Zapraszamy na naszą stronę facebookowa 584ac2d03ac3a570f94a666d

 

Niedziela 12 czerwca 2016 r.

godz. 7:00    + Marianna + Józef + Edward + Jan Madej + Aleksander Domański

godz. 9:00    1) W intencji parafian

                     2)+ Jadwiga Żylińska + Stanisław + Jan + Stanisława Myśliwiec + Jan + Helena Kwiecień

godz. 10:30  + Marianna + Ignacy + Józef Wtorkiewicz

godz.12:00   + Helena Mierzejewska

godz. 18:00   + Florentyna + Stanisław Barańscy + Mariusz Glanda + Michał + Włodzimierz Bidzińscy 

 

Poniedziałek 13 czerwca 2016 r.

godz. 7:00     + Irena Żak w r. śm. ++ z rodziny Żaków i Piórkowskich  

godz. 18:00 1) Przez pośrednictwo Matki Bożej Fatimskiej i św. Kazimierza Królewicza o potrzebne łaski, Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i zdrowie dla Ewy, Jerzego, Anny i Łukasza

             2) Przez pośrednictwo Matki Bożej Fatimskiej i św. Kazimierza Królewicza o potrzebne łaski, Boże błogosławieństwo w nauce, dary Ducha Świętego i zdrowie dla Nikoli

                       3) + Antoni + Ireneusz w r. śm. + Jadwiga Janik + Antoni + Helena + Mariusz Kusztal

Wtorek 14 czerwca 2016 r.

godz. 7:00        + Joanna + Franciszek + Sławomir Łepeccy   

godz. 18:00      1) + Regina + Jan Szklanowscy   

                        2) + Krystyna Krawczyk w 1 r. śm.     

Środa 15 czerwca 2016r.

godz. 7:00        1) + Jan + Marianna Mroczkowscy

                        2) + Jadwiga + Stefan + Mirosław Rachwał + Zofia + Stanisław Łabuz + Jadwiga + Jan Świstak

godz. 18:00      1) + Jan w r. śm. + Marcela Dul ++ z rodziny Dulów, Serafinów i Czubaków   

                        2) + Julia Marian Marynowscy + Julia + Piotr + Barbara + Jan Koszelak    

Czwartek 16 czerwca 2016 r.

godz. 7:00       + ks. Andrzej Sala w r. święceń kapłańskich     

godz. 18:00     1) + Paweł Letkiewicz w 3 r. śm.   

                       2) + Jan Fulara + Helena Saleta

Piątek 17 czerwca 2016 r.

godz. 7:00       + Jan Zaremba intencja od znajomych

godz.18:00   1) Przez pośrednictwo Matki Bożej Fatimskiej i św. Kazimierza Królewicza o potrzebne łaski, Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i zdrowie dla Tomasza Krasińskiego w 36 r. urodzin

                       2) + Wiktoria + Dionizy + Władysław Buśko    

Sobota 18 czerwca 2016r.

godz. 7:00       + Anna + Stanisław Miłkowie ++ z rodziny  

godz. 18:00     1) + Irena w 4 r. śm. + Stanisław w 5 r. śm. Łebek  

                       2) + Czesław Kiełb            

Niedziela 19 czerwca 2016 r.

godz. 7:00        Przez pośrednictwo Matki Bożej Fatimskiej i św. Kazimierza Królewicza dziękczynna za udaną operację

godz. 9:00        1) W intencji parafian    

                        2) + Adolf Zioło ++ z rodziny Zioło i Osojec    

godz. 10:30      + Artur w 5 r. śm. + Mieczysław Heba + Janina + Edward Kozłowscy ++ z rodziny

godz.12:00       + Wiktoria + Tadeusz Stępień + Antoni Książek  

godz. 18:00      Przez pośrednictwo Matki Bożej Fatimskiej i św. Kazimierza Królewicza o potrzebne łaski, Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i zdrowie dla Julii w 1 r. urodzin 

Drodzy bracia i siostry, dzień dobry!

