WAŻNA INFORMACJA 

Ks. Biskup udziela dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w niedziele i dni nakazane osobom: w podeszłym wieku, mającym objawy infekcji (np. podwyższona temperatura, kaszel, katar itd.), przebywającym na kwarantannie i tym, które z innych powodów są szczególnie podatne na zakażenie bądź obawiając się jego, unikają przebywania w miejscach publicznych. Dyspensa ta będzie obowiązywała do końca czerwca br. Jednocześnie przypomina że wierni uczestniczący w liturgii mają obowiązek przestrzegania wszystkich przepisów sanitarnych wydanych przez władze państwowe.

 

Papież Franciszek

 

Drodzy bracia i siostry,

Zbliża się maj, miesiąc, w którym lud Boży szczególnie żarliwie wyraża swoją miłość i nabożeństwo do Dziewicy Maryi. Do tradycji tego miesiąca należy odmawianie różańca w domu, w kręgu rodzinnym. Do docenienia tego wymiaru domowego, także z duchowego punktu widzenia, „zmusiły” nas ograniczenia pandemii.

Dlatego postanowiłem, żeby w maju zaproponować wszystkim odkrycie na nowo piękna odmawiania różańca w domu. Można to uczynić razem lub samemu, zadecydujcie w zależności od sytuacji, doceniając obie możliwości. Ale w każdym przypadku jest pewien sekret, aby to uczynić: prostota; i łatwo znaleźć, także w internecie, dobre wzorce modlitwy, które można zastosować.


Ponadto ofiarowuję wam teksty dwóch modlitw do Matki Bożej, które możecie odmawiać na zakończenie Różańca, a które sam będę odmawiał w maju, w duchowej jedności z wami. Załączam je do tego listu, aby były dostępne dla wszystkich.

Więcej…

Tydzień refleksji nad Biblią, obchodzony corocznie w Kościele katolickim w Polsce, rozpoczynający się w III Niedzielę Wielkanocną. Jest obchodzony od 2009 z inicjatywy "Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II". W tym roku przebiega pod hasłem "Gdy usłyszeli Ewangelię, przyjęli chrzest w imię Pana Jezusa". Temat nawiązuje do przeżywanego roku duszpasterskiego: "Chrzest - nowe życie w Chrystusie". 14 kwietnia 2016 roku mija 1050 lat od przyjęcia chrztu przez Mieszka I - przez co staliśmy się narodem chrześcijańskim i mogliśmy od tego czasu wzrastać w kulturze Europy Zachodniej.

 

bib1irf

 

Zapraszamy do czytania i rozważania tekstów biblijnych w formie książkowej, w wersji elektronicznej np:http://biblia.deon.pl/  oraz do modlitwy Liturgią Godzin - psalmami i innymi fragmentami biblii http://brewiarz.pl/index.php3