Zapraszamy na naszą stronę facebookowa 584ac2d03ac3a570f94a666d

 

Papież Franciszek

Rozważanie 29 czerwca 2024 /wiara.pl

Drodzy Bracia i Siostry, dzień dobry!

Dzisiaj, w uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła, Jezus w Ewangelii mówi do Szymona, którego nawał Piotrem: „Tobie dam klucze królestwa niebieskiego” (Mt 16, 19). Dlatego często widzimy św. Piotra przedstawianego z dwoma dużymi kluczami w ręce, jak na posągu, który znajduje się tutaj, na tym placu. Te klucze symbolizują posługę władzy, którą powierzył mu Jezus, aby służył całemu Kościołowi, ponieważ władza jest służbą, a władza, która nie jest służbą jest dyktaturą.

Uważajmy jednak, żeby dobrze zrozumieć znaczenie tego wszystkiego. Klucze Piotra są w istocie kluczami królestwa, które Jezus opisuje nie jako sejf czy opancerzone pomieszczenie, ale za pomocą innych obrazów: małego ziarna, cennej perły, ukrytego skarbu, odrobiny zaczynu (por. Mt 13, 1-33), zatem jako coś cennego i bogatego, owszem, ale zarazem małego i nierzucającego się w oczy. Toteż aby to zdobyć, nie trzeba uruchamiać zabezpieczających mechanizmów i zamków, ale pielęgnować cnoty, takie jak cierpliwość, czujność, stałość, pokora, służba.

Więcej…

 

Chrystus Zmartwychwstał!
Niech ta prawda towarzyszy nam każdego dnia, abyśmy uwierzyli, że Ten, którego ukrzyżowano, żyje, działa i pragnie nas prowadzić do Ojca.
On jest Drogą, Prawdą i Życiem!

 

Dziś Kościół celebruje największe święto roku liturgicznego. Radość z tego święta jest rozciągnięta na osiem dni - Oktawę Wielkanocy, kończącą się w następną niedzielę.

Tak jak ewangeliczne kobiety przyszły do grobu o świcie i zastały grób pusty tak i my w ten niedzielny poranek przyszliśmy o świcie do świątyni by później w uroczystej procesji obwieścić światu Dobrą Nowię, że Chrystus Zmartwychwstał.

 

20170416 10                 20170416 11

20170416 12    20170416 14
 
20170416 15    20170416 16
 
20170416 17    20170416 18
 
20170416 21o    20170416 19
 
 
 20170416 21b                       20170416 20
 
20170416 21    20170416 22
 
20170416 24    20170416 25
 
20170416 26    20170416 22o
 
20170416 28     20170416 29    
 
 20170416 23o                       20170416 30
 
 
Wigilia Paschalna 
 
Wigilia Paschalna to niezwykła noc – Wielka Noc – w czasie której nie warto oceniać i odmierzać po ludzku; albo inaczej, to noc, kiedy można się zdać na Boską siłę Jego zmartwychwstania. W tej perspektywie cisza wielkanocnego poranka przemawia niezwykle prosto: silniej i dosadniej.
„Weselcie się już, zastępy Aniołów, w niebie: weselcie się, słudzy Boga. Niechaj zabrzmią dzwony głoszące zbawienie, gdy Król tak wielki odnosi zwycięstwo! Raduj się, ziemio, opromieniona tak niezmiernym blaskiem, a oświecona jasnością Króla wieków, poczuj, że wolna jesteś od mroku, co świat okrywa!”.
 
20170415 12    20170415 13
 
20170415 14    20170415 15
 
20170415 16    20170415 17
 
20170415 18    20170415 19
 
20170415 20    20170415 21
 
20170415 26    20170415 6
 
20170415 7    20170415 8
 
20170415 9    20170415 11
 
20170415 10    
 
 
 
Święcenie pokarmu
 
20170415 1    20170415 2
 
20170415 4    20170415 5
 
 
 
Grób Pański
 

W czasie Liturgii Paschalnej Wielkiej Soboty, po pierwszym czytaniu kapłan odmawia modlitwę: „Spraw, Panie, niech wszyscy przez Ciebie odkupieni zrozumieją, że wspaniałe było dzieło stworzenia świata, a jeszcze wspanialsze jest dzieło zbawienia, które dokonało się przez wielkanocną ofiarę Chrystusa…”.

