Zapraszamy na naszą stronę facebookowa 584ac2d03ac3a570f94a666d

 

 

Rys historyczny Parafii

 

W 1982 r. władze państwowe wyraziły zgodę na budowę domu katechetycznego. Budynek ten wraz z mieszkaniami dla księży został wzniesiony w 1984 r. W grudniu 1982 r. przystąpiono do składania drewnianego baraku - zaplecza, który stał się kaplicą. Pierwsza Msza święta połączona z poświęceniem krzyża na placu została odprawiona 13 lutego 1983 r. Dnia 20 lutego 1983 r. bp E. Materski poświęcił kaplicę pw. św. Kazimierza. Duszpasterzem mianował ks. Henryka Żółciaka, późniejszego pierwszego proboszcza tej parafii, która została erygowana dekretem z dnia 14 stycznia 1984 r. W 1986 r. władze państwowe wyraziły zgodę na budowę kościoła. 3 marca 1997 r. parafia po trzynastu latach starań otrzymała ziemię pod budowę kościoła. Budowę nowej świątyni rozpoczął w 1997 r. ks. Andrzej Sala - proboszcz parafii w latach 1992-2016. 13 kwietnia 2008 r. podczas nabożeństwa dziękczynnego zakończono sprawowanie kultu Bożego w drewnianej kaplicy. Najświętszy Sakrament został uroczyście przeniesiony do nowej świątyni, której poświęcenia dokonał bp Andrzej Dzięga.