Zapraszamy na naszą stronę facebookowa 584ac2d03ac3a570f94a666d

 

Papież Franciszek

 Rozważanie  2 czerwca 2024 /wiara.pl

We Włoszech i w innych krajach obchodzona jest dziś uroczystość Bożego Ciała. Ewangelia dzisiejszej liturgii opowiada nam o Ostatniej Wieczerzy (Mk 14, 12-26), podczas której Pan wykonuje gest oddania się – w istocie, w łamanym chlebie i w kielichu ofiarowanym uczniom jest On sam, dający siebie całej ludzkości i ofiarowujący się za życie świata.

W geście tym Jezusa, łamiącego chleb, jest pewien ważny aspekt, który Ewangelia uwydatnia słowami: „dał im” (w. 22). Utrwalmy sobie w sercu te słowa: dał im. Eucharystia bowiem przywołuje przede wszystkim wymiar daru. Jezus bierze chleb nie po to, żeby go samemu spożyć, ale żeby go połamać i dać uczniom, ujawniając w ten sposób swoją tożsamość i swoją misję. Nie zachował On życia dla siebie, ale oddał je nam; nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, ale ogołocił się ze swojej chwały, żeby dzielić nasze człowieczeństwo i umożliwić nam wejście do życia wiecznego (por. Flp 2, 1-11). Jezus uczynił darem całe swoje życie. Pamiętajmy o tym: Jezus uczynił dar z całego swego życia.

Więcej…

ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE
MĘKI I ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

20230406 3

20230406 4

20230406 5

20230406 8

20230406 9

20230406 11

20230406 12

20230406 14

20230406 15

20230406 16

20230406 17

20230407 18

20230406 18a

20230406 19

 

 

Chrystus Zmartwychwstał!
Niech ta prawda towarzyszy nam każdego dnia, abyśmy uwierzyli, że Ten, którego ukrzyżowano, żyje, działa i pragnie nas prowadzić do Ojca.
On jest Drogą, Prawdą i Życiem!

 

UROCZYSTOŚĆ   ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

 

 20230408 1

20230408 2

20230408 3

20230408 4

20230408 5

20230408 6

20230408 7

20230408 8

20230408 9

20230408 10

20230408 11

20230408 12

20230408 13

20230408 14

20230408 15

20230408 16

20230408 17

20230408 18

20230408 1920230408 19

20230408 20

20230408 21

20230408 22

20230408 23

20230408 24

20230408 25

20230408 25a

20230408 26

20230408 27

20230408 29

 

WIELKI PIĄTEK MĘKI PAŃSKIEJ

Dziś Kościół nie sprawuje Eucharystii. W kościołach są odprawiane jedynie uroczyste liturgie Męki Pańskiej, w czasie których odczytuje się (lub śpiewa) Mękę Pańską według św. Jana oraz adoruje Krzyż

 20230407 1

20230407 1a

20230407 2

20230407 3

20230407 5

20230407 6

20230407 7

20230407 8

20230407 9

20230407 10

20230407 11

20230407 12

20230407 13

20230407 13

20230407 14

20230407 15

20230407 16

20230407 17

20230407 18

20230407 19

20230407 20

20230407 21

20230407 22

20230407 22a

20230407 24

 

WIELKI CZWARTEK WIECZERZY PAŃSKIEJ

Wielki Czwartek to pamiątka Ostatniej Wieczerzy i ustanowienia dwóch nierozdzielnych sakramentów: kapłaństwa i Eucharystii. 
Pamiętajmy w naszych modlitwach o tych kapłanach, których Bóg postawił na naszej duchowej drodze - o naszych duszpasterzach, katechetach, spowiednikach, szafarzach sakramentów...
Dziękujmy Bogu za niepojęty dar Eucharystii, w której Chrystus - wszechmocne i odwieczne Słowo - pozostał obecny na wieki.

20230406 1

20230406 1a

20230406 1b

20230406 1c

20230406 1d

20230406 1e

20230406 1f

20230406 1h