jub2019 1

Papież Franciszek 2018

Rozważanie papieża Franciszka Anioł Pański - 11 sierpień 2019 r. Watykan

Drodzy bracia i siostry, dzień dobry!

W dzisiejszym fragmencie Ewangelii (por. Łk 12,32-48) Jezus wzywa swoich uczniów do nieustannej czujności, aby dostrzec przejście Boga w swoim życiu. Bowiem Bóg nieustannie przechodzi przez nasze życie. Wskazuje sposoby dobrego przeżywania tej czujności: „Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie. A wy podobni do ludzi, oczekujących swego pana” (w. 35). Przede wszystkim „przepasane biodra”, to obraz przypominający postawę pielgrzyma, gotowego do wyjścia. Chodzi o nie zapuszczanie korzeni w domach wygodnych i kojących, ale powierzenie się z prostotą i ufnością woli Boga, która prowadzi nas do następnego celu. Pan zawsze z nami idzie i wiele razy bierze nas za rękę, żeby nas prowadzić, abyśmy nie pomylili drogi w tej jakże trudnej pielgrzymce. Istotnie ci, którzy ufają Bogu, dobrze wiedzą, że życie wiary nie jest czymś statycznym, ale dynamicznym: jest to ciągła podróż, zmierzająca ku coraz to nowym etapom, które sam Pan wskazuje dzień po dniu. Jest On bowiem Panem niespodzianek, Panem nowości, ale prawdziwych nowości.

Następnie wymaga się od nas podtrzymywania „lamp zapalonych”, byśmy potrafili rozjaśnić ciemność nocy. Jesteśmy zaproszeni do przeżywania wiary autentycznej i dojrzałej, zdolnej oświecić wiele „nocy” życia. Znamy to, każdy z nas przeżył dni, które były prawdziwymi nocami duchowymi. Pochodnia wiary wymaga nieustannego podsycania poprzez osobiste spotkanie z Jezusem na modlitwie i słuchaniu Jego Słowa. Powtórzę to, co mówiłem wam wiele razy: noście zawsze ze sobą małą Ewangelię w kieszeni, w torbie, aby ją czytać, aby spotkać się z Jezusem, ze słowem Jezusa. Ta lampa spotkania z Jezusem w modlitwie, w Jego słowie, została nam powierzona dla dobra wszystkich: zatem nikt nie może intymistycznie wycofać się w pewność swego własnego zbawienia, nie interesując się innymi. Mrzonką jest myślenie, że ktoś może oświecić sam siebie wewnętrznie. Nie, to mrzonka. Prawdziwa wiara otwiera nasze serca na bliźniego i pobudza nas do konkretnej jedności z naszymi braćmi, zwłaszcza potrzebującymi.

Zapraszamy na godzinę Miłosierdzia Bożego w kościele codziennie (także w niedziele) o godzinie 15.

Więcej…
11 marca 2019 r. na Mszy św. o godzinie 16.00 Ks. Bp. Krzysztof Nitkiewicz udzielił Sakramentu Bierzmowania młodzieży naszej parafii.
Był to zapewne dzień szczególny dla grupy liczącej 60 osób, gdyż przez namaszczenie czoła i włożenie nań ręki przez Ks. Biskupa Krzysztofa otrzymali dar samego Ducha Świętego.
Bierzmowanie ma uzdolnić do głębszej więzi z Kościołem czyniąc prawdziwi świadkami Chrystusa głoszonego słowem i czynem.
Zapraszamy do Galerii - umieszczone jest tam wiecej fotografii.
20190311 1b    20190311 2    20190311 4    20190311 5    20190311 6    20190311 8    20190311 9    20190311 10    20190311 11    20190311 12    20190311 13    20190311 14    20190311 15    20190311 16    20190311 17    20190311 18    20190311 19    20190311 20    20190311 21    20190311 22    20190311 26    20190311 27    20190311 28    20190311 29    20190311 30    20190311 31    20190311 32    20190311 34    20190311 35    20190311 36    20190311 37    20190311 39    20190311 45    20190311 55    20190311 56    20190311 57    20190311 58    20190311 59    20190311 60    20190311 61    20190311 63    20190311 64p    20190311 66p