jub2019 1

Papież Franciszek 2018

  Drodzy bracia i siostry, dzień dobry!

 W pierwszą niedzielę Adwentu, rozpoczyna się nowy rok liturgiczny. W ciągu tych czterech tygodni Adwentu liturgia prowadzi nas do świętowania Narodzenia Jezusa, ponieważ przypomina nam, że On przychodzi każdego dnia w nasze życie i powróci w chwale u kresu czasów. Ta pewność skłania nas do patrzenia w przyszłość z ufnością, jak nas zachęca prorok Izajasz, który swoim natchnionym głosem towarzyszy całej drodze Adwentu.

W pierwszym dzisiejszym czytaniu Izajasz prorokuje, iż „stanie się na końcu czasów, że góra świątyni Pańskiej stać będzie mocno na szczycie gór i wystrzeli ponad pagórki. Wszystkie narody do niej popłyną” (2,2). Świątynia Pana w Jerozolimie jest ukazana jako punkt zbieżności i spotkania wszystkich narodów. Po Wcieleniu Syna Bożego sam Jezus objawił się jako prawdziwa świątynia. Dlatego wspaniała wizja Izajasza jest Bożą obietnicą i pobudza nas do przyjęcia postawy pielgrzymki, drogi do Chrystusa, który jest sensem i kresem całej historii. Ci, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, mogą ją znaleźć idąc jedynie drogami Pana, natomiast zło i grzech wynikają z faktu, że jednostki i grupy społeczne wolą podążać drogami podyktowanymi interesami egoistycznymi, powodującymi konflikty i wojny. Adwent jest właściwym okresem, by przyjąć przybycie Jezusa, który przychodzi jako posłaniec pokoju, by wskazać nam drogi Boga.

W dzisiejszej Ewangelii Jezus zachęca nas, abyśmy byli gotowi na Jego przyjście: „Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie” (Mt 24,42). Czuwanie nie oznacza trzymania oczu materialnie otwartych, ale posiadanie serca wolnego i zwróconego we właściwym kierunku, to znaczy gotowego, by dawać i służyć. To właśnie oznacza czuwanie! Sen, z którego musimy się przebudzić obejmuje obojętność, próżność, niemożność nawiązania autentycznie ludzkich relacji, niezdolność do zatroszczenia się o brata samotnego, opuszczonego lub chorego. Oczekiwanie na Jezusa, który przychodzi, musi się zatem przełożyć na trud czuwania. Chodzi przede wszystkim o zdumienie działaniem Boga, Jego niespodziankami i danie Jemu pierwszeństwa. Czuwanie oznacza także, konkretnie wrażliwość na naszego bliźniego znajdującego się w trudnej sytuacji, pozwolenie, aby wyzwaniem były dla nas jego potrzeby, nie czekając, aż on czy ona poprosi nas o pomoc, ale nauczenie się uprzedzania, wyprzedzania, tak, jak Bóg zawsze czyni wobec nas.

Zapraszamy na godzinę Miłosierdzia Bożego w kościele codziennie (także w niedziele) o godzinie 15.

Więcej…

W galerii można obejrzeć cykl zdjęć Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi.

 

Zmarł pan Edward Ziółkowski.
 
Msza Święta Pogrzebowa odbędzie się w środę 22 czerwca o godz. 16 w naszym Kościele.
Trumna ze zmarłym zostanie złożona na Cmentarzu w Ćmielowie
Pan Edward Ziółkowski-były  długoletni kościelny w naszej parafii, przez wiele lat był starszym ministrantem. Wspaniale zawsze zdobił kwiatami ołtarz gdy Msze Św. były jeszcze w kaplicy.
Brał czynny udział w pracach budowlanych naszej świątyni

 

 

Piknik dla dzieci i młodzieży

W niedzielne popołudnie odbył się piknik dla dzieci i młodzieży naszej parafii. Była to forma podziękowania dziewczynkom i chłopcom za śpiew i służenie na Mszach Świętych w czasie całego roku szkolnego.

pik8    pik7 

pik6    pik5

pik4    pik3

pik1    pik2

 

Prace przy pokryciu blachą drugiej części dachu kościoła dobiegają końca.

18062016 1d    18062016 2d

 

Sprzątanie Kościoła przez parafian  z bloku nr 4 dnia 18.06.2016r

180620161    180620162

18062016 3

 

 

Adoracje uwielbienia Pana Jezusa

Podobnie jak w każdym miesiącu, również w czerwcu uwielbialiśmy Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie modląc się w intencji młodych z całego świata, przygotowujących się do udziału w Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.

18062016 1ad    18062016 3ad

18062016 2ad