WAŻNA INFORMACJA 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w naszym kościele na nabożeństwie może przybywać 80 osób. Pierwszeństwo mają osoby, których intencja jest ofiarowywana na danej Mszy Świętej. Prosimy przestrzegać zarządzenia, aby nie dochodziło do sytuacji konfliktowych czy też obowiązku uiszczenia obowiązującej kary finansowej.

Ksiądz Biskup udziela dyspensy osobom w podeszłym wieku, osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura itp.), dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę, osobom, które czują obawę przed zarażeniem. Prosi się, aby osoby te przeżyły Mszę Świętą w domach, oglądając ją w telewizji bądź też wysłuchując w radio. Nie przychodząc do świątyni, również w Niedzielę i święta, nie popełniają grzechu.

 

Msze święte możesz obejrzeć online np: 

https://dominikanie.pl/

https://www.youtube.com/user/archidiecezjalodzka/featured msze  Abp Grzegorza Rysia Przewodniczącego Komisji Episkopatu do spraw Nowej Ewangelizacji - codziennie o 7:30, niedziela 9:00

https://diecezjasandomierska.pl/ -codziennie o godz 18, niedziela 11.15

 

Moi ukochani Parafianie!
Czas pandemii jest dla nas wszystkich bardzo trudnym doświadczeniem. Z powodu bezpieczeństwa ograniczona jest także liczba wiernych na Mszy Świętej. Z tego powodu brak jest ofiar składanych na tacę, która jest wsparciem dla funkcjonowania naszej Parafii. Prace dotychczas wykonane w naszej świątyni cieszą oczy i radują serce. Firma, która wykonała prace zaufała nam, że Parafia w miarę możliwości spłaci swoje zadłużenie. Proszę o wsparcie materialne dla naszej Parafii, abyśmy zmniejszyli swoje zadłużenie względem firmy i nie stracili zaufania potrzebnego do dalszego realizowania prac w kościele. Ofiary można przynosić jak dotychczas do zakrystii przed Mszą Świętą, bądź też przesłać na konto parafialne podane poniżej. Proszę także o telefoniczne przekazywanie tej informacji sąsiadom. Za zrozumienie powagi sytuacji i otwartość Waszych serc składam – Bóg zapłać! Polecam Was w modlitwie, szczególnie opiece Królowej Polski i naszego patrona św. Kazimierza Królewicza!

Konto
Parafia rzym.-kat. pw. św. Kazimierza Królewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim:
PKO SA 16 12405035 1111 0010 6706 3889

 

Poniedziałek

godz. 7:00                  + Piotr Bober – greg. (19)

godz. 18:00                1) + Zofia + Stanisław Bucior i zm. z rodz.

                                    2) + Stanisława + Danuta + Henryk

                                  

Wtorek

godz. 7:00                  + Piotr Bober – greg. (20)

godz. 18:00                1) + Lidia + Bogumił Szklarczyk

                                    2) + Roman + Andrzej + Julianna + Piotr Sadowscy + Bronisława + Jan + Marian Pierścińscy i zm. z Piechotów

                                   

Środa

godz. 7:00                  + Piotr Bober – greg. (21)

godz. 18:00                1) + Zdzisław Zugaj – od mieszkańców z bl. 30

                                    2) Przez pośrednictwo Matki Bożej i św. Kazimierza Królewicza dziękczynno-błagalna dla pewnej osoby

Czwartek

godz. 7:00                  Przez pośrednictwo Matki Bożej i św. Kazimierza Królewicza o potrzebne łaski, szczególnie łaskę zdrowia dla Jerzego z okazji imienin

godz. 18:00                1) + Zofia Juszczel + Maria + Józef Sitarscy

                                    2) + Jerzy Klepacz – od żony i syna z rodziną

                                    3) + Piotr Bober – greg. (22)

Piątek

godz. 7:00                  + Piotr Bober – greg. (23)

godz. 18:00                1) + Marian Dudek 3 r. śm.

                                    2) + Czesław Kania

Sobota

godz. 7:00                  + Piotr Bober – greg. (24)

godz. 18:00                1) Przez pośrednictwo Matki Bożej i św. Kazimierza Królewicza o potrzebne łaski dla ks. Marka z okazji imienin

2) + Maria Dziewic

Niedziela

godz. 7:00                  + Piotr Bober – greg. (25)

godz. 9:00                  Za parafian

godz. 10:30                + Stanisław + Stanisława + Józef + Krystyna Smętek + Maria + Wojciech Maślach + Maria Misiakowska + Antoni Giedrowicz

godz. 12:00                1) + Helena + Marcin + Marian + s. Marcina Rycąbel
+ Marian Grabowiec i zm. z rodz. Rycąblów i Grabowców

                                    2) Przez pośrednictwo Matki Bożej i św. Kazimierza Królewicza o potrzebne łaski dla Julii w 18 rocznicę urodzin

godz. 18:00                + Zdzisław 9 r. śm. + Teresa + Ireneusz + Zdzisława + Tadeusz Kaniewscy + Aleksandra + Jan + Eugeniusz Żywczyk i zm. z rodz.