WAŻNA INFORMACJA 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w naszym kościele na nabożeństwie może przybywać 80 osób. Pierwszeństwo mają osoby, których intencja jest ofiarowywana na danej Mszy Świętej. Prosimy przestrzegać zarządzenia, aby nie dochodziło do sytuacji konfliktowych czy też obowiązku uiszczenia obowiązującej kary finansowej.

Ksiądz Biskup udziela dyspensy osobom w podeszłym wieku, osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura itp.), dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę, osobom, które czują obawę przed zarażeniem. Prosi się, aby osoby te przeżyły Mszę Świętą w domach, oglądając ją w telewizji bądź też wysłuchując w radio. Nie przychodząc do świątyni, również w Niedzielę i święta, nie popełniają grzechu.

 

Msze święte możesz obejrzeć online np: 

https://dominikanie.pl/

https://www.youtube.com/user/archidiecezjalodzka/featured msze  Abp Grzegorza Rysia Przewodniczącego Komisji Episkopatu do spraw Nowej Ewangelizacji - codziennie o 7:30, niedziela 9:00

https://diecezjasandomierska.pl/ -codziennie o godz 18, niedziela 11.15

 

Moi ukochani Parafianie!
Czas pandemii jest dla nas wszystkich bardzo trudnym doświadczeniem. Z powodu bezpieczeństwa ograniczona jest także liczba wiernych na Mszy Świętej. Z tego powodu brak jest ofiar składanych na tacę, która jest wsparciem dla funkcjonowania naszej Parafii. Prace dotychczas wykonane w naszej świątyni cieszą oczy i radują serce. Firma, która wykonała prace zaufała nam, że Parafia w miarę możliwości spłaci swoje zadłużenie. Proszę o wsparcie materialne dla naszej Parafii, abyśmy zmniejszyli swoje zadłużenie względem firmy i nie stracili zaufania potrzebnego do dalszego realizowania prac w kościele. Ofiary można przynosić jak dotychczas do zakrystii przed Mszą Świętą, bądź też przesłać na konto parafialne podane poniżej. Proszę także o telefoniczne przekazywanie tej informacji sąsiadom. Za zrozumienie powagi sytuacji i otwartość Waszych serc składam – Bóg zapłać! Polecam Was w modlitwie, szczególnie opiece Królowej Polski i naszego patrona św. Kazimierza Królewicza!

Konto
Parafia rzym.-kat. pw. św. Kazimierza Królewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim:
PKO SA 16 12405035 1111 0010 6706 3889

 

Poniedziałek

godz. 7:00                  + Tadeusz Mroczkowski – greg. (17)

godz. 18:00                1) + Władysław Flisek – greg. (17)

                                    2) + Leokadia Łęgosz 1 r. śm.

                                  

Wtorek

godz. 7:00                  + Władysław Flisek – greg. (18)

godz. 18:00                1) + Tadeusz Mroczkowski – greg. (18)

                                    2) + Jadwiga + Janusz Żylińscy + Czesław Wiączek

                                  

Środa

godz. 7:00                  + Władysław Flisek – greg. (19)

godz. 18:00                1) + Tadeusz Mroczkowski – greg. (19)

                                    2) + Marek Bejster

Czwartek

godz. 7:00                  + Tadeusz Mroczkowski – greg. (20)

godz. 18:00                1) + Władysław Flisek – greg. (20)

                                    2) + Wanda + Marian Nachyła + Zofia Cis

Piątek

godz. 7:00                  + Tadeusz Mroczkowski – greg. (21)

godz. 18:00                1) + Władysław Flisek – greg. (21)

                                    2) + Stanisław + Stanisława Dąbrowscy + Marianna Skrzypczak + Małgorzata Zarzycka

Sobota

godz. 7:00                  + Tadeusz Mroczkowski – greg. (22)

godz. 18:00                1) Przez pośrednictwo Matki Bożej Fatimskiej i św. Kazimierza Królewicza o potrzebne łaski, szczególnie łaskę zdrowia, dla Mirosława z okazji imienin

2) + Władysław Flisek – greg. (22)

Niedziela

godz. 7:00                  + Tadeusz Mroczkowski – greg. (23)

godz. 9:00                  Za parafian

godz. 10:30                1) Przez pośrednictwo Matki Bożej Fatimskiej i św. Kazimierza Królewicza o potrzebne łaski, szczególnie łaskę zdrowia, dla Grażyny Lipiec

                                    2) + Helena + Kazimierz + Zenon Pietrzkiewicz + Stefania + Stefan Sołtykiewicz r. śm.

godz. 12:00                + Marianna + Jan + Anna + Michał Pająk

godz. 18:00                + Władysław Flisek – greg. (23)