Dekoracja Grobu Pańskiego w nawiązaniu do słów tej modlitwy ma nas skłonić do refleksji nad dwoma największymi dziełami, których dokonał Bóg z miłości do człowieka.

Obraz rąk umieszczony w tle grobu to fragment fresku Michała Anioła „Stworzenie Adama”. Ma on symbolizować dzieło stworzenia świata i człowieka. Wyłaniający się zza tkaniny krzyż jest znakiem zbawienia. Dokonał go Chrystus przez swoją śmierć i w ten sposób odkupił człowieka, który zerwał przyjaźń z Bogiem przez grzech nieposłuszeństwa. Przeźroczysta tkanina osłaniająca Najświętszy Sakrament
jest symbolem całunu. Owinięto nim Ciało Jezusa przed złożeniem do grobu.

Adorując Pana Jezusa w grobie, zatrzymajmy się nad tymi istotnymi treściami Paschy Wielkanocnej.  
 
 
 20170414 13
 
 
 
Wielki Piątek
 
W Kościele katolickim Wielki Piątek jest jedynym dniem, w którym nie sprawuje się Eucharystii. Jest to dzień głębokiej żałoby, której specjalnym wyrazem jest liturgia Misterium Męki Pańskiej. Punktem kulminacyjnym tego dnia jest adoracja krzyża. W świątyniach przygotowuje się i odwiedza Groby Pańskie.
 
20170414 1a    20170414 2a
 
20170414 3a    20170414 4a
 
20170414 5    20170414 6
 
20170414 7    20170414 8

20170414 9    20170414 10
 
20170414 11   20170414 12
 
 20170414 13
 
 
W Wielki Piątek Kościół nie sprawuje Mszy Świętej. Zapraszamy wszystkich do udziału w liturgii Męki Pańskiej, której szczytowym momentem jest adoracja Krzyża świętego. W naszym kościele liturgię Wielkiego Piątku rozpoczniemy Drogą Krzyżową o godz. 17:00. Bezpośrednio po zakończeniu Drogi Krzyżowej rozpocznie się Liturgia Męki Pańskiej. Na zakończenie liturgii przeniesiemy Najświętszy Sakrament do przygotowanego Grobu Pańskiego, gdzie adoracja trwać będzie do godz. 24:00 
 
 
Zapraszamy na Misterium Męki Pańskiej, które zostanie wystawione w Wielki Piątek w naszym kościele o godz 21:00.    
 

Msza Wieczerzy Pańskiej, rozpoczyna obchody Świętego Triduum Męki i Zmartwychwstania Chrystusa. Jest to jeden wspólny obchód, mimo że czasowo rozciągnięty na trzy dni. Żadna z liturgii tego okresu nie ma zakończenia.

Wielki Czwartek to pamiątka Ostatniej Wieczerzy i ustanowienia dwóch nierozdzielnych sakramentów: kapłaństwa i Eucharystii. 
Pamiętajmy w naszych modlitwach o tych kapłanach, których Bóg postawił na naszej duchowej drodze - o naszych duszpasterzach, katechetach, spowiednikach, szafarzach sakramentów... Dziękujmy Bogu za niepojęty dar Eucharystii, w której Chrystus - wszechmocne i odwieczne Słowo - pozostał obecny na wieki.

 
Mszą Wieczerzy Pańskiej rozpoczęliśmy Triduum Paschalne. Liturgia Wielkiego Czwartku nawiązuje do uczty, którą Jezus spożywał z apostołami. Według Ewangelii św. Jana w czasie wieczerzy Jezus umył Apostołom nogi, dając im przykład pokory i wskazując, że mają być sługami.
Po zakończonej Eucharystii, zgodnie z tradycją, przeniesiono Pana Jezusa do Ciemnicy, aby dzisiaj i w Wielki Piątek mogli adorować Go wierni.
 
20170414 1    20170414 2
 
20170414 3
 
 
Sprzątanie kościoła 2017 04 22
 
20170422 1    20170422 2
 
20170422 3    20170422 4
 
20170422 5