Garbuliński, a homilię wygłosił diecezjalny opiekun duchowy LM ks. Rafał Cudziło, który podkreślił potrzebę poddawania ciągłej samoocenie swojej postawy w służbie Maryi.
Zlot służy lepszemu poznaniu się oraz wzmocnieniu ducha jedności i serdeczności w rodzinie legionowej, dlatego jak zawsze po modlitwach legionowych i Mszy Świętej kontynuowano spotkanie w sali parafialnej na agapie".

 

 

Legion Maryi – jest katolickim ruchem apostolstwa świeckich, działającym pod duchowym przewodnictwem kapłanów. Na uwagę zasługuje fakt, że powstał on 44 lata przed ogłoszeniem soborowego Dekretu o Apostolstwie Świeckich.

Legion Maryi powstał 7 września 1921 roku w Dublinie, stolicy Irlandii. Założycielem Legionu był Irlandczyk Frank Duff (1889-1980). Legion ma pomagać Maryi w doprowadzaniu wszystkich dusz do Chrystusa, Legion ma być armią, która zdobywa świat dla Chrystusa przez Maryję.

Istnieją dwa rodzaje członkostwa w Legionie: członkowie aktywni i pomocniczy. Praca członków aktywnych polega na docieraniu do coraz szerszych kręgów ludzi, niesieniu im wsparcia duchowego, ułatwianiu kontaktu z kapłanem, rozmowach na tematy religijne, odwiedzaniu samotnych i chorych w szpitalach, domach opieki, odwiedzaniu więzień i schronisk dla nieletnich, pomocy przy organizacji Dnia Chorych w parafii, przygotowywaniu do sakramentów dzieci i dorosłych (katecheza indywidualna), rozprowadzaniu prasy i książek katolickich, prowadzeniu grup dziecięcych i młodzieżowych Legionu Maryi. Natomiast członkowie pomocniczy mają obowiązek modlitwy w intencji rozwoju Legionu Maryi i uczestniczenia w zebraniach raz w miesiącu.

 

Opiekunem wspólnoty jest ks. Marek Dziuba

Zapisz się do szkoły Maryi    
Jest wiele szkól maryjnych, a jedną z nich - Legion Maryi. To świecka wspólnota apostolska pracująca w parafii pod kierownictwem proboszcza. Celem Legionu jest uwielbienie Boga i uświęcenie jego członków przez modlitwę i czynną pracę apostolską. Patronką Legionu jest Maryja Niepokalana. Legion opiera się na zawierzeniu Maryi i naśladowaniu Jej pokory, troskliwości i pełnego poświęcenia. Zaufanie Legionu wobec Maryi jest bezgraniczne poprzez świadomość, że Bóg swoim postanowieniem udzielił Maryi wyjątkowej mocy. Maryja jest więc szczególnym narzędziem łaski. To do Niej legioniści się zwracają, szukając umocnienia, pomocy, pociechy w utrapieniach oraz pouczeń, by nie błądzić. Dzięki zjednoczeniu z Maryją skuteczniej zbliżają się do Boga i stają się bardziej otwarci na Jego łaskę.

27 marca 2014r.  Stolica Apostolska zatwierdziła kolejny ruch kościelny.
Na całym świecie spotykają się co tydzień tysiące grup należących do tego ruchu – przypomniał tego dnia sekretarz Papieskiej Rady ds. Świeckich biskup Josef Clemens i wręczył jego przedstawicielom dekret tej dykasterii, uznający Legion Maryi za międzynarodowe stowarzyszenie wiernych z osobowością prawną zgodną z prawem kanonicznym.

     Podstawową jednostką Legionu Maryi jest prezydium. Każde obiera sobie nazwę, nawiązując do tytułu Najświętszej Maryi Panny. Przy naszej parafii prezydium Legionu Maryi powstało 25 V 2003r. i przybrało nazwę Matki Bożej Fatimskiej. Każde prezydium ma kapłana - opiekuna duchowego. Opiekunem naszego prezydium został ks. proboszcz Andrzej Sala, a gdy 21 XI 2004 r. przy naszej parafii została powołana rada wyższa Legionu Maryi – kuria,  która obrała imię Matki Bożej Miłosierdzia,  decyzją biskupa  ks. proboszcz Andrzej Sala został jej opiekunem duchowym. Obecnie nasze prezydium liczy 16 członków czynnych i 11- wspierających. Praca i działalność Legionu Maryi to przede wszystkim ewangelizacja i niesienie różnorakiej pomocy potrzebującym (oprócz pomocy materialnej).

Spotykamy się we wtorki (w okresie letnim od maja do września) o 18. 30 - po Mszy Świętej , a w okresie zimowym o 16.30 (przed Msza Świętą) w salce na plebani.

