Papież Franciszek

 

Drodzy bracia i siostry, dobrych Świąt Bożego Narodzenia!

Chciałbym przekazać wszystkim orędzie, które Kościół głosi w tę uroczystość słowami proroka Izajasza: „Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany” (Iz 9,5).

Narodziło się dziecko: narodziny są zawsze źródłem nadziei, to rozkwitające życie, to obietnica przyszłości. A to Dzieciątko Jezus, „nam się narodziło”: to „nam” nie ma granic, przywilejów ani wykluczeń. Dzieciątko, które Dziewica Maryja urodziła w Betlejem, narodziło się dla wszystkich: jest ono „synem”, którego Bóg dał całej rodzinie ludzkiej.

Więcej…

„Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski” (Dz. 299, 699).
Niedziela Bożego Miłosierdzia dopełnia obchody oktawy Wielkanocy.
W naszej Wspólnocie na Mszy św. o godz. 9.00, ks. dr Jacek Beksiński poświęcił obraz Miłosierdzia Bożego.

Od dzisiaj przed tym obrazem każdego dnia o godz. 15.00 w Godzinie Miłosierdzia – Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia.

20190428 1    20190428 2    20190428 3    20190428 4    20190428 5    20190428 6    20190428 7    20190428 8    20190428 9    20190428 10    20190428 11    20190428 12    20190428 13    20190428 14    20190428 15    20190428 16    20190428 17    20190428 17a    20190428 18    20190428 19    20190428 20    20190428 21    20190428 22