Zapraszamy na naszą stronę facebookowa 584ac2d03ac3a570f94a666d

 

Papież Franciszek

Rozważanie 29 czerwca 2024 /wiara.pl

Drodzy Bracia i Siostry, dzień dobry!

Dzisiaj, w uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła, Jezus w Ewangelii mówi do Szymona, którego nawał Piotrem: „Tobie dam klucze królestwa niebieskiego” (Mt 16, 19). Dlatego często widzimy św. Piotra przedstawianego z dwoma dużymi kluczami w ręce, jak na posągu, który znajduje się tutaj, na tym placu. Te klucze symbolizują posługę władzy, którą powierzył mu Jezus, aby służył całemu Kościołowi, ponieważ władza jest służbą, a władza, która nie jest służbą jest dyktaturą.

Uważajmy jednak, żeby dobrze zrozumieć znaczenie tego wszystkiego. Klucze Piotra są w istocie kluczami królestwa, które Jezus opisuje nie jako sejf czy opancerzone pomieszczenie, ale za pomocą innych obrazów: małego ziarna, cennej perły, ukrytego skarbu, odrobiny zaczynu (por. Mt 13, 1-33), zatem jako coś cennego i bogatego, owszem, ale zarazem małego i nierzucającego się w oczy. Toteż aby to zdobyć, nie trzeba uruchamiać zabezpieczających mechanizmów i zamków, ale pielęgnować cnoty, takie jak cierpliwość, czujność, stałość, pokora, służba.

Więcej…

 Przyjdź Duchu Święty!” To wołanie Kościoła jest wołaniem o Ogień, który oczyszcza, ukazuje prawdę i prowadzi do głębokiej relacji z Jezusem. To Duch Święty, który zapala świat do miłości. O wylanie Ducha Świętego i Jego dary prosiliśmy podczas czuwania, które poprowadziła Diakonia Muzyczna naszej parafii.

1 14052016      3 14052016  

 

2 14052016       5 14052016 

 

6 14052016       7 14052016

 

Pierwsze spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej

 

14 maja 2016r. w Hucie Komorowskiej w muzeum i miejscu urodzenia ks. kardynała Adama Kozłowickiego odbyło się pierwsze spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej naszej parafii. Wybrano także zarząd w składzie:

Przewodniczący: Pan Maciej Ufnal

Zastępca przewodniczącego: Pani Justyna Osuch

Sekretarz: Pani Jadwiga Syrek

Skarbnik: Pani Alfreda Żak

Członkowie: Pan Sławomir Klauziński i Pani Małgorzata Koterba

.

2radp    3radp

 

4radp    1radp