jub2019 1

Papież Franciszek 2018

Rozważanie papieża Franciszka Msza Święta - 09 czerwiec 2019 r. Watykan

Po pięćdziesięciu niepewnych dniach nadeszła dla uczniów Pięćdziesiątnica. Z jednej strony Jezus zmartwychwstał, widzieli i słuchali Go pełni radości, a nawet z Nim jedli. Z drugiej strony nie przezwyciężyli jeszcze wątpliwości i lęków: przebywali za zamkniętymi drzwiami (por. J 20, 19.26), bez perspektyw, niezdolni do głoszenia Żyjącego. Następnie przybywa Duch Święty i troski zniknęły: teraz apostołowie nie boją się nawet tych, którzy ich aresztują. Wcześniej obawiali się o swoje życie, a teraz już nie boją się śmierci; wcześniej byli zamknięci w Wieczerniku, a teraz głoszą Ewangelię wszystkim narodom. Aż do Wniebowstąpienia Jezusa oczekiwali dla siebie królestwa Bożego (por. Dz 1,6), a teraz pragną dotrzeć do nieznanych krańców. Wcześniej niemal nigdy nie mówili publicznie, a kiedy to czynili, często wpadali w kłopoty, jak Piotr zapierający się Jezusa; a teraz szczerze i otwarcie mówią do wszystkich. Historia uczniów, która wydawała się skończona, została - krótko mówiąc - odnowiona przez młodość Ducha: ci młodzi, którzy ogarnięci niepewnością, czuli, że dotarli do kresu, zostali przemienieni radością, która sprawiła, że się odrodzili. Uczynił to Duch Święty. Duch nie jest, jak to mogłoby się zdawać, rzeczą abstrakcyjną; jest Osobą najbardziej konkretną, najbliższą, która zmienia nasze życie. Jak to czyni? Spójrzmy na Apostołów. Duch nie uczynił ich spraw łatwiejszymi, nie dokonał spektakularnych cudów, nie usunął z drogi problemów i przeciwników. Duch wprowadził w życie uczniów pewną harmonię, której brakowało, swoją, ponieważ On jest harmonią.

Zapraszamy na godzinę Miłosierdzia Bożego w kościele codziennie (także w niedziele) o godzinie 15.                     

  

Więcej…
11 marca 2019 r. na Mszy św. o godzinie 16.00 Ks. Bp. Krzysztof Nitkiewicz udzielił Sakramentu Bierzmowania młodzieży naszej parafii.
Był to zapewne dzień szczególny dla grupy liczącej 60 osób, gdyż przez namaszczenie czoła i włożenie nań ręki przez Ks. Biskupa Krzysztofa otrzymali dar samego Ducha Świętego.
Bierzmowanie ma uzdolnić do głębszej więzi z Kościołem czyniąc prawdziwi świadkami Chrystusa głoszonego słowem i czynem.
Zapraszamy do Galerii - umieszczone jest tam wiecej fotografii.
20190311 1b    20190311 2    20190311 4    20190311 5    20190311 6    20190311 8    20190311 9    20190311 10    20190311 11    20190311 12    20190311 13    20190311 14    20190311 15    20190311 16    20190311 17    20190311 18    20190311 19    20190311 20    20190311 21    20190311 22    20190311 26    20190311 27    20190311 28    20190311 29    20190311 30    20190311 31    20190311 32    20190311 34    20190311 35    20190311 36    20190311 37    20190311 39    20190311 45    20190311 55    20190311 56    20190311 57    20190311 58    20190311 59    20190311 60    20190311 61    20190311 63    20190311 64p    20190311 66p