WAŻNA INFORMACJA 

Ks. Biskup udziela dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w niedziele i dni nakazane osobom: w podeszłym wieku, mającym objawy infekcji (np. podwyższona temperatura, kaszel, katar itd.), przebywającym na kwarantannie i tym, które z innych powodów są szczególnie podatne na zakażenie bądź obawiając się jego, unikają przebywania w miejscach publicznych. Dyspensa ta będzie obowiązywała do końca czerwca br. Jednocześnie przypomina że wierni uczestniczący w liturgii mają obowiązek przestrzegania wszystkich przepisów sanitarnych wydanych przez władze państwowe.

 

Papież Franciszek

 

Drodzy bracia i siostry,

Zbliża się maj, miesiąc, w którym lud Boży szczególnie żarliwie wyraża swoją miłość i nabożeństwo do Dziewicy Maryi. Do tradycji tego miesiąca należy odmawianie różańca w domu, w kręgu rodzinnym. Do docenienia tego wymiaru domowego, także z duchowego punktu widzenia, „zmusiły” nas ograniczenia pandemii.

Dlatego postanowiłem, żeby w maju zaproponować wszystkim odkrycie na nowo piękna odmawiania różańca w domu. Można to uczynić razem lub samemu, zadecydujcie w zależności od sytuacji, doceniając obie możliwości. Ale w każdym przypadku jest pewien sekret, aby to uczynić: prostota; i łatwo znaleźć, także w internecie, dobre wzorce modlitwy, które można zastosować.


Ponadto ofiarowuję wam teksty dwóch modlitw do Matki Bożej, które możecie odmawiać na zakończenie Różańca, a które sam będę odmawiał w maju, w duchowej jedności z wami. Załączam je do tego listu, aby były dostępne dla wszystkich.

Więcej…

 

....Wielki Post jest sakramentalnym znakiem tego nawrócenia. Wzywa on chrześcijan do intensywniejszego i konkretniejszego wcielania Tajemnicy Paschalnej w życie osobiste, rodzinne i społeczne, szczególnie poprzez post, modlitwę i jałmużnę.

Pościć, czyli uczyć się zmieniać nasz stosunek do innych i do stworzeń: przechodzić od pokusy "pożerania" wszystkiego, celem zaspokojenia naszej chciwości, do umiejętności cierpienia z miłości, która może wypełnić pustkę naszego serca. Modlić się, aby umieć wyrzec się bałwochwalstwa i samowystarczalności naszego ja i uznać, że potrzebujemy Boga i Jego miłosierdzia. Dawać jałmużnę, czyli porzucić nierozsądny styl życia i gromadzenie wszystkiego dla siebie w iluzji zabezpieczania przyszłości, która do nas nie należy. I w ten sposób na nowo odkryć radość z planu, którym Bóg objął stworzenie i nasze serca, planu miłości Boga, naszych braci i całego świata, i w tej miłości odnaleźć prawdziwe szczęście.
      Drodzy Bracia i Siostry, "Wielki Post" Syna Bożego polegał na tym, że wyszedł On na pustynię stworzenia, aby wprowadzić je na nowo do tego ogrodu komunii z Bogiem, który był wcześniej niż grzech pierworodny (por. Mk 1,12-13; Iz 51,3). Niech nasz Wielki Post będzie kroczeniem po tej samej ścieżce, aby zanieść nadzieję Chrystusową także stworzeniu, które "zostanie wyzwolone z niewoli zepsucia, by uczestniczyć w wolności i chwale dzieci Bożych" (Rz 8,21). Nie pozwólmy, aby ten błogosławiony czas upłynął bezowocnie! Prośmy Boga, aby pomógł nam wejść na drogę prawdziwego nawrócenia. Porzućmy egoizm i zapatrzenie się w siebie, a wpatrujmy się w Paschę Jezusa; zbliżmy się do braci i sióstr znajdujących się w trudnej sytuacji, dzieląc się z nimi naszymi duchowymi i materialnymi dobrami. W ten sposób, przyjmując w konkretach naszego życia zwycięstwo Chrystusa nad grzechem i śmiercią, ukierunkujemy Jego przemieniającą moc także na całe stworzenie. /Franciszek, Orędzie Wielkopostne 2019r

 

Droga Krzyżowa 29.03

Droga Krzyżowa przygotowana przez Schole Kazimierzanki, Oaze i uczniów PSP nr 7, których przygotowała Pani Małgorzata Łabuz.
Drogę krzyżową poprowadził ks. Łukasz Sadłocha. 

20190329 1    20190329 2    20190329 3    20190329 4    20190329 5    20190329 6    20190329 7

Drogę Krzyżową z Muzycznymi Rozważaniami Pasyjnymi

22 marca w piątek odbyła się Droga Krzyżowa z Muzycznymi Rozważaniami Pasyjnymi, piano – Szymon Pochec, saksofon – Marcin Walas. 

