Papież Franciszek

Fragmenty razważania z 13.09.2020

"Ileż cierpienia, ileż rozdarć, ileż wojen można by uniknąć, gdyby przebaczenie i miłosierdzie były stylem naszego życia! Także w rodzinie: jak wiele podzielonych rodzin, które nie potrafią sobie wybaczyć, jak wielu braci i sióstr, którzy noszą w sobie tę urazę. We wszystkich relacjach międzyludzkich trzeba stosować miłość miłosierną: między małżonkami, między rodzicami a dziećmi, w naszych wspólnotach, w Kościele, a także w społeczeństwie i w polityce."....
"Dzisiejsza przypowieść pomaga nam w pełni zrozumieć znaczenie tego sformułowania, które odmawiamy w modlitwie Ojcze nasz: „przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili” (Mt 6, 12). Słowa te zawierają zasadniczą prawdę. Nie możemy domagać się Bożego przebaczenia dla nas, jeśli nie udzielimy ze swej strony przebaczenia naszemu bliźniemu. Jest pewien warunek: trzeba pomyśleć o końcu, o Bożym przebaczeniu i przestać nienawidzić; przegonić urazę, tę irytującą muchę, która ciągle powraca. Jeśli nie będziemy starali się przebaczyć i kochać, to także i my nie otrzymamy przebaczenia i miłości."
 

Cały tekst

Więcej…

Adwent (z łac. adventus - przyjście, przybycie) to okres w roku liturgicznym, który rozpoczyna się od I Nieszporów niedzieli po sobocie XXXIV tygodnia Okresu Zwykłego, a kończy przed I Nieszporami uroczystości Narodzenia Pańskiego w wieczór 24 grudnia. Trwa od 23 do 28 dni i obejmuje cztery kolejne niedziele przed 25 grudnia. Stanowi pierwszy okres w każdym nowym roku liturgicznym.

Adwent składa się z dwóch odrębnych okresów:
1. czasu, w którym kierujemy nasze serca ku oczekiwaniu powtórnego przyjścia Jezusa w chwale na końcu czasów (okres od początku Adwentu do 16 grudnia włącznie);
2. czasu bezpośredniego przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego, w której wspominamy pierwsze przyjście Chrystusa na ziemię.
Zwornikiem wszystkich tekstów liturgii adwentowej obydwu części jest czytanie księgi proroka Izajasza. Czytanie to obrazuje tęsknotę za wyczekiwanym Mesjaszem.
Teksty liturgiczne Adwentu ukazują postacie Starego i Nowego Testamentu, przez których życie i działalność Bóg zapowiadał i przygotowywał świat na przyjście Jego Syna: Maryję, Jana Chrzciciela, Izajasza. Adwent to czas radosnego oczekiwania na spotkanie z Panem i przygotowania się do niego przez pokutę i oczyszczenie. Dlatego Kościół zachęca do udziału w rekolekcjach, przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania. Adwent nie jest jednak w sensie ścisłym czasem pokuty, tak jak na przykład Wielki Post.

Jak czytamy w "Ogólnych normach roku liturgicznego i kalendarza" z 1969 r.: "Adwent ma podwójny charakter. Jest okresem przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego, przez który wspominamy pierwsze przyjście Syna Bożego do ludzi. Równocześnie jest okresem, w którym przez wspomnienie pierwszego przyjścia Chrystusa kieruje się dusze ku oczekiwaniu Jego powtórnego przyjścia na końcu czasów. Z obu tych względów Adwent jest okresem pobożnego i radosnego oczekiwania"./brewiarz.pl/

Ostatnie" Roraty" w tym roku. 

Zgromadziliśmy się w te ostatnie Roraty aby na modlitwie przygotowywać się na przyjście Pana. Tradycyjnie w ciemnym Kościele świeci świeca roratnia, która symbolizuje Maryję niosącą w swym łonie Chrystusa- prawdziwą światłość.

20181224 1    20181224 2    20181224 3    20181224 4    20181224 5    20181224 6    20181224 15    20181224 7    20181224 8    20181224 9    20181224 9    20181224 10    20181224 11    20181224 12    20181224 13    20181224 14

 

 

 

 

 

 

 

Pamiętajmy o spowiedzi

Spowiedź adwentowa 20 grudnia od godz. 9.30 do 12.00 i od 16.00 do 17.30.

2016121682sp

 

Finał XVI edycji Diecezjalnej Olimpiady Liturgicznej.


Temat tegorocznej edycji olimpiady liturgicznej brzmiał: „Sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego. Bierzmowanie”.

Faza finałowa odbyła się 11 grudnia w Instytucie Teologicznym w Sandomierzu. Spośród 50 uczniów wyłoniono najlepszych znawców tematyki sakramentu bierzmowania.

