Zapraszamy na naszą stronę facebookowa 584ac2d03ac3a570f94a666d

 

Papież Franciszek

Rozważanie 29 czerwca 2024 /wiara.pl

Drodzy Bracia i Siostry, dzień dobry!

Dzisiaj, w uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła, Jezus w Ewangelii mówi do Szymona, którego nawał Piotrem: „Tobie dam klucze królestwa niebieskiego” (Mt 16, 19). Dlatego często widzimy św. Piotra przedstawianego z dwoma dużymi kluczami w ręce, jak na posągu, który znajduje się tutaj, na tym placu. Te klucze symbolizują posługę władzy, którą powierzył mu Jezus, aby służył całemu Kościołowi, ponieważ władza jest służbą, a władza, która nie jest służbą jest dyktaturą.

Uważajmy jednak, żeby dobrze zrozumieć znaczenie tego wszystkiego. Klucze Piotra są w istocie kluczami królestwa, które Jezus opisuje nie jako sejf czy opancerzone pomieszczenie, ale za pomocą innych obrazów: małego ziarna, cennej perły, ukrytego skarbu, odrobiny zaczynu (por. Mt 13, 1-33), zatem jako coś cennego i bogatego, owszem, ale zarazem małego i nierzucającego się w oczy. Toteż aby to zdobyć, nie trzeba uruchamiać zabezpieczających mechanizmów i zamków, ale pielęgnować cnoty, takie jak cierpliwość, czujność, stałość, pokora, służba.

Więcej…

Diakonat 2023 20

Diakonat 2023 37

 

Biskup Sandomierski Krzysztof Nitkiewicz udzielił święceń diakonatu trzem alumnom sandomierskiego seminarium.

Uroczystość odbyła się w kościele pw. św. Marcina w Kopkach. Dzień wcześniej kandydaci złożyli w kościele seminaryjnym na ręce ks. Rafała Kułagi, rektora uczelni, uroczyste wyznanie wiary oraz przysięgę zachowywania celibatu.

We Mszy św. pod przewodnictwem Biskupa Ordynariusza wzięli udział przełożeni, wychowawcy sandomierskiego seminarium, proboszczowie i wikariusze przyszłych diakonów, alumni, siostry zakonne oraz rodziny i ich przyjaciele. Po Ewangelii ks. Rafał Kułaga, rektor Wyższego Seminarium Duchownego, poprosił biskupa o udzielenie święceń diakonatu, zaświadczając o odpowiednim przygotowaniu kandydatów do tego urzędu.
W homilii, biskup Nitkiewicz, odnosząc się do przeżywanej Uroczystości Zesłania Ducha Świętego, mówił o Jego roli w życiu Kościoła.

Po homilii kandydaci złożyli na ręce Biskupa Ordynariusza przyrzeczenie posłuszeństwa, życia w celibacie oraz codziennego odmawiania liturgii godzin (brewiarza).

Podczas wspólnego śpiewu Litanii do Wszystkich Świętych zebrani upraszali łaski Ducha Świętego dla nowych diakonów. Następnie poprzez włożenie rąk i modlitwę Biskup Krzysztof Nitkiewicz włączył kandydatów w urząd diakonów.W czasie liturgicznej posługi diakoni używają właściwego sobie stroju, którym jest dalmatyka.

 Nowi diakoni to Albert Bujak z parafii Kopki, Mateusz Rogoziński z parafii pw. św. Kazimierza w Ostrowcu Świętokrzyskim i Jan Siudak z parafii w Samborcu.

Diakonat 2023 1

Diakonat 2023 2

Diakonat 2023 3

Diakonat 2023 4

Diakonat 2023 5

Diakonat 2023 6

Diakonat 2023 7

Diakonat 2023 8

Diakonat 2023 9

Diakonat 2023 10

Diakonat 2023 11

Diakonat 2023 13

Diakonat 2023 14

Diakonat 2023 15

Diakonat 2023 16

Diakonat 2023 17

Diakonat 2023 18

Diakonat 2023 19

Diakonat 2023 20

Diakonat 2023 35

Diakonat 2023 36

Diakonat 2023 37

Diakonat 2023 38

Diakonat 2023 31

Diakonat 2023 30

Diakonat 2023 32

Diakonat 2023 34