WAŻNA INFORMACJA 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w naszym kościele na nabożeństwie może przybywać 80 osób. Pierwszeństwo mają osoby, których intencja jest ofiarowywana na danej Mszy Świętej. Prosimy przestrzegać zarządzenia, aby nie dochodziło do sytuacji konfliktowych czy też obowiązku uiszczenia obowiązującej kary finansowej.

Ksiądz Biskup udziela dyspensy osobom w podeszłym wieku, osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura itp.), dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę, osobom, które czują obawę przed zarażeniem. Prosi się, aby osoby te przeżyły Mszę Świętą w domach, oglądając ją w telewizji bądź też wysłuchując w radio. Nie przychodząc do świątyni, również w Niedzielę i święta, nie popełniają grzechu.

 

Msze święte możesz obejrzeć online np: 

https://dominikanie.pl/

https://www.youtube.com/user/archidiecezjalodzka/featured msze  Abp Grzegorza Rysia Przewodniczącego Komisji Episkopatu do spraw Nowej Ewangelizacji - codziennie o 7:30, niedziela 9:00

https://diecezjasandomierska.pl/ -codziennie o godz 18, niedziela 11.15

 

Moi ukochani Parafianie!
Czas pandemii jest dla nas wszystkich bardzo trudnym doświadczeniem. Z powodu bezpieczeństwa ograniczona jest także liczba wiernych na Mszy Świętej. Z tego powodu brak jest ofiar składanych na tacę, która jest wsparciem dla funkcjonowania naszej Parafii. Prace dotychczas wykonane w naszej świątyni cieszą oczy i radują serce. Firma, która wykonała prace zaufała nam, że Parafia w miarę możliwości spłaci swoje zadłużenie. Proszę o wsparcie materialne dla naszej Parafii, abyśmy zmniejszyli swoje zadłużenie względem firmy i nie stracili zaufania potrzebnego do dalszego realizowania prac w kościele. Ofiary można przynosić jak dotychczas do zakrystii przed Mszą Świętą, bądź też przesłać na konto parafialne podane poniżej. Proszę także o telefoniczne przekazywanie tej informacji sąsiadom. Za zrozumienie powagi sytuacji i otwartość Waszych serc składam – Bóg zapłać! Polecam Was w modlitwie, szczególnie opiece Królowej Polski i naszego patrona św. Kazimierza Królewicza!

Konto
Parafia rzym.-kat. pw. św. Kazimierza Królewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim:
PKO SA 16 12405035 1111 0010 6706 3889

 

Poniedziałek

godz. 7:00                  + Monika-Katarzyna Sas

godz. 18:00                1) + Michał Musiał

                                    2) + Jan Cudzik + Marianna + Stefan Stępień

                                  

Wtorek

godz. 7:00                  + Stanisław Wosiek 3 m. po śm.

godz. 18:00                1) + Kazimierz Wasilewski + Aleksandra + Józef Stępień i zm. z rodz.

                                    2) + Jan + Janina + Tadeusz Szczepanik

                                   

Środa

godz. 7:00                  Przez pośrednictwo Matki Bożej i św. Kazimierza Królewicza o potrzebne łaski dla Jana Skoczewskiego z okazji imienin

godz. 18:00                1) + Marek Sapała 3 r. śm. + Genowefa + Witold + Grzegorz + Maria Bernat

                                    2) + Jan Orłowski - urodzinowa

Czwartek

godz. 7:00                  + Witold + Stanisław + Helena Gawron

godz. 18:00                1) + Władysław + Władysława Błaszczak

                                    2) + Stanisław Serwicki - imieninowa

Piątek

godz. 7:00                  + Stanisława r. śm. + Stanisław + Antoni Rożek + Bronisława + Kazimierz Tracz

godz. 18:00                1) O Boże Błogosławieństwo dla Wspólnoty Trudnych Małżeństw „Sychar”

                                    2) + Stanisława + Stanisław + Daniela + Leokadia Śliwka i zm. z rodz.

Sobota

godz. 7:00                  + Władysława + Witold + Ryszard + Szczepan Błasiak + Maria + Franciszek + Stanisław Kopyra + Leszek Wąsicki + Piotr Bober

godz. 18:00                + Aniela + Stanisław + Józefa + Józef Kurpias + Łukasz + Julianna Mierzyńska + Józef Walczyk i zm. z rodz.

Niedziela

godz. 7:00                  + Piotr Litwiński 10 r. śm.

godz. 9:00                  Za parafian

godz. 10:30                1) + Marianna + Jan Rzeszotek + Janina + Wincenty + Jan Waza + Kazimiera + Stefan Siastała

                                    2) + Józefa + Tomasz + Stanisław + Dawid Skotnicki + Jerzy Grabowski i zm. z rodz. Skotnickich i Zająców

godz. 12:00                Przez pośrednictwo Matki Bożej i św. Kazimierza Królewicza o potrzebne łaski dla Julii z okazji 7 urodzin

godz. 18:00                + Zofia + Zygmunt Walkiewicz + Julia + Michał Bilski