– Konkurs rozgrywano najpierw na etapie parafialnym i dekanalnym, a następnie zwycięzcy zmierzyli się w finale diecezjalnym.
Nasz dekanat reprezentowali: Paweł Rogoziński i Filip Ufnal.
Uczestnicy wykazali się naprawdę dużą wiedzą. W kategorii uczniów starszych o miejscach na podium zadecydowała dogrywka – poinformował ks. Marian Bolesta, odpowiedzialny za organizację konkursu.

Konkurs rozgrywany był w dwu kategoriach. Pierwsza: uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej i druga: uczniowie klas VII-VIII szkoły podstawowej i III klasa gimnazjum.
Finaliści mieli za zadanie rozwiązać test składający się z dwudziestu pytań.
W pierwszej kategorii pierwsze miejsce zajęli ex eaquo Filip Ufnal z Ostrowca Świętokrzyskiego i Marcjanna Zapalska z Ożarowa. Drugie miejsce zajęła Julia Konefał z Lipnicy i trzecie miejsce Hanna Tenderowicz z Sandomierza
. W grupie starszej pierwsze miejsce zajęła Wiktoria Tłuścik z Łagowa, drugie ex eaquo Paulina Zaguła z Jaty i Daria Czajka z Annopola, zaś trzecie miejsce Natalia Woźniak z Zaleszan.

Gratulujemy Filipowi Ufnalowi zwycięstwa w Olimpiadzie.


Dziękujemy Pawłowi Rogozińskiemu i Filipowi  Ufnalowi (obaj z naszej parafii) że dzięki ogromnej wiedzy  tak wspaniale reprezentowali nasz dekanat w olimpiadzie diecezjalnej. /opracowano  na podstawie wiadomości strony Diecezji Sandomierskiej/

    20181218 220181218 1

 

Św. Mikołaj nie zawiódł dzieci i przyszedł do PSP nr 7 , PP nr 7 i PP nr 16.

6 grudnia św. Mikołaj, najbardziej oczekiwany przez dzieci święty, odwiedził dzieci z PSP nr 7 i PP nr 7 a 7 grudnia dzieci z PP nr 16.
Wizyta świętego Mikołaja to jeden z najbardziej oczekiwanych przez dzieci dni w roku. Dzieci przygotowały się do niego starannie; nauczyły się wierszyków i piosenek, wykonały prace plastyczne, na których oczywiście królował św. Mikołaj.
Zanim św. Mikołaj rozdał prezenty, dzieci obejrzały scenkę zatytułowaną „Babciu czy święty Mikołaj w tym roku odwiedzi dzieci”, przygotowaną przez dzieci ze scholi. Następnie przyszedł św. Mikołaj w asyście Aniołów i opowiedział dzieciom historię swojego życia. Dzieci obejrzały również krótki film. Radość z przybycia Gościa wyraziły tańcem, do którego zaprosiły św. Mikołaja.
Następnie św. Mikołaj wraz z dziećmi ze scholi udał się do PP nr 7 i 16. Radość dzieci była ogromna. Św. Mikołaj obiecał przyjść do dzieci za rok.
Spotkanie ze św. Mikołajem przygotowała Małgorzata Łabuz i ks. Łukasz Sadłocha z parafii św. Kazimierza Królewicza. Organizatorzy dziękują wychowom klas pierwszych i oddziałów przedszkolnych za przygotowanie dzieci do spotkania ze św. Mikołajem.

20181206 s1    20181206 s2    20181206 s3    20181206 s4    20181206 s5    20181206 s6    20181206 s7

 

 

20181202 20

W tym roku pieniądze z darowizn z choinki są przeznaczone dla mieszkanki Ostrowca Ingi Pietruszki.
Inga ma 2 latka i we wrześniu 2018 roku zdiagnozowano uniej nowotwór złośliwy nerek – obustronny guz Wilmsa.
Jest w trakcie chemioterapii, czekająją dwie poważne operacje ratujące  nerki i życie, a potem dodatkowe długie tygodnie chemioterapii pooperacyjnej.
Wiąże się to z częstymi pobytami w szpitalach . 
Pomóżmy jej powrócić do zdrowia żeby mogła cieszyć się  normalnym dzieciństwem.

 

Msza Święta w Pierwszą Niedzielę Adwentu i poświęcenie Opłatków

 20181202 1    20181202 2    20181202 3    20181202 4    20181202 5    20181202 6    20181202 7    20181202 920181202 10    20181202 11    20181202 13    20181202 14    20181202 15    20181202 1620181202 8a        20181202 17    20181202 18    20181202 19