Zapraszamy na naszą stronę facebookowa 584ac2d03ac3a570f94a666d

 

Papież Franciszek

 Rozważanie  2 czerwca 2024 /wiara.pl

We Włoszech i w innych krajach obchodzona jest dziś uroczystość Bożego Ciała. Ewangelia dzisiejszej liturgii opowiada nam o Ostatniej Wieczerzy (Mk 14, 12-26), podczas której Pan wykonuje gest oddania się – w istocie, w łamanym chlebie i w kielichu ofiarowanym uczniom jest On sam, dający siebie całej ludzkości i ofiarowujący się za życie świata.

W geście tym Jezusa, łamiącego chleb, jest pewien ważny aspekt, który Ewangelia uwydatnia słowami: „dał im” (w. 22). Utrwalmy sobie w sercu te słowa: dał im. Eucharystia bowiem przywołuje przede wszystkim wymiar daru. Jezus bierze chleb nie po to, żeby go samemu spożyć, ale żeby go połamać i dać uczniom, ujawniając w ten sposób swoją tożsamość i swoją misję. Nie zachował On życia dla siebie, ale oddał je nam; nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, ale ogołocił się ze swojej chwały, żeby dzielić nasze człowieczeństwo i umożliwić nam wejście do życia wiecznego (por. Flp 2, 1-11). Jezus uczynił darem całe swoje życie. Pamiętajmy o tym: Jezus uczynił dar z całego swego życia.

Więcej…

 

20240225 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20240303 17

20240303 1

20240303 2

20240303 3

20240303 4

20240303 5

20240303 6

20240303 7

20240303 8

20240303 9

20240303 10

20240303 11

20240303 12

20240303 13

20240303 14

20240303 15

20240303 16

20240303 17

20240303 18

20240303 19

20240303 20

20240303 21

20240303 22

20240303 23

20240303 24

20240303 25

20240303 26

20240303 27

20240303 28

20240303 29

20240303 30

20240303 31

20240303 32

20240303 33

20240303 34

20240303 35

20240303 36

20240303 37

20240303 38

20240303 39

20240303 40

20240303 41

20240303 42

20240303 43