Zapraszamy na naszą stronę facebookowa 584ac2d03ac3a570f94a666d

 

                  KANCELARIA PARAFIALNA

Kancelaria parafialna czynna jest w dni od wtorku do piątku  po Mszy świętej o godzinie 7 oraz  po Mszy świętej o godzinie 18.

 

 

 

 

 

Sakrament Chrztu

 

Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody udzielając im chrztu w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego...(Mt 28, 19)

Chrzest jest pierwszym i najważniejszym sakramentem wprowadzającym w życie samego Boga oraz w Jego Kościół. Sakramentu chrztu świętego udzielamy w naszej parafii w niedziele na Mszy Świętej o godz. 9:30, lub po Mszy Świętej o godz. 12:15. Chrzest dziecka zgłaszają rodzice w kancelarii parafialnej co najmniej - dwa tygodnie wcześniej (w wypadku zagrożenia życia w każdej chwili).

Należy przedstawić:

 • akt urodzenia dziecka z USC;
 • dowód osobisty rodzica;
 • świadectwo sakramentu małżeństwa rodziców dziecka (jeśli ślub odbył się poza naszą parafią);
 • pozwolenie pisemne proboszcza dla rodziców chrzestnych oraz dane personalne chrzestnych z dokładnym adresem;
 • zgoda proboszcza parafii (jeśli rodzice nie są parafianami naszej parafii).

Przypominamy, że Rodzicami Chrzestnymi nie mogą być:

 • Niewierzący czy osoby innej wiary;
 • Osoby niepraktykujące;
 • Żyjący na kontrakcie cywilnym lub bez żadnego ślubu;
 • Osoby, które nie przyjęły sakramentu bierzmowania;
 • Prowadzący gorszący tryb życia.

Obowiązki osób podejmujących funkcję rodzica chrzestnego określa Kodeks Prawa Kanonicznego (kanony 872-874)

 

Sakrament Bierzmowania

 

Wkładali (Apostołowie) na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego... (Dz 8, 14-17)

Bierzmowanie umacnia w przyjmującym wiarę, aby świadczyć słowem i życiem o Jezusie Chrystusie oraz obdarza darem Ducha Świętego. Przygotowanie do bierzmowania w naszej parafii odbywa się w cyklu trzyletnim. Dla gimnazjalistów rozpoczęcie cyklu odbywa się na początku I klasy. Przygotowania prowadzi ks. Patryk Kowalik.

 

Sakrament Pokuty i Pojednania

 

Weźmijcie Ducha Świętego! Którym grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie są im zatrzymane... (J 20, 22-23)

Wszystkie, nawet najcięższe grzechy po chrzcie popełnione, Pan Bóg w swoim nieograniczonym miłosierdziu, żałującemu za nie człowiekowi odpuszcza. Wielką pomocą w przygotowaniu się do sakramentu pokuty i pojednania służy rachunek sumienia. Możliwość spowiedzi jest codziennie w godzinach od 7:00 do 7:30 oraz od 18:00 do 18:30. Zachęcamy do korzystania z tej formy spotkania z Jezusem Chrystusem, który czeka ze swoją miłością przebaczającą na każdego. Istnieje możność dłuższej rozmowy ze spowiednikiem.

 

Sakrament Namaszczenia Chorych

 

Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone ... (Jk 5, 14-15)

Szczególnej pomocy Bożej potrzebuje człowiek w czasie ciężkiej choroby, a zwłaszcza w niebezpieczeństwie śmierci. Zapraszając kapłana z posługą do chorego przygotujmy: stół nakryty białym obrusem, na nim krzyż i świeca. Chorych można zgłaszać w kancelarii parafialnej lub w zakrystii. Regularnie odwiedzamy chorych, zgłaszanych wcześniej w każdy pierwszy piątek miesiąca od godz. 9:00. Nagłe przypadki można zgłaszać o każdej porze dnia.

 

Sakrament Małżeństwa

 

Co Bóg złączył człowiek niech nie rozdziela ... (Mt 19, 6)

Sakramentalne Małżeństwo jest miejscem i sposobem uświęcania się i wzajemnego pomagania w drodze do Boga. Narzeczeni, którzy chcą zawrzeć sakramentalny związek małżeński, są proszeni o zgłoszenie się do kancelarii parafialnej na trzy miesiące przed wybranym terminem ślubu i przynoszą ze sobą:

 • aktualną metrykę chrztu (z datą wystawienia maksymalnie trzy miesiące wcześniej);
 • świadectwo bierzmowania;
 • świadectwo ukończenia katechezy z ostatniej klasy szkoły podstawowej i średniej;
 • świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego;
 • zaświadczenie z Poradni Życia Rodzinnego;
 • dowód osobisty;
 • zaświadczenie z USC stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcia małżeństwa (małżeństwo konkordatowe);
 • wdowcy - akt zgonu współmałżonka z USC;
 • jeżeli oboje narzeczeni są spoza naszej parafii przynoszą zgodę od jednego z proboszczów na spisanie protokołu i pobłogosławienia małżeństwa.

 

Sakrament Kapłaństwa

 

To czyńcie na moją pamiątkę ... (Łk 22, 19)

Władzę Sakramentalną otrzymaną od Pana Jezusa Apostołowie przekazali swoim następcom: biskupom i kapłanom. Władza jaką daje ten Sakrament dzieli się na trzy stopnie:

 • pełną władzę kapłańską mają biskupi, którzy są prawdziwymi następcami Apostołów. Biskupi stoją na straży czystości wiary i życia moralnego wiernych, nauczają
  i kierują powierzonymi przez papieża diecezjami. Mogą oni sprawować wszystkie sakramenty;
 • biskupom pomagają kapłani, którzy uczą wiernych prawd wiary i zasad moralnych. Kapłani nie mogą udzielać bez zgody biskupa Sakramentu Bierzmowania;
 • mniejszy zakres władzy kapłańskiej mają diakoni, którzy współpracują z biskupami i kapłanami. Mogą oni udzielać Chrztu, Komunii, głosić Słowo Boże, błogosławić małżeństwa, przewodniczyć nabożeństwom i obrzędom pogrzebowym.

 W każdy I czwartek mięsiąca modlimy się o nowe i święte powołania kapłańskie i zakonne.

 

Pogrzeb chrześcijański

 

Rodzina zmarłego zgłasza pogrzeb w kancelarii parafialnej po uzgodnieniu wszystkich spraw z administracją cmentarza.

Wymagane dokumenty:

 • akt zgonu (USC);
 • zaświadczenie o przyjęciu Sakramentów św. (od kapelana szpitala lub duszpasterza parafii);
 • jeżeli osoba zmarła jest z innej parafii potrzebna jest pisemna zgoda ks. Proboszcza tej parafii.