Ewangelia dzisiejszej, trzeciej niedzieli Wielkiego Postu ukazuje nam dialog Jezusa z Samarytanką (por. J 4,5-42). Spotkanie to miało miejsce w czasie, gdy Jezus przemierzał Samarię, region położony między Judeą a Galileą, zamieszkały przez ludzi, którymi Żydzi gardzili, uważając ich za schizmatyków i heretyków. Ale to właśnie mieszkańcy tego regionu staną się jednymi z pierwszych, którzy przyjmą chrześcijańskie przepowiadanie Apostołów. Podczas gdy uczniowie poszli do miasta dla zakupienia żywności, Jezus został przy studni i poprosił kobietę, która tam przybyła, żeby zaczerpnąć wody, by mógł się napić. Od tej prośby zaczyna się dialog. Jak to możliwe, że Żyd zadaje sobie trud, aby o coś poprosić Samarytankę? Jezus odpowiada: gdybyś wiedziała, kim jestem, i jaki dar mam dla ciebie, to prosiłabyś wówczas, a dałbym tobie "wody żywej", takiej wody, która zaspakaja wszelkie pragnienie i staje się niewyczerpalnym źródłem w sercu tego, kto ją pije (ww. 10-14).

Pójście do studni, by zaczerpnąć wody jest zajęciem męczącym i nudnym. Wspaniale byłoby mieć do dyspozycji tryskające źródło! Ale Jezus mówi o innej wodzie. Kiedy kobieta uświadamia sobie, że człowiek z którym rozmawia jest prorokiem powierza jemu swoje życie i stawia mu pytania religijne. Jej pragnienie miłości i życia w pełni nie zostało zaspokojone przez pięciu mężów, których miała, a wręcz przeciwnie doznała rozczarowań i oszustwa. Dlatego uderzył ją wielki szacunek, jaki żywił dla niej Jezus, a kiedy do niej mówił wprost o prawdziwej wierze jako o relacji z Bogiem Ojcem "w Duchu i prawdzie", to zdaje sobie wtedy sprawę, że ten człowiek może być Mesjaszem, a Jezus - co zdarza się niezwykle rzadko - potwierdza: "Jestem Nim Ja, który z tobą mówię" (w. 26). Mówi, że jest Mesjaszem kobiecie, która miała życie tak bardzo nieuporządkowane.

Drodzy bracia, woda, która daje życie wieczne została wlana w nasze serca w dniu naszego chrztu. Wówczas Bóg nas przemienił i napełnił swoją łaską. Ale może się zdarzyć, że zapomnieliśmy o tym wielkim darze, albo sprowadziliśmy go jedynie do danych osobowych. Być może szukamy "źródeł", których wody nie zaspokajają naszego pragnienia. Ale kiedy zapomnieliśmy o tym wielkim darze, to idziemy, do źródeł, w których nie ma czystej wody. Zatem ta Ewangelia jest skierowana właśnie do nas, a nie tylko do Samarytanki! Jezus mówi do nas tak, jak do Samarytanki. Oczywiście, my już Go znamy, ale może do tej pory nie spotkaliśmy Go osobiście, Wiem, kim jest Jezus, ale może Go jeszcze nie spotkaliśmy osobiście, rozmawiając z Nim,i jeszcze nie rozpoznaliśmy Go jako naszego Zbawiciela. Ten okres Wielkiego Postu jest dobrą okazją, aby zbliżyć się do Niego, spotkać Go na modlitwie w dialogu serca z sercem, rozmawiając z Nim, słuchając Go. To dobra okazja, aby zobaczyć Jego oblicze w twarzy cierpiącego brata czy siostry. W ten sposób możemy odnowić w nas łaskę Chrztu św., zaspokoić pragnienie u źródła Słowa Bożego i jego Ducha Świętego i odkryć w ten sposób również radość stawania się budowniczymi pojednania i narzędziami pokoju w życiu codziennym.

Niech Maryja Panna pomoże nam nieustannie czerpać z łaski, będącej tą łaską która wypływa ze skały, którą jest Chrystus Zbawiciel, abyśmy mogli z przekonaniem wyznawać naszą wiarę i z radością głosić cuda miłości Boga, Boga miłosiernego, będącego źródłem wszelkiego dobra.