Zapraszamy na naszą stronę facebookowa 584ac2d03ac3a570f94a666d

 

Papież Franciszek

Rozważanie 29 czerwca 2024 /wiara.pl

Drodzy Bracia i Siostry, dzień dobry!

Dzisiaj, w uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła, Jezus w Ewangelii mówi do Szymona, którego nawał Piotrem: „Tobie dam klucze królestwa niebieskiego” (Mt 16, 19). Dlatego często widzimy św. Piotra przedstawianego z dwoma dużymi kluczami w ręce, jak na posągu, który znajduje się tutaj, na tym placu. Te klucze symbolizują posługę władzy, którą powierzył mu Jezus, aby służył całemu Kościołowi, ponieważ władza jest służbą, a władza, która nie jest służbą jest dyktaturą.

Uważajmy jednak, żeby dobrze zrozumieć znaczenie tego wszystkiego. Klucze Piotra są w istocie kluczami królestwa, które Jezus opisuje nie jako sejf czy opancerzone pomieszczenie, ale za pomocą innych obrazów: małego ziarna, cennej perły, ukrytego skarbu, odrobiny zaczynu (por. Mt 13, 1-33), zatem jako coś cennego i bogatego, owszem, ale zarazem małego i nierzucającego się w oczy. Toteż aby to zdobyć, nie trzeba uruchamiać zabezpieczających mechanizmów i zamków, ale pielęgnować cnoty, takie jak cierpliwość, czujność, stałość, pokora, służba.

Więcej…

Pierwsze Ognisko Wspólnoty Trudnych Małżeństw „Sychar” w Diecezji Sandomierskiej

Dnia 1 marca (piątek) w kościele pw. św. Kazimierza Królewicza, nastąpiło oficjalnie otwarcie ogniska „Sychar” w Ostrowcu Świętokrzyskim. Mszę Świętą oraz homilię wygłosił ks. Paweł Dubowik – odpowiedzialny za tę wspólnotę z ramienia Konferencji Episkopatu Polski. Nowopowstałe ognisko wywodzi się z ogniska kieleckiego. Na Mszy Świętej nie zabrakło osób z innych ognisk. Po Mszy odbyło się oficjalne spotkanie w salce przy kościele, na które przybył także ks. Sebastian Wieczorek – opiekun duchowy ogniska kieleckiego. Następnie cześć poczęstunkowa. Opiekunem duchowym ogniska ostrowieckiego jest ks. Łukasz Sadłocha.

Wspólnota „Sychar” spotka się przy kościele św. Kazimierza Królewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim w każdy pierwszy piątek miesiąca. Najpierw odbywa się Msza Święta w intencji sakramentalnych trudnych małżeństw, a po niej spotkanie w salce przy kościele. Bliższe informacje na temat tej wspólnoty można uzyskać na strona internetowych sychar.org, kryzys.org, a już niedługo więcej informacji na ostrowiec-kazimierza.sychar.org. Zapraszamy wszystkich małżonków sakramentalnych z naszej diecezji sandomierskiej, oboje lub pozostawionych, odczuwających potrzebę spotkania się.

20190301 1    20190301 4    20190301 2    20190301 3    20190301 5    20190301 6    20190301 8    20190301 7    20190301 10    20190301 12    20190301 13    20190301 14

 

W dniu 04.11.2018 r w kościele pod wezwaniem Św. Kazimierza Królewicza na osiedlu Pułanki w Ostrowcu Świętokrzyskim miała miejsce Niedziela z Sycharem. 
W tym dniu parafianie mogli poznać w zarysie Wspólnotę Trudnych Małżeństw Sychar. Homilię na każdej mszy głosił Krajowy Opiekun Wspólnoty ks. Paweł Dubowik., a dodatkowo jej członkowie przedstawili materiały dotyczące samej wspólnoty, jak również problemu kryzysu małżeństwa i sposobów na wyjście z niego. Po każdej mszy była możliwość zapoznania się z tymi materiałami oraz spotkania z ludźmi z Sycharu i rozmowy na tematy związane z kryzysem, jak i funkcjonowaniem wspólnoty.
Celem Wspólnoty Sychar jest ratowanie małżeństw sakramentalnych przeżywających kryzys na każdym jego etapie. Charyzmatem Sychar jest zdanie: "Każde trudne małżeństwo sakramentalne jest do uratowania (nawet po rozwodzie i gdy współmałżonek jest w drugim związku) i może się odrodzić, gdyż każdy sakramentalny małżonek ma szansę otworzyć się na łaskę nawrócenia i wypełnienia przysięgi małżeńskiej".
Słowo na pierwszą niedzielę listopada z Ewangelii według Św. Mateusza wpisało się i uwypukliło relacje między małżonkami sakramentalnymi i Panem Bogiem oraz między mężem i żoną. Ksiądz Paweł w głoszonych kazaniach wyjaśniał słuchającym wiernym istotę hierarchii w budowaniu i rozwoju małżeństwa, które oparte powinno być na ścisłej więzi z Panem Bogiem oraz miłości do Niego, jak i swojego małżonka. Dwa najistotniejsze przykazania, które Chrystus wypowiedział "Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie.Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego." powinny stanowić fundament każdego małżeństwa, które pragnie żyć we wzajemnej miłości i szczęściu. W samej Wspólnocie Trudnych Małżeństw Sychar są przykłady otwierania się na łaskę miłosierdzia Pana Boga, nawrócenia i powrotu do swoich sakramentalnych małżonków, nawet po długoletnich rozstaniach i gdy współmałżonkowie uwikłali się w kolejne niesakramentalne związki. Ponieważ problem kryzysu małżeństwa i jego rozpadu jest coraz wyraźniejszy i dotyka ogromną liczbę małżeństw, a w Diecezji Sandomierskiej nie ma jeszcze żadnego Ogniska Wspólnoty Sychar, zrodziła się inicjatywa powstania takiego właśnie w kościele pod wezwaniem Św. Kazimierza Królewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim. Opiekunem Ogniska będzie ks. Łukasz Sadłocha, a spotkania jego członków odbywać się mają w każdy trzeci piątek miesiąca w salce pod
zakrystią. Pierwsze z nich zaplanowane jest na dzień 16.11.2018 i poprzedzi je, jak każde kolejne msza wieczorowa o godz. 18:00. Zaproszenie na spotkanie skierowane jest do wszystkich małżonków przeżywających kryzys, którzy chcą podjąć trud ratowania relacji małżeńskich w jedności z Panem Bogiem. 
Dla Boga bowiem nie ma rzeczy niemożliwych i zawsze pragnie pojednania i połączenia się małżonków, zgodnie ze słowami składanej w Jego obecności przysięgi małżeńskiej. 

20181104 1    20181104 2    20181104 3    20181104 4     20181104 6    20181104 7