Papież Franciszek

 

Drodzy bracia i siostry, dobrych Świąt Bożego Narodzenia!

Chciałbym przekazać wszystkim orędzie, które Kościół głosi w tę uroczystość słowami proroka Izajasza: „Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany” (Iz 9,5).

Narodziło się dziecko: narodziny są zawsze źródłem nadziei, to rozkwitające życie, to obietnica przyszłości. A to Dzieciątko Jezus, „nam się narodziło”: to „nam” nie ma granic, przywilejów ani wykluczeń. Dzieciątko, które Dziewica Maryja urodziła w Betlejem, narodziło się dla wszystkich: jest ono „synem”, którego Bóg dał całej rodzinie ludzkiej.

Więcej…
11 marca 2019 r. na Mszy św. o godzinie 16.00 Ks. Bp. Krzysztof Nitkiewicz udzielił Sakramentu Bierzmowania młodzieży naszej parafii.
Był to zapewne dzień szczególny dla grupy liczącej 60 osób, gdyż przez namaszczenie czoła i włożenie nań ręki przez Ks. Biskupa Krzysztofa otrzymali dar samego Ducha Świętego.
Bierzmowanie ma uzdolnić do głębszej więzi z Kościołem czyniąc prawdziwi świadkami Chrystusa głoszonego słowem i czynem.
Zapraszamy do Galerii - umieszczone jest tam wiecej fotografii.
20190311 1b    20190311 2    20190311 4    20190311 5    20190311 6    20190311 8    20190311 9    20190311 10    20190311 11    20190311 12    20190311 13    20190311 14    20190311 15    20190311 16    20190311 17    20190311 18    20190311 19    20190311 20    20190311 21    20190311 22    20190311 26    20190311 27    20190311 28    20190311 29    20190311 30    20190311 31    20190311 32    20190311 34    20190311 35    20190311 36    20190311 37    20190311 39    20190311 45    20190311 55    20190311 56    20190311 57    20190311 58    20190311 59    20190311 60    20190311 61    20190311 63    20190311 64p    20190311 66p