jub2019 1

Papież Franciszek 2018

Rozważanie papieża Franciszka Anioł Pański - 11 sierpień 2019 r. Watykan

Drodzy bracia i siostry, dzień dobry!

W dzisiejszym fragmencie Ewangelii (por. Łk 12,32-48) Jezus wzywa swoich uczniów do nieustannej czujności, aby dostrzec przejście Boga w swoim życiu. Bowiem Bóg nieustannie przechodzi przez nasze życie. Wskazuje sposoby dobrego przeżywania tej czujności: „Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie. A wy podobni do ludzi, oczekujących swego pana” (w. 35). Przede wszystkim „przepasane biodra”, to obraz przypominający postawę pielgrzyma, gotowego do wyjścia. Chodzi o nie zapuszczanie korzeni w domach wygodnych i kojących, ale powierzenie się z prostotą i ufnością woli Boga, która prowadzi nas do następnego celu. Pan zawsze z nami idzie i wiele razy bierze nas za rękę, żeby nas prowadzić, abyśmy nie pomylili drogi w tej jakże trudnej pielgrzymce. Istotnie ci, którzy ufają Bogu, dobrze wiedzą, że życie wiary nie jest czymś statycznym, ale dynamicznym: jest to ciągła podróż, zmierzająca ku coraz to nowym etapom, które sam Pan wskazuje dzień po dniu. Jest On bowiem Panem niespodzianek, Panem nowości, ale prawdziwych nowości.

Następnie wymaga się od nas podtrzymywania „lamp zapalonych”, byśmy potrafili rozjaśnić ciemność nocy. Jesteśmy zaproszeni do przeżywania wiary autentycznej i dojrzałej, zdolnej oświecić wiele „nocy” życia. Znamy to, każdy z nas przeżył dni, które były prawdziwymi nocami duchowymi. Pochodnia wiary wymaga nieustannego podsycania poprzez osobiste spotkanie z Jezusem na modlitwie i słuchaniu Jego Słowa. Powtórzę to, co mówiłem wam wiele razy: noście zawsze ze sobą małą Ewangelię w kieszeni, w torbie, aby ją czytać, aby spotkać się z Jezusem, ze słowem Jezusa. Ta lampa spotkania z Jezusem w modlitwie, w Jego słowie, została nam powierzona dla dobra wszystkich: zatem nikt nie może intymistycznie wycofać się w pewność swego własnego zbawienia, nie interesując się innymi. Mrzonką jest myślenie, że ktoś może oświecić sam siebie wewnętrznie. Nie, to mrzonka. Prawdziwa wiara otwiera nasze serca na bliźniego i pobudza nas do konkretnej jedności z naszymi braćmi, zwłaszcza potrzebującymi.

Zapraszamy na godzinę Miłosierdzia Bożego w kościele codziennie (także w niedziele) o godzinie 15.

Więcej…

Jak zwykle 13 lutego przeżywaliśmy Mszę świętą z homilią na temat wartości objawień  fatimskich w naszym życiu, a natępnie z modlitwą różańcową przeszliśmy uliczkami naszego osiedla. 
Na Mszy w intencjach szczegółowych modliliśmy się za śp. ks. Andrzeja Salę (trzy lata już minęło) i zmarłego tatę księdza Pawła- niedawnego wikariusza naszej parafii.
Ksiądz Paweł dziękował  osobom, które wspierały jego Tate i całą rodzinę  modlitwą w trakcie choroby Taty i za uczestnictwo w pogrzebie księży i pafarian ze św. Kazimierza, oraz za Msze święte i modlitwę za zmarłgo tatę i całą rodzinę. Ksiądz Paweł także za nas się modli.

201902013 1    201902013 2    201902013 4    201902013 5    201902013 6    201902013 8    201902013 10    201902013 11    201902013 12    201902013 14    201902013 14a    201902013 15    201902013 16    201902013 17    201902013 18    201902013 20    201902013 21    201902013 22

 

Trzecia rocznica śmierci ks. Andrzeja Sali

6 lutego modliliśmy się na mszy wieczornej  za św. pamięci ks. Andrzeja Salę w trzecią rocznicę  jego śmierci. Uczestnictwo w Eucharystii, przyjęte Komunie święte  to wspaniały dar ofiarowany zmarłemu księdzu.

Po Mszy świętej obejrzeliśmy fragment filmu z 2004 roku z wmurowania kamienia węgielnego naszego kościoła poświęconego przez Jana Pawła II, a także wmurowania kamienia z Ostrej Bramy w Kaplicy Matki Bożej Ostrobramskiej.

20190206 1    20190206 2    20190206 3    20190206 4    20190206 5    20190206 6    20190206 8    20190206 9    20190206 10