Papież Franciszek

 

Drodzy bracia i siostry, dobrych Świąt Bożego Narodzenia!

Chciałbym przekazać wszystkim orędzie, które Kościół głosi w tę uroczystość słowami proroka Izajasza: „Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany” (Iz 9,5).

Narodziło się dziecko: narodziny są zawsze źródłem nadziei, to rozkwitające życie, to obietnica przyszłości. A to Dzieciątko Jezus, „nam się narodziło”: to „nam” nie ma granic, przywilejów ani wykluczeń. Dzieciątko, które Dziewica Maryja urodziła w Betlejem, narodziło się dla wszystkich: jest ono „synem”, którego Bóg dał całej rodzinie ludzkiej.

Więcej…

W Uroczystość Chrystusa Króla siedem dziewczynek zostało przyjętych do scholi parafialnej.

s20181125 1    s20181125 2    s20181125 3    s20181125 4    s20181125 5    s20181125 6    s20181125 7    s20181125 8    s20181125 9    s20181125 10    s20181125 11    s20181125 12    s20181125 13