WAŻNA INFORMACJA 

Ks. Biskup udziela dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w niedziele i dni nakazane osobom: w podeszłym wieku, mającym objawy infekcji (np. podwyższona temperatura, kaszel, katar itd.), przebywającym na kwarantannie i tym, które z innych powodów są szczególnie podatne na zakażenie bądź obawiając się jego, unikają przebywania w miejscach publicznych. Dyspensa ta będzie obowiązywała do końca czerwca br. Jednocześnie przypomina że wierni uczestniczący w liturgii mają obowiązek przestrzegania wszystkich przepisów sanitarnych wydanych przez władze państwowe.

 

Papież Franciszek

 

Drodzy bracia i siostry,

Zbliża się maj, miesiąc, w którym lud Boży szczególnie żarliwie wyraża swoją miłość i nabożeństwo do Dziewicy Maryi. Do tradycji tego miesiąca należy odmawianie różańca w domu, w kręgu rodzinnym. Do docenienia tego wymiaru domowego, także z duchowego punktu widzenia, „zmusiły” nas ograniczenia pandemii.

Dlatego postanowiłem, żeby w maju zaproponować wszystkim odkrycie na nowo piękna odmawiania różańca w domu. Można to uczynić razem lub samemu, zadecydujcie w zależności od sytuacji, doceniając obie możliwości. Ale w każdym przypadku jest pewien sekret, aby to uczynić: prostota; i łatwo znaleźć, także w internecie, dobre wzorce modlitwy, które można zastosować.


Ponadto ofiarowuję wam teksty dwóch modlitw do Matki Bożej, które możecie odmawiać na zakończenie Różańca, a które sam będę odmawiał w maju, w duchowej jedności z wami. Załączam je do tego listu, aby były dostępne dla wszystkich.

Więcej…

W Wielki Czwartek podczas Najświętszej Ofiary sprawowanej wieczorem, wspominamy wydarzenia z Wieczernika, kiedy to Pan Jezus ustanowił dwa sakramenty: Eucharystii i kapłaństwa. Wielki Piątek, jest dniem ciszy. Tego dnia nie sprawuje się Eucharystii. Adorujemy Pana Jezusa w ciemnicy, uczestniczymy w Drodze Krzyżowej, zaś późnym popołudniem rozpoczynają się najważniejsze obrzędy: Liturgia Męki Pańskiej. Składa się ona z trzech części: Liturgii Słowa, adoracji Krzyża i obrzędu Komunii. Na zakończenie Liturgii Wielkopiątkowej przenosi się Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie do Grobu Pańskiego. Wydawało się, że wszystko się skończyło. Bo zazwyczaj śmierć kończy wszystko. Ale nie w tym przypadku. Trzeciego dnia Jezus powstaje z grobu. Pokazuje, że nadzieje w Nim pokładane nie były daremne. Chrystus, zwyciężywszy śmierć, obiecuje zmartwychwstanie tym, którzy w Niego wierzą. Te prawdy przeżywamy podczas Liturgii Wielkiej Soboty – Liturgii Wigilii Paschalnej.

 wcz1    wcz2

wcz3

wp1    wp2

wp3

ws1    ws2

ws3    ws4

ws5    ws6

ws7

 

"Oto Matka Twoja"

Misterium Męki Pańskiej wystawione w Wielki Piątek przez Diakonię Muzyczną, wolontariuszy ŚDM oraz dzieci naszej parafii było okazją do podjęcia refleksji nad męką i śmiercią Pana Jezusa.

mister10    mister11

mister14    mister15

mister16    mister17

mister18
    

Błogosławieństwo pokarmów na stół wielkanocny

Wielka Sobota w polskiej tradycji jest dniem święcenia pokarmów, które wierni przynoszą do świątyni. Święcimy chleb na pamiątkę karmienia przez Jezusa tłumów na pustyni, mięso, które przypomina baranka spożywanego przez Jezusa i uczniów w wieczerniku podczas Paschy i jajka, które są symbolem nowego życia.

swiecenie1     swiecenie2