Członkiem Legionu Maryi może być każdy, kto świadomy jest swojego miejsca w Kościele katolickim, niezależnie od wieku, wykształcenia, wykonywanego zawodu czy posiadanej wiedzy religijnej.

Przyjdź, zobacz, pomódl się we wspólnocie, może Maryja potrzebuje również Ciebie? Odpowiedz Jej: „Tak”, jak Ona w czasie Zwiastowania. Zawierz Jej swoje życie, rodzinę, problemy, troski, bóle i radości, a Ona otoczy Cię swoim płaszczem, utuli w swoich ramionach, poprowadzi do Swego Syna Jezusa Chrystusa.
                                Ave Maryja!  

Świętowanie 100- lecia świętowanie Legionu Maryi

Mszą Świętą , w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia,Legion Maryi z naszej parafii rozpoczął świętowanie 100- lecia swojego istnienia. Po Mszy Świętej odbyło się nabożeństwo podczas którego legioniści dziękowali za 100 lat Legionu Maryi, prosili o dalsze łaski oraz ponowili przyrzeczenia. Dziękujemy za Waszą modlitwę i oddanie parafii.

2021128 1

2021128 2

2021128 3

2021128 4

2021128 5

2021128 6

2021128 7

2021128 8

2021128 9

2021128 10

 

Doroczny Zlot Generalny

W dniu 18 listopada 2018roku Legion Maryi Kurii Ostrowiec Świętokrzyski przeżywał uroczystość Dorocznego Zlotu Generalnego oraz piątą rocznicę powstania Prezydium Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Kunowie, przy parafii św. Władysława, której proboszczem jest ks. Jerzy Ejchler.
Uroczystość rozpoczęła się o godz. 16 modlitwami wstępnymi LM oreaz częścią chwalebną Różańca Świętego.. O 16.30 rozpoczęła się uroczysta Msza Święta, którą celebrował opiekun duchowy Komicjum LM w Tarnobrzegu - ks. Rafał Cudziło.
W koncelebrze uczestniczyli także kierownicy duchowi prezydiów LM: ks. Mirosław Nakonieczny, ks. proboszcz Piotr Zwoliński oraz miejscowy opiekn prezydium LM ks. Damian Zieliński.

W uroczystościach wzieli udział legioniści z prezydiów należących do Kurii LM w Ostrowcu Św.
Swoją obecnością zaszczyciła nas prezydent Komicjum LM w Tarnobrzegu- siostra Kazimiera Malinowska oraz wiceprezydent - siostra Teresa Gondek.

Po zakończeniu Mszy Św. i modlitwach końcowych wszyscy legioniści wraz z kapłanami przeszli na salkę przy plebanii na agapę.

Teresa Wajszczyk

 

l201811 1    l201811 2    l201811 3 

Doroczna główna uroczystość Legionu Maryi

           10 marca 2018 roku w naszej parafii odbyła się doroczna główna uroczystość Legionu Maryi, która nosi nazwę acies. Podczas tej uroczystości legioniści odnawiają poświęcenie się Matce Bożej, wypowiadając osobiście następujące słowa: Jestem całkowicie Twój, moja Królowo, moja Matko, i wszystko, co posiadam, jest Twoje.

            W tym roku święto legionowe zostało połączone z 15. rocznicą powstania LM przy naszej parafii. Uczestniczyło w nim ponad 40 legionistów z dwóch parafii ostrowieckich oraz z Opatowa, Kunowa i Waśniwa, które razem tworzą kurię. Obecnie opiekunem duchowym Prezydium pod wezwaniem Matki Bożej Fatimskiej oraz Kurii pod wezwaniem Matki Bożej Miłosierdzia jest proboszcz ks. Marek Dzióba.

            Mszy Świętej koncelebrowanej przewodniczył diecezjalny opiekun duchowy LM ks. Rafał Cudziło. Obecny był również opiekun duchowy z parafii św. Michała Archanioła ks. Mirosław Nakonieczny oraz proboszcz naszej parafii ks. Marek Dzióba.

            Znakami znaczącego wydarzenia w naszej świątyni były sztandary, vexillum i ołtarzyk Niepokalanej. Uroczystość w kościele zakończył wspólny śpiew diecezjalnego hymnu LM, po którym uczestnicy przeszli na plebanię na skromną agapę.

20180311 1l    20180311 2l    20180311 3l    20180311 4l    20180311 5l    20180311 6l    20180311 8l    20180311 9l    20180311 10l    20180311 11l

                                                      

Spotkanie z 2014 roku. 

 

2L     4L

 

3L    6L 

 

5L    7L