Zapraszamy na naszą stronę facebookowa 584ac2d03ac3a570f94a666d

 

Papież Franciszek

Rozważanie 29 czerwca 2024 /wiara.pl

Drodzy Bracia i Siostry, dzień dobry!

Dzisiaj, w uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła, Jezus w Ewangelii mówi do Szymona, którego nawał Piotrem: „Tobie dam klucze królestwa niebieskiego” (Mt 16, 19). Dlatego często widzimy św. Piotra przedstawianego z dwoma dużymi kluczami w ręce, jak na posągu, który znajduje się tutaj, na tym placu. Te klucze symbolizują posługę władzy, którą powierzył mu Jezus, aby służył całemu Kościołowi, ponieważ władza jest służbą, a władza, która nie jest służbą jest dyktaturą.

Uważajmy jednak, żeby dobrze zrozumieć znaczenie tego wszystkiego. Klucze Piotra są w istocie kluczami królestwa, które Jezus opisuje nie jako sejf czy opancerzone pomieszczenie, ale za pomocą innych obrazów: małego ziarna, cennej perły, ukrytego skarbu, odrobiny zaczynu (por. Mt 13, 1-33), zatem jako coś cennego i bogatego, owszem, ale zarazem małego i nierzucającego się w oczy. Toteż aby to zdobyć, nie trzeba uruchamiać zabezpieczających mechanizmów i zamków, ale pielęgnować cnoty, takie jak cierpliwość, czujność, stałość, pokora, służba.

Więcej…

W czwartek po niedzieli Trójcy Przenajświętszej obchodziliśmy wraz z całym Kościołem uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa.
Papież Franciszek przypomina że Eucharystia, źródło miłości dla życia Kościoła, jest szkołą miłosierdzia i solidarności.  „Obyście mogli znajdować w Eucharystii, misterium miłości i chwały, źródło łaski i światła, które rozjaśnia ścieżki życia. Niech Ciało i Krew Chrystusa będą dla każdego z was żywą obecnością i wsparciem pośród trudności, umocnieniem w cierpieniu na każdy dzień oraz zadatkiem przyszłego zmartwychwstania.“

 

20230612-73.jpg

 

20230612 75

 

„Ta solidarna obecność Syna Bożego jest wszędzie: w miastach i na wsi, na Północy i na Południu świata, w krajach o tradycji chrześcijańskiej i w krajach pierwszej ewangelizacji. A w Eucharystii daje On siebie jako siła duchowa, aby nam pomóc w wypełnianiu Jego przykazania – abyśmy się wzajemnie miłowali, tak jak On nas umiłował – budując wspólnoty gościnne i otwarte na potrzeby wszystkich, zwłaszcza najsłabszych, ubogich i potrzebujących. Karmić się Jezusem Eucharystycznym oznacza także zdać się ufnie na Niego i pozwolić się przez Niego prowadzić. Chodzi o przyjęcie Jezusa w miejsce swojego ja. W ten sposób bezinteresowna miłość otrzymana od Chrystusa w Komunii Eucharystycznej, przez działanie Ducha Świętego, ożywia naszą miłość do Boga, do braci i sióstr, których spotykamy na naszej codziennej drodze. Nakarmieni Ciałem Chrystusa, stajemy się coraz ściślej i konkretniej mistycznym Ciałem Chrystusa”

 

 

20230612 1

20230612 2

20230612 3

20230612 4

20230612 5

20230612 6

20230612 7

20230612 9

20230612 10

20230612 11

20230612 12

20230612 13

20230612 14

20230612 15

20230612 16 

20230612 17

20230612 18

20230612 19

20230612 20

20230612 21

20230612 22

20230612 23

20230612 24

20230612 25

20230612 26

20230612 27

20230612 28

20230612 30

20230612 31

20230612 32

20230612 33

20230612 34

20230612 35

20230612 36

20230612 37

20230612 38

20230612 39

20230612 40

20230612 41

20230612 4220230612 43

20230612 44

20230612 45

20230612 46

20230612 47

20230612 48

20230612 50

20230612 51

20230612 52

20230612 56

20230612 57

 

20230612 59

20230612 53

20230612 54

20230612 55

20230612 60

20230612 61

20230612 63

20230612 68\

20230612 62

20230612 64

20230612 67

20230612-63.jpg

20230612 65

20230612 66

20230612 69

20230612 70

20230612 71

20230612 72

20230612 73

20230612 74

20230612 75

20230612 76

20230612 77

20230612 78