Papież Franciszek

 

Drodzy bracia i siostry, dobrych Świąt Bożego Narodzenia!

Chciałbym przekazać wszystkim orędzie, które Kościół głosi w tę uroczystość słowami proroka Izajasza: „Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany” (Iz 9,5).

Narodziło się dziecko: narodziny są zawsze źródłem nadziei, to rozkwitające życie, to obietnica przyszłości. A to Dzieciątko Jezus, „nam się narodziło”: to „nam” nie ma granic, przywilejów ani wykluczeń. Dzieciątko, które Dziewica Maryja urodziła w Betlejem, narodziło się dla wszystkich: jest ono „synem”, którego Bóg dał całej rodzinie ludzkiej.

Więcej…
14 wrześnie nasza parafia wzięła udział w ogólnopolskiej akcji "Polska pod Krzyżem". Przed godziną 21:00 zgromadziliśmy się pod naszym krzyżem misyjnym, gdzie odmówiliśmy tajemnicę różańca. O 21:00 pod przewodnictwem ks. Proboszcza odmówiliśmy przewidziane modlitwy, odśpiewaliśmy Koronkę do Bożego Miłosierdzia oraz Apel Jasnogórski.
Bóg zapłać wszystkim, którzy włączyli się w tę akcję.
20190914 1    20190914 2    20190914 3    20190914 4    20190914 5    20190914 6    20190914 7