20190322 1   20190322 2    20190322 3    20190322 4    20190322 4c    20190322 4b   20190322 4d    20190322 4e    20190322 4f    20190322 4g    20190322 4g1    20190322 5    20190322 6    20190322 7    20190322 7a    20190322 7b    20190322 7c    20190322 7e    20190322 7f    20190322 8    20190322 8a    20190322 10    20190322 18    20190322 19    20190322 20   

 

Po drodze krzyżowej odbyła się zbiórka dla Oskarka - aby pomóc mu w walce z rakiem. Młodzież przygotowała kartki okolicznościowe, rodzice upiekli piernikowe serduszka - a to wszystko dla Oskarka. Na tej zbórce po drodze Drodze Krzyżowej na leczenia Oskarka zebrano 3,956zł i 80gr. 

20190322 28os    20190322 29os

20190322 30os    20190322 32os    20190322 35os    20190322 35osa    20190322 36os    20190322 37os    20190322 38os    20190322 39os    20190322 41os 1

 

Po drodze Krzyżowej zechciejmy wesprzeć Oskara w jego walce o życie.

Druga Niedziela Wielkiego Postu

Na Mszy św. gościliśmy Siostry Dębickie Służebniczki Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej. Wspólnie z Siostrami modlilismy się i śpiewaliśmy.
Siostry zapoznały nas ze swoim charyzmatem - powołane aby służyć dzieciom, ubogim I chorym w duchu pokory i prostoty.

Apostolstwo sióstr polega na świadectwie ich życia konsekrowanego, które winny ożywiać modlitwą i pokutą. Założycie, podkreślając ważną rolę osobistego i wspólnotowego świadectwa, wskazał siostrom, że nie słowem, lecz życiem mają uczyć, jak trzeba żyć.

Błogosławiony Edmund Bojanowski, otwarty na natchnienia Ducha Świętego, uczynił pracę apostolską racją bytu Zgromadzenia.
Papież Jan Paweł II w dniu beatyfikacji Edmunda Bojanowskiego w Warszawie, 13 czerwca 1999 roku, powiedział podczas Mszy św. w homilii:

Apostolstwo miłosierdzia wypełniło również życie błogosławionego Edmunda Bojanowskiego. Ten wielkopolski ziemianin, obdarowany przez Boga licznymi talentami i szczególną głębią życia religijnego, mimo wątłego zdrowia, z wytrwałością, roztropnością i hojnością serca prowadził i inspirował szeroką działalność na rzecz ludu wiejskiego. Wiedziony pełnym wrażliwości rozeznaniem potrzeb, dał początek licznym dziełom wychowawczym, charytatywnym, kulturalnym i religijnym, które wspierały materialnie i moralnie rodzinę wiejską. Pozostając świeckim człowiekiem, założył dobrze w Polsce znane Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej. We wszelkich działaniach kierował się pragnieniem, by wszyscy ludzie stali się uczestnikami odkupienia. Zapisał się w pamięci ludzkiej jako «serdecznie dobry człowiek», który z miłości do Boga i do człowieka umiał skutecznie jednoczyć różne środowiska wokół dobra. W swojej bogatej działalności daleko wyprzedzał to, co na temat apostolstwa świeckich powiedział Sobór Watykański II. Dał wyjątkowy przykład ofiarnej i mądrej pracy dla człowieka, ojczyzny i Kościoła. Dzieło błogosławionego Edmunda Bojanowskiego kontynuują Siostry Służebniczki...

20190317 1    20190317 2    20190317 3    20190317 4    20190317 5    20190317 6    20190317 7    20190317 8    20190317 9    20190317 10

 

 

Adoracja

20190315 1    20190315 2    20190315 3    20190315 4    20190315 5

 

Zaparszamy na drogę krzyżową z muzyką pasyjną
 
Saksofon - Marcin Walas
Piano - Szymon Pocheć
Rozważania - uczniowie PSP nr 7
 
Po drodze krzyżowej odbędzie się zbiórka dla Oskarka - pomóżmy mu w walce z rakiem. Młodzież przygotowuje kartki okolicznościowe, rodzice pieką piernikowe serduszka - a to wszystko dla Oskarka.
Pomoc bliźnim jest dziełem miłości, a dzieła miłości są zawsze godne pochwały. Ks. Bosko.
Plakat01
pl2
 
 Środa Popielcowa
Środa Popielcowa rozpoczyna okres czterdziestodniowego przygotowania do największej chrześcijańskiej uroczystości - Świąt Paschalnych. Wielki Post, bo tak nazywa się ten okres, trwa do początku liturgii Mszy Wieczerzy Pańskiej sprawowanej w Wielki Czwartek.
W okresie Wielkiego Postu, który jest czasem pokuty i nawrócenia, Kościół, przypominając słowa Jezusa, proponuje trzy drogi przybliżania się do Boga: post, jałmużnę i modlitwę. Liturgia tego okresu jest dość wyciszona. Dominującym kolorem szat liturgicznych jest fiolet./brewiarz.pl/
20190306 1    20190306 2    20190306 3    20190306 4    20190306 6    20190306 7    20190306 8    20190306 9    20190306 9a    20190306 10    20190306 11    20190306 12    20190306 13    20190306 14    20190306 15    20190306 16    20190306 17    20190306 18    20190306 19