Papież Franciszek

 

Drodzy bracia i siostry, dobrych Świąt Bożego Narodzenia!

Chciałbym przekazać wszystkim orędzie, które Kościół głosi w tę uroczystość słowami proroka Izajasza: „Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany” (Iz 9,5).

Narodziło się dziecko: narodziny są zawsze źródłem nadziei, to rozkwitające życie, to obietnica przyszłości. A to Dzieciątko Jezus, „nam się narodziło”: to „nam” nie ma granic, przywilejów ani wykluczeń. Dzieciątko, które Dziewica Maryja urodziła w Betlejem, narodziło się dla wszystkich: jest ono „synem”, którego Bóg dał całej rodzinie ludzkiej.

Więcej…

W piątek  po wieczornej Mszy Swiętej modliliśmy się na tradycyjnym już w naszej parafii Wieczorze Uwielbienia, będący adoracją Najświętszego Sakramentu.

 20190118 2    20190118 1 

 20190118 4

 

FATIMA

13 stycznia  uczestniczyliśmy we Mszy Św. i nabożeństwie Faimskim.Szliśmy uliczkami naszego osiedla modląc się modlitwą różańcową. 

20190113 1    20190113 3    20190113 5    20190113 6            20190113 9    20190113 7    20190113 8    20190113 11    20190113 12    20190113 14    20190113 15    20190113 17    20190113 18    20190113 19    20190113 21a    20190113 22    20190113 24